ÖZEL DEDEKTİFLİKTE SÖZLEŞME VE FATURA

Özel dedektiflikte sözleşme ve fatura muhakkak müşteriye sunulacak olan dosyanın içerisinde yer almakla birlikte sözleşme ve fatura hazırlanırken en net ve en basit şekliyle düzenlenmek zorundadır. Bu zorunluluk kapsamında sözleşme ve fatura hazırlayan ofis görevlisi her iki belgede de hizmeti alan ve veren tarafları net bir şekilde geçirmek zorundadır. Bu netlik kişilerin isim ve soy isimlerini, kurumsal bir firma ise tüzel isimlerini, adreslerini ve iletişim bilgilerini içermelidir. Özel dedektiflikte sözleşme ve fatura tarafları içerdikten sonra alınan hizmetin ne olduğunu da en net cümlelerle bünyesinde bulundurmalıdır. Örneğin alınan hizmet boşanma davasında delil toplama hizmeti ise konu başlığı muhakkak belirtilmeli, boşanma davasında aldatan eş takibi delil toplama, boşanma davasında mal kaçırma eş takibi delil toplama ve benzeri şekillerde olacak netlikte hazırlanmalıdır.

Hazırlanan sözleşme ve faturanın sunulan hizmetleri madde madde kapsaması gerekmektedir. Örneğin yapılacak olan hizmette fiziki takip, sanal takip ve teknik takip yöntemlerinin hepsi kullanılacaksa bunlar başlıklar altında yazılmalı ve her bir takip yönteminin içerisinde kullanılacak cihazlar ve metotlar en anlaşılır dille sözleşmeye yerleştirilmelidir. Özel dedektiflik de sözleşme ve fatura hizmetlerinde bahsi geçen bu maddeleri aşan herhangi bir hizmet ya da faturalandırma söz konusu olduğunda müşteri bu duruma itiraz etme hakkına sahiptir. Bu itirazını ise elinde bulundurmuş oldu sözleşme ve fatura belgelerini alarak, tüketici hakları mahkemesine başvurarak gerçekleştirebilir. Gerçekleştirmiş olduğu başvuru kısa sürede yanıt alacaktır ve hizmeti sunan özel dedektiflik firması sözleşmede yer almayan bir hizmeti sunmak ve bu hizmetin ücretini talep etmek ile suçlanacaktır. Suçlama sonrasında özel dedektiflikte sözleşme ve fatura  noktasında taksirli hata İşleyen dedektiflik firması para cezası uygulamasına maruz bırakılacaktır.

Özel dedektiflik de sözleşme ve fatura noktasında dedektiflik firmalarının dikkat etmesi gereken bir diğer ayrıntı da verilen hizmetlerin ayrıntılı bir şekilde adres gün ve saat içeriyor olmasıdır. Tüm bunları hazırlarken belli bir kronolojik sıralamaya göre raporlama yapması ve kronolojik sıraya bozacak hiçbir veri girişi ya da rapor girişi yapmamasıdır.

Özel dedektiflik de sözleşme ve fatura noktasında yukarıda bahsedilen bütün ayrıntılara dikkat edildiği takdirde dosyaya konulan belgelerde hiçbir sıkıntı ile karşılaşılamayacak ve üstelik müşteri almış olduğu hizmetten memnun kalarak dedektiflik firmasını referans olarak gösterecektir. Sadece sunmuş olduğu sözleşme ve faturalandırma hizmetine dikkat ederek bir müşteri referansı alan dedektiflik firması ise bundan sonraki işlerinde de aynı özeni gösterdiği takdirde sektörde rakiplerine fark atacaktır. Aksi bir durum yaşandığında ise sadece özel dedektiflik de sözleşme ve fatura üzerinde yapmış olduğu hatadan dolayı sunmuş olduğu bütün dedektiflik hizmetleri göz ardı edilecek ve müşteri referansını kazanamayacak.

ÖZEL DEDEKTİFLİKTE SÖZLEŞME

Özel dedektiflikte sözleşme hazırlanırken rapor halinde hazırlanmakta ve bu rapor kurumsal bir dil içermektedir. Kurumsal bir dil içermesi sebebiyle edebi tanımlamalar ve tabirlerinden uzak olan sözleşme verilen hizmeti ve hizmetin boyutlarını kısa ve net cümlelerle açıklamaktadır. Kısa ve net cümlelerin kullanılması karşı tarafta hizmeti alan kişi veya kurumların sözleşmeyi çok daha iyi anlamasını sağlayacak ve böylece sözleşme imzalanması sonrasında hiçbir itirazda bulunamayacaktır. Sözleşmelerini bu sadelikte hazırlayan özel dedektiflik firmaları ise her zaman sonlandırmış olduğu hizmetlerin ücretini tam anlamıyla alabilecek ve hiçbir itirazda karşılaşmayarak mesleki açıdan mahkemenin önüne çıkmak zorunda kalmayacaktır.

Özel dedektiflik firmaları özel dedektiflikte sözleşme işlemini hallederken ekipte bulunan üç ana görevliden yararlanır. Bunlardan ilki sözleşmeyi başından sonuna kadar takip edecek olan ofis personeli, diğeri sözleşmenin içerik metnini hazırlayacak olan ve hukuki terimlerinin kullanılmasına yardımcı olacak olan dedektif ve sonuncusu ise sözleşmede yer alacak olan bütün resmi damga ve mühürleri ekleyecek olan adli takip görevlisidir. Öncelikle müşteriden gelen talep doğrultusunda ofis personeli bilgisayar ortamında bir sözleşme hazırlar ve bu sözleşmeyi dedektifin hazırlamış olduğu içeriye uygun olacak şekilde dizayn eder. Sözleşmeye son şeklini vermek için ise gerekli olan damga ve pulları sözleşmeye yerleştirdikten sonra müşteriye yollar ve müşterinin son kez gözden geçirmesini talep eder. Özel dedektiflikte sözleşme hazırlandıktan sonra bu sözleşmeye itirazı olmayan müşteri direkt olarak ıslak imzasını sözleşmede ilgili alana yerleştirir. Aynı şekilde bu sözleşmeye ıslak imzalı olacak şekilde hizmeti veren dedektiflik firmasının yöneticileri ve konuyu takip edecek olan dedektifin imzası da ilgili alana yerleştirilir. Üstelik konuyu takip edecek olan ekipte yer alan bütün kişiler isim ve soyisimleri ile birlikte sözleşmenin altına ıslak imzalarını atarlar ve sözleşmenin bir nüshası müşteride diğer bir nüshası da kurumda kalır.

Sözleşme hazırlandıktan sonra gelen konu başlığı en kısa sürede somut deliller oluşturularak bitirilir ve dosya halinde müşteriye sunulur. Yapılan araştırmaların her birisi sözleşmede yer alan maddelere uygun olarak yapılır ve olası bir sözleşme dışı hizmet durumunda hizmet verildiği süre zarfında özel dedektiflikte sözleşme yeniden hazırlanır. Ancak müşteri sözleşme dışı hizmeti almaya reddediyorsa sözleşmeye uygun hareket edilir ve araştırma konu başlığı dahilinde delil toplamak adına bu hizmet kullanılmaz. Onun yerine belli ulaşılabilecek ve sözleşmeye uygun diğer alternatifler değerlendirilir. Özel dedektiflikte sözleşme konusunda örneğin sözleşmede yer alan sanal takipte cep telefonuna casus program yükleme seçeneği yoksa Dedektif bu hizmeti yapmayı araştırma anında talep edebilir. Ancak müşteri casus program yükleme hizmetini kabul etmiyorsa cep telefonunda olan bilgi ve verileri başka bir şekilde elde etmenin yoluna giden dedektif fiziki takip ile telefon şifresini öğrenerek kişinin cep telefonu uygulamalarına girer ve ihtiyacı olan somut delillere elde eder.

ÖZEL DEDEKTİFLİKTE FATURA

Özel dedektiflikte fatura hem hizmeti veren dedektiflik firması tarafından hem hizmeti alan müşteri tarafından hem de bu hizmetin sunulmasına izin veren devlet tarafından büyük önem arz etmektedir. Özel dedektiflikte fatura hizmeti özel dedektiflik firması için önemlidir. Çünkü sunmuş olduğu her bir hizmeti kalem kalem gösteren firma bütün bunları somutlaştırdığı için hizmetinin ücretini çok daha rahat talep edebilir. Müşteri bu hizmeti ödemeyi reddettiğinde resmi kurumlara giderek icra yoluyla hak ettiği ödemeyi alabilir. Özel dedektiflikte fatura müşteri mahiyetinde de önem arz etmektedir. Çünkü müşteri talep ettiği hizmetinde her bir gider ve hizmet bedelini rahatlıkla görebilmekte, sözleşmeye aykırı olan giderlerin faturada yer almamasını sağlamaktadır. Böylece hizmet alırken fahiş fiyat uygulamasına tabi tutulmayan müşteri böyle bir uygulamaya tabi tutulduğunu düşündüğü anda resmi kurumlara giderek itiraz dilekçesi verebilir ve faturanın incelenmesini talep edebilir. Müşterinin haklılığı ortaya çıktığında ise özel dedektiflikte fatura uygulaması yeniden düzenlenir ve hak ettiği ücret standartına indirilir.

Özel dedektiflikte fatura hizmetinin devlete bakan yönüyle mahiyeti ise dedektiflik firmasının sunmuş olduğu her bir hizmet sonrasında devlete vergi vermesi gerektiğidir. Bu noktada tıpkı  avukatlar ve hukuk bürolarının tabii olduğu yönetmeliğe tabi olan dedektiflik büroları sunmuş oldukları hizmetin faturasını ödeyerek katma değer vergisini de vermek zorundadırlar. Ayrıca açmış oldukları büronun işyeri vergisi de hazırlanacak olan bu özel dedektiflikte fatura ile tespit edilmektedir.

Özel dedektiflikte fatura hizmetinin tüm bunların dışındaki önemi ise mesleğin bir yasallık içerdiği göstergesi olmasıdır. Ülkede resmi olarak hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlar fatura hizmetine tabi olduğu için özel dedektiflik firmaları da resmi olduklarını gösterebilmek için fatura hizmeti vermek zorundalar. Aksi takdirde sunmuş oldukları bütün hizmetler yasa dışı bir kurum ve kuruluşa ait hizmetler olarak atfedilir ve yasa dışı hizmet sundukları için devletin güvenlik güçlerinin yakın markajı altına alınırlar. Hatta belli bir süre dedektiflik mesleğinin ülkede yapılması bile yasaklanabilir.

 

Özel dedektiflikte fatura hizmeti yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün önlemleri bünyesinde bulundurmak ile birlikte fatura hizmetinin bu kadar önemli olduğunun farkında olan dedektiflik eğitmenleri de verdikleri eğitim esnasında fatura hizmeti noktasına büyük bir önem vermektedirler. Bu noktada kursiyerlere faturalandırma nedir, faturalandırma nasıl yapılır, dedektiflik de bütün hizmetler faturaya nasıl yansıtılır, dedektiflikteki giderler faturaya nasıl yansıtılır öğretilmekte ve uygulamalı olarak fatura çıkarmaları istenmektedir. Özellikle dedektiflik eğitimi alan kursiyerler özel dedektiflikte fatura eğitimini staj döneminde sıkça uygulamakta uygulamaları da sürekli denetlenmektedir. Bu denetim sayesinde meslekte yer alacak kişiler özel dedektiflikte fatura hizmetini en iyi şekilde öğrenmekte ve mesleğe adım attıkları anda da birebir uygulayarak herhangi bir sıkıntı ile karşılaşılmaması sağlamaktadırlar.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER