ÖZEL DEDEKTİFLİK

Özel dedektiflik yasalar çerçevesinde hareket eden ve yine yasaların izin verdiği çerçevede kişi veya kurum takibi yapan bir meslektir. Bu noktada özel dedektiflik ile iştigal olan kişilerin özellikli şahıs takibi, değerli madde taşıyan kişi takibi, silah taşıma yetkisi olan kişi kişi takibi, hasta ve fiziksel özrü olan kişi takibi, VIP şahıs takibi, yaşlı insan takibi, çocuk takibi, kurum çalışanları takibi, ziyaretçi takibi, personele ait cihaz takibi ve araç takibi yapmaları yasal olarak görülmektedir.

Birçok kişi, kurum veya veri noktasında takip yetkisine sahip olan özel dedektiflik firmaları özellikli şahıs takibi hizmeti esnasında diğer takip konu başlıklarına nazaran çok daha dikkatli bir takip işlemi uygulamak zorunda ve çok daha kısıtlı bir alanda hareket etmek zorundadır. Özellikli şahıs takibi konu başlığının altına üst makamlarda görevli hukuk adamları yine üst makamlarda görevli emniyet güçleri personeli, üst makamlarda görevli milli istihbarat görevlisi gibi kişiler girebilir. Ancak bu kişilerin takibi esnasında dikkat edilmesi gereken ilk husus takip konusunun kurumsal bir konu mu yoksa şahsi bir konumu olduğudur. Örneğin üst düzey bir milli istihbarat görevlisi eşini aldatıyor olabilir ve eşi bu konu başlığı ile özel dedektiflik bürosuna gelmiş olabilir. Özel dedektiflik bürosu yetkilileri gelen konu başlığı doğrultusunda kişi hakkında araştırma yapabilir. Yapmış olduğu bütün araştırmalar yasallık içerir ve sunmuş olduğu bütün somut belgeler mahkeme önünde kabul edilir. Ancak bu kişi hakkında gelen konu başlığı çalıştığı kuruma ve çalıştığı kurumda ki pozisyonuna dair bir araştırma içeriyorsa bu noktada özel dedektiflik firmaları gelen talebi reddetmek zorundadırlar. Aksi takdirde ülke birliğini ve bütünlüğünü tehdit etmek yine ülke birliği ve bütünlüğünü bozma faaliyetleri içerisine girmek suçlarından hüküm giyerler ve çok ağır yaptırımlara maruz kalırlar.

Özel dedektiflik firmalarının sunmuş olduğu silah taşıma yetkisine sahip kişileri takip etme hizmetinde ise bu alana askeri personel ve emniyet güçleri personeli giriyorsa yine gelen konu başlığı doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Örneğin üst düzey bir komutanın eşinden mal kaçırdığı şüphesi bulunuyorsa bu konu başlığı özel dedektiflik firmalarının araştırabileceği bir konu başlığıdır. Ancak aynı komutanın vatan hainliği faaliyetleri içerisinde olduğundan şüpheleniyor sa bu konu başlığı altında özel dedektiflik firmaları hiçbir araştırma yetkisine sahip değildir. Bu konu başlığı Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi istihbarat örgütü olan MİT’in yapabileceği bir araştırma konu başlığıdır.

Yukarıda sözü geçen hem ayrıcalıklı şahıs takibinde hem de silah taşıma yetkisine sahip kişi takibinde özel dedektiflik firmalarını sunabileceği tek hizmet alanı bireysel hizmetlerdir. kişilerin çalışmış oldukları kurumlara dair ve bu kurumlarda Hukuksuz işler yapıp yapmadığına dair herhangi bir araştırma yapamazlar ve yaptıklarını da iddia edemezler.

ÖZEL DEDEKTİFLİK NE YAPAR?

Özel dedektiflik ne yapar sorusunu sorduğumuzda;Özel dedektiflik yasal çerçevede gelen bütün konu başlıklarını inceleyerek gerekli olan dedektiflik araştırma ve yöntemlerini kullanır ve bu araştırma yöntemleri sonucunda ortaya çıkan verileri somut delil haline dönüştürerek müşterinin dosyasına yerleştirir cevabını alırız. Müşteri sahip olduğu bu somut delil dosyası ile yasalar önünde kendisini müdafaa edebilir ve talep ettiği bütün hakları yine bu somut deliller sayesinde elde edebilir. Özel dedektiflik firmaları bu noktada dedektiflik mesleğini üç ana araştırma dalı olan fiziki takip, sanal takip ve teknik takip yöntemlerini bir arada kullanarak organize olmuş bir şekilde delil toplama işlemine girişir ve bu araştırma esnasında bütün bu üç takip yöntemini birbiriyle uyumlu çalışacak şekilde kullanır. Özel dedektiflik ne yapar sorusunu sorarken kullanılan bu üç ana araştırma yönteminde uygulanan metotları da incelemekte fayda var. Örneğin sanal takip yapan bir özel dedektiflik firması takip altına almış olduğu kişi veya kurumun cep telefonuna casus programı yerleştirerek kişinin sanal dünyaya ait bütün verilerini elde eder. Aynı şekilde kullanmış olduğu teknik takipte operatörden arama kayıtlarını talep eder, mobese kameralarını inceler, sicil kaydını araştırır, hastane evraklarını inceler. Uygulamış olduğu fiziki takipte ise kişiyi ya da kurumu 7/24 gözlem altına alarak konu başlığına dair delilleri video kaydına alır ya da fotoğraflar.

Özel dedektiflik ne yapar sorusuna fiziki takip altında ele alacak olursak fiziki takip uygulamış olduğu konu başlığında öncelikle takip altına alacağı kişi veya kurumlara yakın kişileri ya da kurumları gözlem altına alır. Örneğin bir personelin iş yerinden para çalma ihtimalinden şüpheleniliyorsa bu personelin en yakın iş arkadaşları fiziki takip altına alınır. Bu takipte kişi ile irtibata geçilir ve esas kişi hakkında bilgiler elde edilmeye çalışılır. Ancak bu bilgi alma esnasında takip altında olan kişinin yakın arkadaşı hiçbir şekilde muhattap olduğu kişinin bir dedektif olduğunu farkında olmaz. Özel dedektiflik ne yapar sorusunun bu kısmında dedektifler kişinin yakın arkadaşına farklı bir yaklaşımla gelerek kişinin anlamayacağı şekilde soruları sormayı başarır. Ancak alacağı cevaplar noktasında kişinin sözel cevaplarını değil beden dili cevaplarını dikkate alan dedektifler esas kişi hakkında gelen bilgilerin doğru olup olmadığını teyit eder. İrtibatta olunan kişinin beden dili doğru söylüyorsa vermiş olduğu sözel ifadeler doğrultusunda hareket edilir. Bu kişinin beden dili yalan söylüyorsa bu sefer vermiş olduğu ifadelerin tam tersi olacak şekilde hareket edilir.

Özel dedektiflerin fiziki takip esnasında uygulamış oldukları bu beden dili okuma yöntemi özel dedektiflik ne yapar sorusunun dedektiflik eğitimi esnasında sorulurken öğretilen bir dedektiflik yöntemidir. Üstelik yukarıda bahsi geçen bu soruyor dedektiflik eğitimi esnasında birçok kez soran eğitmenler bu soru başlığı altında kursiyerlerine eğitmekte ve dedektiflik mesleğinin ayrıntılarını öğretmektedir.

ÖZEL DEDEKTİFLİK NEDİR?

Özel dedektiflik müşteriden gelen talep doğrultusunda yürütülen ve gizlilik içerisinde uygulanan araştırma ve bulma hizmetinden başka bir şey değildir. Bu noktada özel dedektiflik firmalarının yapacağı tek şey gelen konu başlığının yasallık içerip içermediği ve sonrasında da yasallık içeriyorsa gerekli olan somut delilleri en kısa zamanda bulmaktır. Sunmuş olduğu hizmetin temelini oluşturan bu işlem dedektiflik mesleğinin özgü olan araştırma ve takip etme yöntemleri ile birleştirilerek bir hizmet olarak sunulmaktadır. Özel dedektiflik nedir sorusunun bir araştırma ve bulma hizmeti olması aslında bu mesleği herkesin yapabileceği bir hizmet olarak görünmesine neden olmaktadır. Ancak bunun bir meslek olarak atfedilmesinin nedeni kullanılan yöntemlerin tamamının mesleki yöntemler olması ve bu yöntemleri herkesin uygulayamamasıdır.

Örnekle açıklayacak olursak özel dedektiflik nedir sorusu içerisinde cevap olarak yer alan araştırma yöntemleri arasında kriminal incelemeler ciddi bir dedektiflik deneyimi ve bilgisi gerektiren bir inceleme dalıdır. Öncelikle kriminal inceleme yapabilmek ya da yaptırabilmek için bu yetkiye sahip olmak gerekir ki buna da sıradan insanlar sahip değildir. Hukuk insanları, emniyet güçleri görevlisi ve askeriye birimleri dışında kriminal inceleme talep edecek ya da yaptırabilecek tek yetkili özel dedektiflerdir. Bu noktada özel dedektifler yapacakları konu başlığı ne olursa olsun kriminal incelemeye ihtiyaç duyduğu takdirde bu incelemeyi başlatır ve konunun en somut şekillerle çözülmesini sağlar.Özel dedektiflik nedir sorusundaki kriminal inceleme alanlarını biraz daha açıklayacak olursak Örneğin bir eş kocası tarafından aldatıldığını düşünüyorsa bir bunun için bu başlık doğrultusunda mahkemeye giderek bir dava başlatmış ise aynı konu başlığıyla özel dedektiflik bürolarına da gelerek eş takibinde bulunabilir ve kriminal çalışmaları başlatabilir. Özel dedektiflik firmasını eş takibi noktasında yapacağı kriminal incelemelerde öncelikle eşin aldattığı düşünülen ya da iddia edilen kişinin parmak izlerinin eş üzerinde bulunup bulunmadığını, eşe ait eşyalar da parmak izin olup olmadığı incelenir. Aynı şekilde aldattığını düşündüğü bayana ait bir çamaşıraı ulaşıldığında bu çamaşırdan eşe ait DNA örneklerine rastlanıp rastlanmadığı kriminal incelemelerle ortaya çıkartılır.

Özel dedektiflik nedir sorusundaki kriminal inceleme alanını bir başka örnekle daha açıklayacak olursak kayıp şahıs vakalarında da bu yöntem ciddi olarak ele alınmakta ve çok da sağlıklı sonuçlar doğurmaktadır. Kaybolan kişiye dair ortadan kaybolmasında sorumlu olabilecek kişiler üzerinde yapılan çalışmalar parmak izi DNA sı, kan örneği, deri parçası örneği gibi sonuçlar kaybolan kişiye dair net delilleri ortaya koymakta ve şüphelilerin şüpheli olmaktan çıkıp zanlı konumuna gelmesini sağlamaktadır. Zanlı bu durumun ardından suçlu psikolojisi ile hareket ederek kimi zaman yalan beyanlarda bulunmakta ve çarpık ifadeler vererek kendini ele vermektedir. Ancak kimi zaman da yine suçlu psikolojisi ile hareket ederek suçunu itiraf etmekte ve kaybolan şahsın başına neler geldiğini ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER