TÜRKİYE’DE ÖZEL DEDEKTİFLİK

Özel dedektiflik hizmeti Anadolu coğrafyasında kadim bir geçmişe sahip olsa da Türkiye’de özel dedektiflik, Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile birlikte hafiyelik teriminin dedektiflik terimini alması ile birlikte meslek olarak tanınmaya başlamıştır. Türkiye’de özel dedektiflik hizmetinin ülkede tanınmaya başlaması meslek olarak bu alana yönelecek olan kişilerin de sayısının her geçen gün artmasını sağlamış ve bugün Türkiye ve dünya çapında hizmet verebilecek kalifiye dedektiflerin yetişmesine önayak olmuştur. Böylece ülkede sunulan dedektiflik mesleği dünya çapında da yapmış olduğu hizmetlerle adından söz ettirmiş Türkiye’nin özel dedektiflik derneği olan ÖDD’ninl uluslararası özel dedektiflik Derneği kuruluşu olan İKD’ye girmesini sağlamıştır.

Ülkede profesyonel anlamda sunulan dedektiflik hizmeti Türkiye’de özel dedektiflik mesleğinin ciddi bir kariyere dönüşmesini sağlarken özellikle meslekte yer alan eğitimli kişilerin bu kariyeri oluşturmakta büyük emekleri bulunmaktadır. Mesleğe dahil edilen 4 yıllık üniversite mezunu kaliteli ve kalifiye personeller sayesinde saygın bir itibara sahip olan dedektiflik, emniyet güçleri üyeleri ve hukuksal alanda görev yapmış üyeleri ile de sahibi olduğu bu ünvanı çok daha iyi bir çıtaya yükseltmiştir. Özellikle emekli olarak dedektiflik hayatına başlayan emniyet güçleri mensupları, askeriye mensupları, Milli İstihbarat mensupları ve hukuk adamı kimliği sahibi mensupları, dedektiflik araştırma ve takip yöntemlerine ciddi katkılarda bulunarak mesleğin toplum ve birey yararına bir mesleğe dönüşmesinde büyük paylara sahiptirler. Onların sahip oldukları bu katkılardan dolayı Türkiye’de özel dedektiflik mesleği emekli kolluk güçleri mesleği olarak görülmektedir. Ancak son dönemlerde mesleğin gitgide popüler bir hal alması üniversitelerin yeni mezun bireylerinin de meslek hayatlarına ilk olarak bu sektörden başlamalarını sağlamaktadır.

Dedektif olarak meslek hayatlarında başlamak isteyen kişiler ise Türkiye’de özel dedektiflik faaliyetlerini yakından takip edebilmek adına özel dedektiflik derneklerinin vermiş olduğu ücretsiz seminer ve konferanslara katılarak mesleğe başlamadan önce genel bir bilgi elde etmekte ve mesleğin şu an Türkiye ve dünya çapında nasıl bir konuma sahip olduğunu öğrenebilmektedirler. Bu bilgiler doğrultusunda dedektiflik eğitimi almaya başlayan bireyler eğitim esnasında ülkenin kolluk güçlerinde önemli mevkilerde yer almış ve şu an dedektif olarak hizmet sunan eğitimcilerden kaliteli bir eğitim almaktadır. Almış oldukları bu eğitim sayesinde tabi tutuldukları sınavda başarılı olan bireyler dedektiflik belgelerini yurt dışında da aktif olarak kullanabilmektedirler.

Türkiye’de özel dedektiflik noktasında verilen eğitimin kalite standartlarının Avrupa ülkeleri ile aynı standartlara sahip olması ise sektörde görev alan eğitimcilerin ve meslektaşların yapmış oldukları işle gurur duymalarını sağlarken Türkiye’de dedektiflik yapan firmaların da hiçbir coğrafi alanla sınırlı kalmadan dünya üzerindeki her yerde hizmet verebilmelerini sağlamıştır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bunlar Türkiye’de özel dedektiflik mesleği noktasında katedilen önemli mesafeler olmakla birlikte günümüz Türkiye’sinde dedektif mesleğinin tarihini oluşturan sürecin ta kendisidir.

TÜRKİYE’DE ÖZEL DEDEKTİF

Özel Dedektif olmak için Türkiye’de özel Dedektif eğitimi almalı ve bu eğitimi alabilmek için de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunmalıdır. Türkiye’de bu görevi aktif olarak yerine getirebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın zorunluluğu ise dedektiflik mesleğinin sahip olmuş olduğu tehlikedir. Dedektiflik mesleği gizli takip, gizli araştırma ve delil toplamaya dayalı bir meslek olduğu için bu mesleği yapacak kişiler dedektiflik mesleğinin araştırma ve takip yöntemlerini kullanarak ülke birliği ve bütünlüğünü bozacak şekilde hareket edebilir ve delil toplayabilir. Bu noktada böyle bir durumun yaşanmamasını sağlayabilmek adına Türkiye’de özel dedektif olmak isteyenlere T.C. vatandaşı olma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu durumda hedefini prosedüre uygun olarak gerçekleştirmek isteyen bir yabancı T.C. vatandaşı olarak dedektiflik eğitime alabilir ve sonrasında da belgesine sahip olarak dedektiflik mesleğini yapabilir. Özellikle son dönemlerde ülkenin çok fazla savaş göçü alması ile birlikte bir birçok Suriye uyruklu T.C. vatandaşı oluşmaya başlamıştır. T.C. vatandaşlığına geçen bu kişiler ise özellikle göç esnasında kayıp şahıs vakalarının araştırılması için dedektiflik eğitimi almış ve ülkede aktif olarak dedektiflik mesleği yapmaya başlamış olabilir.

Özellikle ülkenin doğu kısmının ciddi şekilde göç alması ve Suriyeli nüfusunun buralarda artış göstermesi Suriye uyruklu T.C. vatandaşı dedektiflerin bölgelerdeki dedektiflik firmalarında görev yapmasına aracılık etmiştir. Bu durum ülkede hizmet veren dedektiflik firmaları ve dedektiflik dernekleri tarafından tespit edilmiş kimileri bunun olumlu bir gelişme olduğunu söylerken kimileri ise ülke birlik ve bütünlüğünü tehdit edici bir hamile olarak belirtmişlerdir. Türkiye’de özel dedektif hizmeti veren yerli dedektifler bu kişilerin istedikleri takdirde dedektiflik yetkilerini kullanarak ülkeye ait bilgi ve dokümanları elde edebileceklerini ve ülke geleceğini tehlikeye atabileceklerini iddia etmektedirler. Sunmuş oldukları bu iddiada haklılık payları olmakla birlikte Avrupa ülkelerinde yaşadığı ülkenin vatandaşı olan birçok Türk’de aktif olarak yaşadığı ülkede dedektiflik hizmeti verebilmektedir. Türkiye’de özel dedektif hizmeti sunan bu kişiler Türk meslektaşlarının Avrupa’daki dedektiflik hizmetlerine ise aynı şüphe ile yaklaşmamaktadırlar ve onların mesleklerini icra etmelerinde herhangi bir sorun görmektedirler.

Türkiye’de özel dedektif hizmeti veren firmalar bu noktada görüş ayrılığına uğrarken bir kısmı göçmen vatandaşların da dedektiflik mesleği yapabileceğini savunmakta bir kısmı ise sonradan ülke vatandaşlığına geçen yabancı uyrukluların dedektiflik mesleğini ülkede icra etmelerinin sakıncalı olduğunu savunmaktadır. Bu tartışmaya son noktayı koyacak tek şey ise Türkiye’de özel dedektif Anayasasının çıkarılmasıdır. Çıkarılan bu anayasa ile mesleğin tam tanımı resmen yapılmış olacak ve kuralları anayasa kanun maddesi haline dönüşecektir. Böylece tartışmaya neden olan bütün durumlar ve olaylar son bulacaktır. Aksi takdirde bu olaylar yaşanmaya devam edecek ve yabancı uyruklu meslektaşlarla Türk uyruklu meslektaşlar arasında gerginlik yaşanacaktır.

TÜRKİYE’DE DEDEKTİFLİK

Dedektiflik hizmeti Bugün dünyanın dört bir yanında aktif olarak sunulurken Türkiye’de dedektiflik hizmeti ise dünyadaki bu Hıza eşlik etmekte ve ülkenin 81 ilinde aktif olarak görev almaktadır. Dünya ile aynı Hıza sahip olan Türkiye’deki özel dedektiflik firmaları sunmuş oldukları hizmetin kapsamı ve kalitesi ile de yine aynı şekilde dünyadaki dedektifler ile yarışır haldedir.

Sunulan bu dedektiflik hizmetlerinin dünya ile aynı standartları yakalayabilme başarısının altında ise Türkiye’de dedektiflik hizmeti sunan dedektiflerin geçmiş mesleklerinin şu an yapmış oldukları dedektiflik mesleği ile irtibatlı olmasıdır. Özellikle emniyet güçleri eski mensuplarının, askeriye eski mensuplarının, Milli İstihbarat eski mensuplarının ve hukuk adamlığı eski mensuplarının görev aldığı Türkiye’de dedektiflik mesleğinde geçmiş mesleki başarılarını dedektiflik mesleğine taşımış kişiler sayesinde bu meslek dünya arenasında başarılı bir şekilde adından bahsettirmiştir. Üstelik sunmuş oldukları hizmetler noktasında sadece Türkiye ile sınırlı kalmayan başarılı dedektifler aynı zamanda dünyanın diğer ülkelerinden gelen dedektiflik taleplerini de alarak, talep gelen ülke neresi olursa olsun başarılı bir dedektiflik hizmeti vermiştir.

Hem dünya genelinde hem de Türkiye’de vermiş oldukları başarılı hizmetlerin temelini merak edenler Türkiye’de dedektiflik mesleğinin inceliklerini öğrenebilmek adına düzenlenen konferans ve seminerleri dünya çapında takip etmeye başlamışlardır. Üstelik bu eğitim ve seminerlerin alınabilmesi için sadece Türkiye’ye gelmekle kalmayıp alanında uzman dedektiflerin yurt dışında seminer ve konferans düzenlemelerini talep etmişlerdir. Gelen talepleri geri çevirmeyen Türkiye’de dedektiflik hizmeti veren kişiler ise sektörde Türkiye ekolü oluşmasına kapı açmışlardır.

Her ülkenin kendisine ait dedektiflik araştırma ve yöntemlerinin olduğu sektörde Türkiye’de dedektiflik hizmeti veren dedektiflerin kendilerine ait araştırma ve takip yöntemlerini vermiş olduğu seminer ve konferanslar da paylaşır hale gelmeleri Türk ekolünün dedektiflik araştırma ve geliştirme yöntemleri ne büyük katkılarının olmasını sağlamıştır.

Tüm bunlara ek olarak adını duyuran Türk dedektifler Türkiye’de hizmet veren özel dedektiflik Dderneği’nin dünya genelinde dedektiflerin tabii olduğu İKD’ye üye olmasını sağlamışlar ve de ÖDD’nin  İKD’nin son elemanı olarak örgüte katılmasını sağlamışlardır.

Türkiye’de dedektiflik hizmeti veren yurt dışındaki bütün bu başarılara imza atan dedektifler yeni nesil dedektif yetiştirmeye noktasında yeni bir eğitim planı oluşturmuş ve gittikleri ülkelerde eğitimler düzenleyerek Avrupa ülkelerine kaliteli dedektif istihdamı sağlamışlardır. Meslek her ne kadar Avrupa’dan çıkıp Türkiye’ye gelen bir sektör olsa da bundan sonrasında eğitim veren kişiler Türkiye’den çıkıp dünyaya dedektif yetiştirir hale gelmiştir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Bütün bunlar Türkiye’de dedektiflik mesleğinin dünya çapında ne kadar çok başarılara imza attığını gösterirken ülkede bir dedektiflik anayasasının olmaması ise meslek adına söylenebilecek en büyük ayıp olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle olunca Türkiye’de Dedektif olarak hizmet veren kişiler bir araya gelerek bir an evvel bir dedektiflik yasa taslağı hazırlama çalışmasına girişmiş ve böylece Türkiye’de dedektiflik mesleğinin dünya çapındaki itibarını arttırma yoluna gitmişlerdir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER