Velayet Davaları için Delil Toplama

VELAYET DAVALARI İÇİN DELİL TOPLAMA

Velayet davaları için delil toplama hizmeti özel dedektiflik büroları tarafından boşanmak üzere olup da velayet konusunda anlaşmazlığa düşmüş ebeveynlere verilen bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde talebinizin sebebi her ne olursa olsun, talebiniz doğrultusunda somut deliller toplanmakta, dosya ve rapor haline getirilerek mahkemeye sunmanız sağlanmaktadır.

Boşanma davalarında önemli olan karşı tarafı çocuğa bakamayacağı ifadesiyle itham ederken, bu ithamın altını somut deliller ile doldurmaktır. Örneğin çocuğunuza bakamayacağını çünkü eşinizin internet bağımlılığının olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu itham ilk başka kulağa saçma gelebilir ama unutmayın ki Çin de bir anne sanal alemde oynadığı bebek bakma oyununa dalarak çocuğuna bakmayı unutmuş ve yeni doğan bebek bu ihmalkarlığın sonunda ölmüştür. Sizin sunacağınız deliller bu kadar ekstrem olmasa bile velayet davaları için delil toplama konusunda telefonda geçirmiş olduğu vakti, internette geçirmiş olduğu zamanı, televizyon izlemeye ya da oyun oynamaya ayırdığı vakti somut delillerle mahkemeye sunar ve bunun sonucunda da mahkeme sizi haklı bulursa velayeti siz alabilirsiniz. Ancak örnekten de anlaşılacağı üzere delil toplamak profesyonellik ve ciddi bir mesai istemektedir. Bu yüzden de özel dedektiflik büroları bu hizmeti en üst seviyeden müşterilerine sunmaktadır.

Velayet davalarında delil toplamak için hizmet veren özel dedektiflik büroları, bu delilleri toplarken bir çok farklı kaynaktan beslenmektedir. Bu kaynaklar fiziki, teknik ve sanal kaynak olmak üzere üç temel saçayağı üzerine kuruludur ve hepside birbiriyle bağlantılı ve birbirlerini destekler vaziyettedir. Fiziki takip için hakkında delil toplanacak kişinin arkasına en az iki kişiden oluşacak olan bir ekip takılır ve kişi yakın markaj altına alınarak takip edilir. Sanal takip de ise kişi gerek casus telefonlarla ( bu nokta da kurum sizden telefona programı indirmeniz için yardım isteyecektir. Aksi takdirde takip yapılamaz.) gerekse de internet erişimi üzerinden kişi hakkında somut deliller toplanmaya devam eder ve rapor haline getirilerek size iletilir.

Velayet davaları için delil toplama sonrasında ise toplanılan bütün deliller talep eden müşteriye dosya halinde iletilir. Kişi bu dosyanın bir nüshasını saklayabileceği gibi direk olarak mahkemeye de sunabilir. Dosya teslimi sonrasında ise dedektiflik büroları kişiye ait bilgileri imha eder. Bu nokta da seçeceğiniz özel dedektiflik bürosu önem arz etmektedir. Çünkü gizliliğe önem vermeyen bürolar daha sonrasında bu bilgileri kullanabilirler. Bu yüzden hizmet almak istediğiniz ofisin maliye bakanlığına ve İ.S.O ya kayıtlı olup olmadığı, buna bağlı olarak da faaliyet belgesinin olup olmadığını kontrol etmenizde fayda var. Çünkü bu bakanlıklara kayıtlı olmayan ofisler yasa dışı işlem yapıyor olarak görülür ve sizin sunduğunuz deliller mahkemede geçmeyebilir. Ayrıca yasa dışı işlem yapmak ve yaptırmaktan hakkınızda işlem başlatılabilir.

Velayet Davaları için Delil Toplama

VELAYET DAVALARI İÇİN DELİL TOPLAMA NEDİR?

Velayet davaları esnasında gerek mahkeme heyeti gerekse yapılan araştırmalar sonucunda çocukların anne ya da baba yanında şartlarının hayat standartlarının nasıl olacağı çocukların psikolojisinin kimin yanında daha iyi olacağı incelenir ve ona göre karar verilir. Eğer ki çocuğunuzun sizin yanınızda daha iyi yaşayacağını daha rahat edebileceğini hayat standartlarının daha iyi olacağını psikolojisinin çok fazla etkilemeyeceğini düşünüyorsanız; eşinizin yanında çocuğunuzun düzenli bir hayatının olmayacağını bir takım sorunlar yaşayacağını biliyorsanız, bunu özel dedektif tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda elde edeceğiniz deliller ile resmi mercilere sunmanız gerekecektir.

Velayet davaları için delil toplama ebeveynlerin karşılıklı olarak yaşamakta oldukları anlaşmazlıkların ve sorunların çocuklarının velayet hakları ile ilgili de devam etmesinden kaynaklanan süreçte ihtiyaç duydukları delillerin bir araya getirilmesi için yapılmakta olan özel dedektiflik hizmetidir. Velayet davaları için delil toplama adı altında yapılmakta olan çalışmalar esnasında taraflar birbirleriyle anlaşmazlıklarını çocuklarının hayatlarını da etkileyecek bir şekilde öne sürmelerinden dolayı özel dedektiflerimiz önceliği çocuklar olarak düşünerek araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Ebeveynler ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi edinilmektedir. Örneğin çocuğunuzun velayetini almak istiyorsunuz ve eşinizin bir takım uygunsuz davranışlarının olduğunu dile getiriyorsunuz fakat bunları ispatlayamıyorsunuz özel dedektif bu durumda size yardımcı olarak sizin için profesyonel araştırmalar yapıp bir takım takip çalışmaları yapıp eşiniz ile ilgili uygunsuz olan durumları mahkemeye sunabilmenizi sağlamaktadır. Elde edeceğiniz somut deliller mahkeme sürecinde çocuğunuzun velayet hakkınızı kazanabilmeniz için gereklidir. Velayet davaları için delil toplama konusunda yapılan tüm çalışmalarda diğer tüm özel dedektiflik faaliyetleri gibi yasalara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar da tamamıyla gizlilik ilkesine bağlı kalınarak kişilerin elde edilecek deliller konusunda yanıltma gibi bir yola başvurmamaları için itinayla gerçekleştirilecektir.

Özel dedektiflik faaliyetleri arasında yer alan velayet davaları için delil toplama araştırmaları kapsamında da birçok farklı özel dedektiflik faaliyetlerinden ve özel bir takım tekniklerden yararlanılmaktadır. Yararlanılan bu özel teknikler kişiler ile ilgili çok daha fazla ve farklı somut deliller elde edilmesini sağlamaktadır. Özel dedektiflerimiz her konuda olduğu gibi bu konu ile ilgili de sizlere elde etmiş oldukları belgeler ve tüm deliller ile ilgili ayrıntılı olarak yönlendirmeler yapmakta ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda da doğru yolu göstermektedir. Velayet davaları için delil toplama çalışmaları çocukların geleceklerinin düşünülerek gerçekleştirilen ve bu anlamda da çocukları olumsuz olarak etkileyen her tür konunun tespit edildiği, tespit edilen konularda gerek görülen tüm delillerin mahkeme heyetine sunulmasına neden olan çok özel bir çalışmadır.

Velayet Davaları için Delil Toplama

VELAYET DAVALARI İÇİN DELİL TOPLAMA VE ÖNEMİ

Velayet davaları için delil toplama mahkemeye sunulması gereken deliller iki tarafın birbirlerini rencide etmek amacı ile değil de çocuklarının menfaatlerini düşünerek yalnızca çocuklarının çıkarları doğrultusunda yapılan bir araştırmadır. Araştırmanın maksadı çocukların yaşanılan durumdan en az zararla etkilenmelerini sağlamak çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamak amacıyladır. Velayet davası için delil toplama araştırma kapsamında taraflar ile ilgili elde edilmesi gereken tüm bilgilere ulaşılmaktadır. Uzmanlarımız bu bilgileri belgeler halinde mahkemeye sunabileceğiniz şekilde, sizlere belirtmiş oldukları zaman sürecinde teslim etmektedir. Elde etmiş olduğunuz bu belgeler ile resmi merciler de yani mahkeme sürecinde hakkınızı arayabilir çocuğunuzun karşı tarafı ile yaşaması halinde nasıl bir hayat şartlarına sahip olacağını hayatının ne gibi olumsuzluklar içerisinde olacağını belgeme imkanına sahip olursunuz.

Velayet davaları için delil toplama konusunda yapılan çalışmalar her anlamda davanın seyrini etkileyecek yönde bir takım sonuçlara ulaşılması ve bu bağlamda da elde edilen belgeler eşliğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili en doğru ve en faydalı olan yönlendirmelerin yapılmasını kapsamaktadır. Bu nedenle velayet davaları konusunda özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar tahmin edebileceğinizden çok daha fazla önem taşımaktadır. Büyük oranda gerçekleşen velayet davaları esnasında kendi imkanlarınız dahilinde bir takım delilleri toplamanız ve bu deliller doğrultusunda ne yapacağınızı bilmediğiniz durumlar ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle de; özel dedektifler tarafından gerçekleşen velayet davaları için delil toplama çalışmaları sizlerin çok daha kısa bir zaman zarfı içerisinde dava sürecini atlatmanızı sağlayacağı için, bu konuda alacağınız tüm özel dedektiflik çalışmaları sizler için önem taşıyacak ve aynı zamanda da kolaylık sağlayacaktır.

Velayet davaları için delil toplama kapsamında birçok özel dedektiflik faaliyetleri gerçekleşmektedir. Bu faaliyetleri yalnızca özel dedektiflik alanında eğitimli, donanımlı ve bu alanda faaliyet gösterme konusunda yetkili olan kişiler gerçekleştirebilir. Nedeni ise; siz kendi imkanlarınız dahilinde teknik takip ve sanal takip gibi ayrıntılı olarak yapılan bir takım çalışmaları gerçekleştiremezsiniz. Bu konuda sizin başarılı olamayacağınız gibi, bu alanda eğitimli olmayan bir kişi de bu araştırma ve çalışma konularında başarılı olamaz. Bunun bir diğer nedeni ise; kişilerin özel dedektiflik alanında faaliyet gösterebilmek için almış oldukları eğitimleridir. Almış oldukları eğitimleri sayesinde özel dedektifler velayet davaları için delil toplama konusunda da yaptıkları tüm araştırmalarda elde ettikleri tüm dokümanları ayrıntılı olarak incelemekte ve konuda delil niteliği taşıyan tüm belgeleri itinayla ayırt ederek sizlere sunmaktadır. Tüm bunların büyük bir itinayla yapılması ve bu anlamda delil niteliği taşıyan belgelerin size özel olarak bir dosya halinde sunulması velayet davaları açısından ve davayı etkileme açısından oldukça önemlidir.

VELAYET DAVALARI NEDEN AÇILIR?

Velayet davası açılmasının başlıca nedenlerinden bir tanesi ebeveynlerin çocukları ile ilgili ortak bir karar alamamaları çocuklarının kimin yanında yaşaması gerektiğine karar verememeleri ve buna bağlı olarak resmi yollardan karar alınmasını sağlamak için mahkemelere başvurmalıdır. Velayet davası açma nedenleri düşündüğümüzde çoğu zaman yeni boşanan çiftlerin çocukları için velayet davası açtıklarını görmekteyiz. Bazı durumlarda çocuğun velayeti anneye ya da babaya verilmiş olabilir fakat aradan birkaç sene geçtikten sonra bile önceden alınan karara uyulmaması ya da çocuğun velayet hakkına sahip olan kişinin uygunsuz tutumlar sergilemesi nedeniyle tekrar velayet davası açılabilir. Bu yönde açılan bir velayet davası için somut deliller eşliğinde mahkemeye başvurulması gerekmektedir. Bu nedenle velayet davaları için delil toplama konusunda yapılacak olan çalışma neticesinde elde edilen deliller sunularak çocuğun velayet hakkı kazanılabilir. Velayet davaları için delil toplama çalışmaları profesyonel olarak özel dedektiflik hizmetleri vermekte olan alanında eğitimini tecrübeli birçok benzer dava konusu ile ilgili çalışmalar yapmış dedektifler tarafından yürütülmektedir. Özel dedektiflik büromuz bu konuda oldukça hassas davranmakta ve çocukların geleceğinin garantiye alınması ile ilgili doğru bir karar verilebilmesi için en ayrıntılı ve kapsamlı çalışmaları yapmaktadır. Eğer siz de çocuğunuzun velayeti ile ilgili bir takım yanlışlar olduğuna inanıyorsanız velayet davası açma nedenleriniz mevcut ise bu süreçte nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini ve mahkemeye ne gibi somut deliller sunmanız gerektiğini tam olarak bilemiyorsanız özel dedektiflik hizmetlerinden faydalanmanız gerekecektir. Velayet davaları için delil toplama gibi hassas bir konuda özel dedektiflerimiz yasalara uygun olmayan veya karşı tarafın kişilik haklarına müdahalede bulunmasını gerektiren hiç bir çalışmada ya da faaliyette yer almayacaktır. Velayet davaları için delil toplama ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda her zaman için elinizde somut ve yeterli deliller olacağı için bu konuda yapılacak olan bir araştırmanın size büyük oranda faydası olacaktır. Özel dedektiflerimiz bu konuda yapmış oldukları çalışmalarda da diğer özel dedektiflik faaliyetlerinde olduğu gibi yasalara ve kanunlara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Bu bağlamda özel dedektifler velayet davaları için delil toplama ile ilgili çalışma yaparken mutlak suretle kişilerin kişilik haklarına zarar vermeden ve özellikle insan hak ve özgürlüklerine müdahalede bulunmadan araştırmalarını yapmaktadır. Yapılan araştırmalar esnasında hukuk kurallarının ve bir takım kuralların tanınmasının nedeni dava konusunda ihtiyacınız olan deliller toplanırken başka bir dava konusuna neden olunmamasıdır. Velayet davası açma nedenleri çocukların hayatların olumsuz yönde etkilenmekte olduğu durumları kapsar. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösterilirken de çocukların hayatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde araştırmalar gerçekleştirilir ve aynı şekilde çocukların hayatını olumsuz yönde etkileyen bir bulguya rastlandığında konu ile ilgili mahkeme heyeti asla aldatılmaz.

VELAYET DAVALARI İÇİN DELİL TOPLAMA AVANTAJLARI

Velayet davaları için delil toplama avantajları işi boşanma davalarında çocuğun kendi tarafında durabilmesi için boşanacak olan çiftlerin en çok dikkat etmesi gereken konudur. Çünkü kim mahkemeye karşı tarafın çocuk bakmayacağına dair kim daha net ve somut delilleri yeteri kadar toplayıp verirse çocuğun velayeti somut delil toplayan tarafa verilir. Bu noktada karşı tarafı zan altında bırakacağınız konu her ne olursa olsun konu hakkında yeteri kadar delil toplamanız yeterli olacaktır.

Örneğin boşanan bir çift olarak üç yaşındaki çocuğunuzun velayeti otomatik olarak anneye verilir. Ancak çocuğun babası olarak siz annenin aslında çocuğuna bakamayacak kadar bir temizlik bağımlısı olduğunu iddia edip tespit eder ve yeterli somut delilleri toplarsanız mahkeme çocuğunuzun velayetini size verecektir. Ancak velayet davaları için delil toplama ciddi ve zaman alan bir iş olduğu için bu işi sizin yerinize tutacağınız bir özel dedektiflik bürosu yapabilir. Buna ek olarak bilmeniz gereken birkaç detay var. Çocuğun velayet davası için delil toplama işlemini ancak hazırda açılmış bir boşanma davanız var ise ancak o zaman özel dedektiflik büroları bu hizmeti sunabilir. Yani siz boşanmayı düşünüyor ve sonrasında da velayeti almak için ön hazırlık yapmak istiyorsanız ama herhangi bir boşanma sürecinde değilseniz özel dedektiflik firmalarında hizmet alamazsınız.

Velayet davaları için delil toplama hizmeti için gerekli yasal prosedürü tamaladıktan sonra ise özel dedektiflik firması için çalışmaya başlayacaktır. Öncelikle fiziki takiple gün içerisinde kaç saat ve kaç kere temizlik yaptığı belirlenecektir. Sonra haftalık ve aylık temizlik malzemeleri marketlerin kamera kayıtları, fiş ve fatura belgeleri ile tespit altına alınacaktır. Kişinin sosyal hayatta ki temizlik takıntıları tespit edilecek ve gerekli olan somut belgeler toplandıktan sonra size teslim edilecektir. Mahkeme bu kararı yeterli gördüğü takdirde ise konu bu kadar basit olmasına rağmen velayet size geçecektir.

Velayet davaları için delil toplama sırasında ise takip altında olan kişinin takip altında olduğundan haberi olmayacaktır ve mahkemeye sunduğunuz deliller sonrasında takip edildiğini anladığında ise özel hayatın ihlalinden dolayı size dava açamayacaktır. Çünkü siz tüm bunları yasal prosedürü izleyerek yaptınız. Ancak burada önemli olan konu araştırma yapacağınız konunun dışında kişinin hayatına dair herhangi bir konuya burnunuzu sokmamanız gerektiği. Örneğin boşandığınız eşiniz iş yerinde evli bir adamla flört ediyor olabilir ancak siz bunları raporlamak ve belgelemek ile yükümlü değilsiniz. Böyle bir konu hakkında mahkemeye delil sunarsanız konu dışı araştırma ve kişinin özel hayatını ihlal etmekten dolayı hakkınızda işlem başlatılabilir. Üstelik sizinle işbirliği yaptığı için ve mesleğin etik kurallarının dışına çıktığı için hizmet aldığınız özel dedektiflik bürosuna da para ya da bir süre iş yapmama cezası verilebilir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER