ÖZEL DEDEKTİFLİK YASAL MIDIR

Bu sorunun cevabı dünya genelinde evet olarak verilmek ile birlikte her ülkenin yasalarına uygun hareket eden ya da etmeyen dedektiflik firmalarına göre değişiklik arz etmektedir. Özel dedektiflik yasal mıdır sorusunun her ülkenin yasalarına göre değişiklik arz etmesinin sebebi ise dedektiflik tanımının ülkeden ülkeye değişiklik içermesidir. Örneğin AB ülkelerinde özel dedektiflik polislik mesleğinin süpervizörlüğü olarak görülmekte ve özellikle Avustralya gibi ülkelerde komiserin üst sorumlusu olarak görülmektedir. Üstelik bu ülkelerde özel dedektiflik hizmeti sunan kişiler polisler gibi rozet taşımakta ve polislerin girip çıkabildiği bütün olay ve mahal yerlerine girip çıkarak araştırma yapabilmekte ve delil toplayabilmektedir. Avrupa ülkelerinde polislik birimlerinin çözemediği konularda birimler talep ettikleri takdirde dedektiflik hizmeti alabilirler ve sadece emniyet güçlerinin kullanabileceği ya da ulaşabileceği bütün yetkileri talep ettikleri dedektifin kullanmasına izin veren verirler.

Ancak özel dedektiflik yasal mıdır sorusunu yukarıda vermiş olduğumuz açıklama mahiyetinde Türkiye’de inceleyecek olursak Avustralya’nın dedektifleri ne tanımış olduğu hiçbir yetkiyi yapmaya Türkiye’deki dedektiflerin hakkı yoktur. Bu noktada Türkiye’de dedektif hizmeti veren kişiler cinayet soruşturması yaptıklarında, katil zanlısı tespiti ve araştırması yaptıklarında, organize suç araştırması ve tespiti yaptıklarında ya da terör örgütü elebaşısı yakalama hizmeti yaptıklarında her ne kadar konuyu başarılı bir şekilde sonuçlandırılmış olurlarsa olsunlar yasa dışı iş yapmaktan hapse atılacaklardır. Türkiye’de özel dedektiflik yasal mıdır sorusunun evet yanıtını içerebilmesi için dedektiflik hizmeti verecek olan kişiler sadece yasal konu başlıkları içerisinde kendisine gelen müşterilerinin kendileri ya da kurumları hakkında talep ettikleri araştırma ve inceleme hizmetlerini sunuyor olmaları gerekmektedir. Örneğin bir dedektiflik firması kurumsal denetim hizmeti verebilir. Ancak bu denetim hizmetini sadece kendisine gelen müşterinin kendi kurumu bünyesinde verebilir. Müşterinin rakip firmaları denetleme talebini reddetmek zorundadır. Böyle bir durumu Kabul ettiğinde ise yasa dışı iş yapmaktan meslekten uzaklaştırma kararı çıkarılır ve aynı zamanda bu kişiler hapis cezasına mahkum edilir.

Özel dedektiflik yasal mıdır sorusunun Türkiye’de olumlu yanıt için edebilmesi için aynı zamanda bu mesleği yapacak olan kişilerin belli başlı yasal prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Örneğin özel dedektiflik yapacak olan bir dedektif akıl sağlığı, beden sağlığı ve ruh sağlığı bütünlüğünü korumalı ve bunu koruduğunu da düzenli olarak elde etmiş olduğu sağlık raporunda sürekli olarak güncellemelidir. Denetleme esnasında güncel bir raporun olmaması hizmet veren dedektifin ikaz almasına neden olacaktır. İkinci bir denetiminde raporun tekrar güncel olmaması bu sefer dedektifin mesleki yeterliliği sahip olmaması anlamına gelecek ve kişinin dedektiflik yapması yasaklanacaktır. Raporunu güncellemeyen hiçbir dedektif yasal olarak hizmet veremez. Versede mahkeme esnasında karşı tarafın avukatının suçlamaları ile dedektifin akıl ve ruh sağlığının yerinde olmadı buna bağlı olarak da elde edilen verilerin geçerliliğinin olmadığı itirazı ile karşılaşılabilir.

ÖZEL DEDEKTİFLİK YASAL HİZMETLERİ

Özel dedektiflik yasal hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından belirlenmiş ve özel dedektif dernekleri tarafından belirlenen bu hizmetler dernek duyurusu ile beyan edilerek bütün dedektiflik derneklerinin bu beyan çerçevesinde hizmet vermesi gerektiği duyurulmuştur. Özel dedektiflik yasal hizmetleri bu beyannamede yer alırken bireysel ve kurumsal hizmetler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Bu hizmetlerin bireysel ayağında boşanma davası takibi, velayet davası delil toplama takibi, eş takibi, evlilik öncesi eş takibi, kayıp şahıs takibi, çocuk takibi, ebeveyn takibi, adres tespiti, borçlu tespiti, bilişim ve fiziki dolandırıcılık tespiti gibi başlıklar yer almaktadır. Özel dedektiflik yasal hizmetleri arasında kurumsal hizmetler ise kurumsal denetim ve analiz, personel takibi, marka sahteciliği araştırılması ve takibi, fiziki ve bilişim dolandırıcılığı takibi, sözleşme takibi, hukuksal danışmanlık, icra takibi, borçlu ve adres takibi, itibar Yönetimi, sosyal medya yönetimi gibi hizmetleri kapsamaktadır.

Türkiye’de özel dedektiflik yasal hizmetleri arasında yer alan ve hem bireysel alanda hem de kurumsal alanda dedektiflik firmalarının verebileceği bir diğer hizmette özel yakın koruma ve güvenlik hizmetidir. Son dönemlerde dedektiflik firmaları tarafından velirmesi ise yeni yeni ortaya çıkmakla birlikte sadece özel güvenlik ve yakın koruma eğitimi verebilme yetkisine sahip olan dedektiflik firmalarının uygulamış olduğu bir hizmetidir.

Türkiye’de özel dedektiflik yasal hizmetleri arasında yer alan özel güvenlik ve yakın koruma hizmeti yasallık içerebilmek için İçişleri Bakanlığı denetimine tabi olmak zorundadır. Bu denetim noktasında hizmeti veren firma yeterli sayıda özel güvenlik personeli bulundurmalı ve bulundurmuş olduğu bu personelin nicelik özelliklerini de yeterlilik arz edecek şekilde sunmalıdır. Örneğin özel güvenlik ve yakın koruma hizmeti noktasında bünyesinde bulundurmuş olduğu personelin boy ve kilo endeksinin uyumlu olmasına dikkat etmek zorundadır. Çok zayıf veya aşırı kilolu bir personeli bünyesinde bulundurması yeterli nicelikte personele sahip olmadığından dolayı yasallık içermeyecek tır. Özel dedektiflik yasal hizmetleri içerisinde özel güvenlik ve yakın koruma hizmetini de sunmak isteyen dedektiflik firması aynı zamanda bünyesinde bulundurmuş olduğu personel adedince güvenlik teçhisatınıda bulundurmalıdır. İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu özelliklerde silah, kelepçe, jop ve telsiz gibi teçhizatı bulundurmadığı takdirde yetersiz hizmet sunmaktan yine yasaları ihlal etmiş olacaktır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bunlar Türkiye’de özel dedektiflik yasal hizmetleri sunmak isteyen dedektiflik firmalarının verebileceği hizmetler olmakla birlikte bu hizmetlerin denetime tabi tutulması ise yasal olup olmadıklarını gösterecek tek etmendir. Üstelik yasa dışı iş yaptıklarına dair herhangi bir ihbar telefonu geldiğinde hizmeti veren dedektiflik firması anında özel dedektiflik dernekleri ve İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Yasallık içermeyen bir hizmetle karşı karşıya kalındığında firmaya gereken yaptırım uygulanmaktadır.

ÖZEL DEDEKTİFLİK YASAL ALANLARI

Türkiye’de özel dedektiflik hizmeti veren dedektiflik firmaları kendilerine ait özel dedektiflik yasal  alanları oluşturmak zorundadırlar. Bu yasal alanlardan kasıt bireysel bir alanda mı hizmet verecekleri yoksa kurumsal bir hizmet alanında mı hizmet vereceklerdir. Ya da her ikisinde de hizmet verdikleri takdirde hizmet başlıkları neler olacaktır şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Özel dedektiflik firmaları kendilerine ait yasal alanı oluşturduktan sonra bu alanda polislik biriminin, emniyet güçlerinin ve ülkenin genel kolluk güçlerinin araştırma alanına girmeyen bütün konu başlıklarında hizmet verebilir bütün alanlarda çalışabilir ve bütün araştırmaları yapabilir.

Konuyu örneklerle açacak olursak özel dedektiflik yasal alanları içerisinde yer alan eş takibi noktasında hizmet veren dedektiflik firması eş takibi eşini aldatıyorsa, eşinden mal kaçırıyorsa, eşine şiddet uyguluyor ya da sahip olduğu ruhsal ve akılsal hastalığını saklıyorsa Dedektifler bunların hepsini araştırmak, bulmak ve ispatlamakla mükelleftir. Ancak bir eş takibi esnasında takip altında olan eş bir terör örgütüne mensup olarak hareket ediyorsa ya da bir suç örgütünün elebaşı ise veyahutta bir tarikatın şeyhi olarak faaliyetlerde bulunuyorsa dedektifler bu noktada ülkenin genel kolluk güçlerinin alanına girmiş olacak ve özel dedektiflik yasal alanları dışında hareket etmiş olacaktır. Yukarıda bahsi geçen bütün bu olanlar sadece ülkenin kolluk güçlerinin araştırma yapabileceği alanlardır.

Özel dedektiflik yasal alanları konusunu kurumsal hizmet noktasında inceleyecek olursak kurumsal hizmet veren bir dedektiflik firması kendisine gelen müşteriye kurumsal denetim hizmeti kurumsal analiz hizmeti, itibar Yönetimi, sosyal medya yönetimi, personel takibi, sözleşme takibi, marka sahteciliği takibi borçlu ve adres takibi gibi alanlarda yasal olarak hizmet verebilir. Ancak aynı dedektiflik firması hizmet vermiş olduğu kurum için gümrükten mal kaçırma yöntemleri araştırması ülkeye kaçak mal sokma yöntemleri araştırması, vergi kaçakcılığı yapabilme yolları, araştırması yasadışı ürün üretimi yolları araştırması gibi konu başlıklarında çalışmaya kalkarsa özel dedektiflik yasal alanları dışına çıkacak ve yasa dışı iş yapmış olacaktır. Böyle bir taleple karşı karşıya geldiğinde özel dedektiflik firması gelen konuyu reddetmek zorundadır ve ısrar ya da tehdit ve şantajla konunun takibi istenildiğinde ise ülkenin genel kolluk güçleri olan polis ve jandarmaya haber vermek zorundadır. Aksi takdirde herhangi bir ücret karşılığında ya da tehdit veya şantaj zoruyla bu hizmeti vermek zorunda kalması farketmeksizin özel dedektiflik yasal alanları ihlali uygulamış olacak ve yasa dışı iş yapmaktan aynı zamanda hizmeti de talep eden kuruma yardım ve yataklık yapmaktan ceza alacaktır. Alacağı bu ceza yapmış olduğu sınır ihlalinin ve suçun boyutuna göre değişiklik gösterecek kimi zaman uzun yıllar hapis cezasına varacak yaptırımlara maruz kalacaktır. Özel dedektiflik yasal alanları ihlalinin doğurmuş olduğu bu sonuç sunulan hizmetin aslında ne kadar ince bir çizgide gelip gittiğinin göstergesidir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER