ÖZEL DEDEKTİFLİK İLE İLGİLİ YASA TASLAĞI

Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı ülkede hala taslak olarak kalmakla birlikte herhangi bir anayasa maddesine dönüşmemiştir. Mesleğe dair en son sunulan yasa taslağı 1994’te sunulmuş ve bu taslak sunulan ilk ve son yasa taslağı olarak meclisin tozlu arşivlerindeki yerini almıştır. Hazırlanan yasa taslağında özel dedektiflik mesleğinin resmi tanımı yapılmış ve bu tanım doğrultusunda ülkede sunabileceği hizmetlerin genel çerçevesi çizilmiştir. Çizilen bu genel çerçeve noktasında ise madde madde özel dedektiflerin verebileceği hizmetler yazılmış, hizmetlerde kullanılacak olan dedektiflik araştırma ve teknik takip araştırma yöntemlerinin neler olduğu belirtilmiştir. Ancak özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı yapılan incelemeler sonucunda meclis tarafından ülke birliği ve bütünlüğünü tehdit edici olarak görülmüş ve meclisin onayından geçmemiştir.

Hazırlanan yasa taslağının meclisin onayından geçmemesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen taslak hala özel dedektiflik derneklerinin el kitabı olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de hizmet veren bütün özel dedektiflik firmaları özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı olan bu dosyayı bürolarında bulundurmakta ve sunmuş oldukları bütün hizmetlerin etik ve yasal kurallarını bu dosya çerçevesinde sunmaktadırlar. Ayrıca bünyelerinde yetiştirmiş oldukları personelleri de özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı öğretsine tabi tutmakta, onların da bu çerçevede hareket etmelerini sağlamaktadırlar.

Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı eski bir taslak olsa da güncelliğini korumasının sebebi ise hazırlanırken dünya üzerinde hizmet veren bütün dedektiflik hizmetlerine uygun olarak hazırlanmış olmasıdır. Meclisten geçmeyen bu taslağı universal bir değerinin olması dedektiflik firmalarının dikkatini çekmiş hem Türkiye hizmetlerinde hem de yurt dışı hizmetlerinde kılavuz olarak kullanmalarını sağlamıştır.

Özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı sahip olduğu universal  içerik ile güncelliğini hala korumakla birlikte yeni oluşturulacak olan yasa taslağının da temelini oluşturmaktadır. Yasa taslağı çalışmaları içerisinde olan özel dedektiflik derneği gönüllüleri temele 1994’te oluşturulan bu yasa taslağını yerleştirmiş ve güncellemeyi bu taslak üzerinden yapmayı tercih etmiştir.

Tercihin doğru bir karar olup olmadığı dedektiflik firmaları arasında tartışılırken bazı dedektifler yeni taslağın sil baştan hazırlanması gerektiğini öne sürmekte bazı dedektifler ise eski yasa taslağının baz alınarak yenisinin üzerine inşa edilmesini takdirle karşılamaktadırlar.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bu bilgiler özel dedektiflik ile ilgili yasa taslağı noktasında geçmişten günümüze kadar uzanan bütün dedektiflik faaliyetlerini içerirken taslağın geçmişten günümüze seslenişinin de volumünü oluşturmaktadır. Ancak bu volum gün geçtikçe düşmekte ve eski yasa taslağı günümüz dedektiflik hizmetlerine sesini duyuramamaktadır. Bu yüzden taslağın sil baştan hazırlanması noktasında öneride bulunan dedektiflerin önerileri noktasında haklı olduğu görülürken her şeye rağmen hazırlanacak olan yeni taslağı eski yasa taslağının üzerine inşa eden dedektifler ise doğru bir iş üstünde olup olmadıklarını taslağın meclisten geçip geçmemesi ile anlayacaklardır.

ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA TASLAĞI

Özel dedektiflik yasa taslağı oluşturulurken İKD’nin hazırlamış olduğu genel dedektiflik beyannamesi dikkate alınmakla birlikte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti anayasa kitabı da başucu kitabı olarak kullanılmaktadır. Hem beyannamenin hem de anayasa kitabının yeni hazırlanacak olan özel dedektiflik yasa taslağı hazırlığında rehber olarak tercih edilmesi ise yeni hazırlanacak olan taslağın çok daha geniş kapsamlı olacağını gösterirken taslakta yer alacak olan dedektiflik tanımının ve dedektiflik mesleğinin çok daha nitelikli bir içeriğe sahip olacağını göstermektedir. Bu noktada taslağın hazırlanmasının talep eden dedektifler ise vermiş oldukları hizmetin sınır ve yetkilerinin genişletilmesini talep etmekte aynı zamanda dedektiflik mesleğinin hak ettiği mesleki rol ve hükümleri alabilmesini istemektedirler.

Özel dedektiflik yasa taslağı beyanname ve anayasa kitabının dışında dedektiflerin bu taleplerini de kapsadığı için hazırlanma sürecinde titiz bir çalışmaya tabi tutulmakta ve hazırlanan bütün maddeler avukatlar, hakimler, savcılar, istihbarat görevlileri, polisler ve komutanlar tarafından incelenmektedir. Özel dedektiflik Derneğinde gönüllü olarak görev yapan yukarıda saymış olduğumuz bütün görevliler her bir maddeye onay verdikten sonra meclisten geçeceği düşüncesi ile hazırlanan madde hazırlanan özel dedektiflik yasa taslağı içerisine yerleştirilmektedir. Her bir madde için bu kadar uzun bir prosedürün gerçekleştiriliyor olması ise hazırlanacak olan özel dedektiflik yasa taslağı noktasında çok daha uzun çalışmalar yapılacağını ve taslağın ortaya çıkmasının uzun bir zaman alacağının göstergesidir.

Özel dedektiflik yasa taslağı girmiş olduğu bu hazırlık içerisinde özel dedektiflik firmalarının ve derneklerinin dikkatini çektiği kadar onayından geçeceği meclis görevlilerinde dikkatini çekmektedir. Bu noktada meclis görevlileri hazırlanacak olan yasa taslağının ülke birliği ve bütünlüğünü tehdit etmemesine aynı zamanda devlet makamlarında yer alan meslek erbapları tehdite maruz bırak mamasına, ülkenin güvenlik birimlerinde yer alan personelin tehdite boyun eğmemesine uygun olacak şekilde hazırlanmasını istemektedir. Meclisten gelen bu taleplerin öncelikle dikkate alındığı hazırlık aşamasında ise taslağı hazırlayan görevliler biraz daha zor duruma düşmektedir.

Özel dedektiflik yasa taslağı son hazırlık çalışmalarında son şeklini aldıktan sonra meclise sunulacaktır. Ancak hem özel dedektiflik dernekleri hem de özel dedektiflik firmaları hazırlanan bu yeni taslağın meclis tarafından kabul edilmemesine bir kez daha kendilerini hazırlamak zorundadırlar. Meclisten taslağın geçmemesi durumunda yılmadan yeni bir taslak çalışması içerisinde girmeleri özel dedektiflik mesleğinin hem Türkiye’deki hem de ülkedeki itibarını korumak için önemli bir hamle olacaktır.

Ancak yeni hazırlanan taslak Meclis’ten geçerse ülkede görev yapan dernek üyelerinin ve dedektiflik firmalarının çalışmalarını verimini almış olacak ve Türkiye dedektiflik hizmetleri ülkede ve dünya çapında çok daha başka bir boyuta geçecektir. Tüm bunları göz önünde bulundurarak hazırlanacak olan özel dedektiflik yasa taslağı çalışmasına inceleyecek olan meclis görevlileri önlerine gelen bu yasa taslağına çok daha ılımlı bir yaklaşımla yaklaşacak lar ve belki de taslağın onayını sağlayacaklardır.

ÖZEL DEDEKTİFLİK YASA TASLAĞI İNCELEMESİ

Özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi ilk olarak Türkiye’de 1994 yılında başlatılmak ile birlikte dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel sunulmuştur. Taslağı inceleyen Süleyman Demirel ise hazırlanan taslak da herhangi bir zararlı içerik ya da maddeye rastlamadığı için taslağı onayını meclise sunulmuştur. Ancak meclis görevlileri bu noktada ülke birliği ve bütünlüğünü tehdit edecek bazı maddeler bulunduğunu iddia ederek özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi dosyasını fes etmişlerdir. O dönemden bu zamana kadar hazırlanan özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi meclisin arşiv raflarında kalmış ve bir daha meclis gündemine getirilmemiştir.

Özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi konusunun eksik kalması dedektiflik hizmeti veren Türkiye dedektiflik firmalarının ciddi bir şekilde zarara uğramasına neden olmuştur. Öncelikle özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi meclisten geçmeyecek taslak olarak kaldığı için mesleğin anayasal bir tanımı yapılamamış ve meslek bir serbest meslek olarak atfedilmiştir. Mesleğin serbest meslek seviyesinde kalması ise doktorluk, avukatlık gibi itibar kazanmasını engellemiş esnaflık seviyesinde kalarak itibar kaybı uğramasına neden olmuştur. Özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi meclisten geçmek dedektiflik mesleğinin anayasal sınırlarını belirlemek için meslekte yer alan görevlilerin hangi hizmet alanında yasal işlem yaptıklarını hangi hizmet alanında ise yasallıktan uzak kaldıklarını bilmemelerine sebebiyet vermiştir. Bu yüzden görevin icra girişi esnasında birçok yasa dışı durum tespit edilmiş ancak bu yasa dışı hizmetler verilirken hizmet sunan dedektifler herhangi bir kötü niyet taşımadıklarını belirtmişlerdir. Durumun sadece yasal kuralların bilinmemesinden ortaya çıktı bariz bir şekilde görülmektedir.

Özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi meclisten geçmek dedektiflik mesleğine bir diğer zararı da yapılan hizmetin ülke sınırlarını Aşamaması noktasında vermiştir. Sadece ülke sınırlarını aşamaması noktasında değil aynı zamanda ülke içerisinde de hizmet verirken sıkıntı çeken dedektifler birçok kişinin mesleği yasa dışı olarak görmesinden dolayı hizmet verememektedir. Gelen hizmetlerin yasa dışı konu başlığı altında kendilerine gelmesine neden olmaktadır. Ülke içinde karşılaşılan bu sıkıntı ülke dışı hizmetlerde de dedektiflerin karşısına çıkmakta ve dedektifler kendi ülkelerinde anayasa kitabında yer almadıkları için hak talep edilemeyeceği düşüncesiyle yurt dışında da hizmet verememektedirler.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bu sorunların ana kaynağı özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi dosyasının meclisten geçememesidir. Durum böyle olunca özel dedektiflik dernekleri ve özel dedektiflik firmaları yeni bir anayasa taslağı incelemesi oluşturma kararı almış ve bu noktada almış olduğu karara hız vererek neticenin bir an önce ortaya çıkmasını Hedef edinmişlerdir. Ancak ülkede yaşanılan dedektiflik mesleğine dair tartışmalar özel dedektiflik yasa taslağı incelemesi oluşturma noktasında akılları karıştırmakta ve yeni hazırlanacak yasa taslağının meclisten geçememesi endişesini taşınmasına neden olmakta ve hız verilen çalışmaların yavaşlamasını neden olmaktadır.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER