ÖZEL DEDEKTİF ŞARTLARI

Özel Dedektif olmak için dedektif adayının öncelikle bu meslek tanımı için geçerli olan belli başlı özel dedektif şartları ile uyumlu olarak çalışması ya da bu şartları mesleği yapacak olan kişinin üzerinde taşıması gerekmektedir. Aksi takdirde hem dedektiflik mesleğinin etik kurallarına hem de dedektiflik mesleğinin tabi olduğu yasal kurallara aykırı olarak hizmet vermekten kişiler ve kurumlar hakkında resmi merciler tarafından soruşturma başlatılır. Yapılan bu soruşturma sonucunda kural ihlalinin büyüklüğüne göre kişi veya kişilere cezai yaptırımlar uygulanır.

Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de yer alan şartların arasında mesleğin eğitimini almak yatmaktadır. her ne kadar özel dedektiflik mesleği bir serbest meslek olarak tanınsa da ülkede bu mesleği yapabilmek için özel dedektiflik şartları olarak uygulanan kuralların başını çeken dedektiflik eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Türkiye’de herhangi bir üniversite ya da özel okul bünyesinde verilmemek ile birlikte bu eğitimi veren tek adres Türkiye özel dedektiflik dernekleri veya bu derneklere üye eğitim yetkisine sahip dedektiflik firmalarıdır. Kişi ister özel dedektiflik derneklerinden bir eğitim almış olsun isterse bu derneklere üye bir dedektiflik firmasından eğitim almış olursa olsun aynı eğitim prosedürüne tabi olmak zorundadır. Kısaca özel dedektif şartları arasında kişinin aldığı eğitim muhakkak tek bir eğitim metodu sahip olmalıdır. Bu noktada hem özel dedektiflik dernekleri hem de eğitimi veren dedektiflik firmaları Tıpkı Milli Eğitim’in uygulamış olduğu gibi tek tip bir eğitim haritasına sahiptir ve adayın göreceği konu başlıkları, yapacağı uygulamalı eğitimler, alacakları staj süresi staj esnasında alması ve uygulaması gereken dedektiflik yöntemlerinin  her birisi dedektiflik beyannamesinde yer almaktadır.

Dedektif şartları arasında eğitim kısmının bitirilmesinin dan sonra özel dedektif şartları arasında olan bir diğer aşamaya geçilir. Bu aşamada ise görevi yapacak olan kişi eğitimini tamamladıktan sonra muhakkak dedektiflik belgesini elinde bulundurmalıdır. Bunun sebebi ise almış olduğu bu belge ile özel dedektiflik derneklerine kaydı sağlanacaktır. Ayrıca bu belge ile Maliye Bakanlığına ve Ticaret odalarına kaydını yaptırabilecektir. Böylece sahip olmuş olduğu resmi dedektiflik belgesi ile sektöre adım atan kişinin sektördeki bütün hamleleri yakın markaj altında alınabilecektir. Özel dedektif şartları arasında olan bu maddeyi tıpkı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin nüfus cüzdanı taşınması zorunluluğuna sahip olması gibi görebilirsiniz. Nasıl ki bu nüfus cüzdanına sahip kişilerin TC numarası onların resmen kayıtlarda görünmesini sağlarken dedektiflik belgesine sahip kişilerin faaliyet numarası da onların sektörde resmen görünmesini sağlamaktadır.

Dedektiflik eğitiminin tamamlanması ve dedektiflik belgesinin alınmasının ardından özel dedektif şartları arasında yer alan son aşama ise mesleği yaptığına dair gösterebileceği bir ofise ya da bir adrese sahip olmasıdır. Hiçbir dedektif mesleğe adım attıktan sonra adres beyanında bulunmadna iş yapamaz. Yaptığı tespit edildiği anda ise özel dedektiflik dernekleri tarafından resmi makamlara şikayet edilir ve bir an evvel adres beyanında bulunması sağlanır.

ÖZEL DEDEKTİF KURALLARI

Özel dedektiflikte yer alan kurallar hem etik kurallar hem de yasal kurallar olmakla birlikte özel dedektif kuralları genel haliyle dünya özel dedektiflik örgütü olan İKD’nin sunmuş olduğu beyanname de ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Beyannamede yer alan kuralları dünya üzerinde hizmet vermekte olan bütün dedektiflik firmaları uygulamak zorundadır. Bu uygulamaya tabi olan ülkeler arasında Türkiye’de bulunmakla birlikte İKD’nin son üyeleri arasında olduğu için bu kuralların ülkedeki dedektifler tarafından uygulanıp uygulanmadığını muhakkak denetlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türkiye, özel Dedektif kuralları uygulaması ve denetlenmesi noktasında eksi bir puana sahip olursa IKD tarafından dernek üyesi olan ülkeler arasında olmaktan çıkartılır ve ülkede hizmet veren hiçbir dedektiflik firması dünya çapında resmen meslektaş olarak kabul görmez. Bunun anlamı ise Türkiye’de özel dedektiflik yapan hiçbir kişi veya hiçbir kurum hizmet sunmak için yurtdışına açılamaz demektir.

Anlamının bu kadar açık ve net olması özel dedektif kuralları noktasında ülkede hizmet veren dedektiflerin çok daha dikkatli olmasını sağlarken aynı zamanda bu kuralların yerel bazlı uygulanışını da uyarlama zorunluluğu getirilmiştir. Örneğin özel dedektiflik kuralları arasında yer alan, dedektifliğin polislik mesleğinin süpervizörlüğü ve komiserlerin bir üst rütbesi olarak görüldüğü AB ülkelerindeki bu kural  Türkiye için geçerli değildir. Ancak bu kuralı Türkiye’ye uyarmayabilmek adına özel dedektiflik firmaları genellikle sunmuş olduğu hizmetler de polis ile işbirliği içerisindedir ve polis ile uyumlu çalışmak zorundadır. Böylece özel dedektiflik kuralları arasında yer alan bu kuralı ülkemize entegre etmeyi başarmış olan dedektiflik firmaları emniyet güçleri nazarında güven teşkil eden bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Uluslararası çapta ki özel dedektif kuralları entegrasyonu sırasında Türkiye’deki dedektiflik firmalarının en çok zorlandığı bir diğer noktada uluslararası birçok dedektiflik firmasının bütün konu başlıklarına hakim olarak hizmet verebiliyor olmasıdır. Ancak ülkemizdeki dedektifler böyle bir yetkiye sahip olmamakla birlikte cinayet soruşturması, katil zanlısı takibi, terör örgütü tespiti ve takibi ya da suç örgütü tespiti ya da takibi hizmeti sunamamaktadır. Bu konu başlıklarını dedektiflik mesleğine entegre edebilmek için ise yasalar çerçevesinde işlemiş oldukları bütün konu başlıklarının sonu yukarıda bahsi geçen konulardan birisine çıkıyorsa dedektifler hemen emniyet güçlerine haber vermektedirler. Böylece konu başlığını yarım bırakmak ya da bırakmak zorunda kalmak yerine olayın belli bir yerine kadar kendileri gelmekte, kendilerine çizilen yasak çizgisinden sonrasını ise emniyet güçlerine bırakmaktadırlar. Böylece hem ülkedeki yerel kuralları çiğnememek de hem de uluslararası özel dedektiflik kuralları ile uyumlu hareket etmektedirler. Bu uyum sayesinde hem İKD’nin gözünde iyi bir itibar kazanan Türkiye özel dedektiflik büroları aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi makamlarınca da iyi bir itibara ulaşmaktadırlar.

ÖZEL DEDEKTİF ZORUNLULUKLARI

Zorunluluk kelimesi genellikle yasal kuralları içerde bu meslekte ciddi şekilde etik kuralları içermektedir. Ancak özel dedektif zorunlulukları hem yasal kuralları hem de etik kuralları aynı anda bünyesinde bulundurmaktadır. Üstelik bu zorunluluklar içerisine özel dedektif mesleğinde kişinin sahip olması gereken kişilik özellikleri de girmektedir. Durum böyle olunca özel dedektif zorunlulukları birden fazla içeriği bünyesinde bulundurmakta ve dedektif olarak mesleğe adım atmak isteyen kişiler hem kişisel bazda hem de mesleki noktada ciddi bir dikkat içerisinde olmalıdır.

Örneğin bir dedektif mesleğini icra ederken muhakkak kimliğini gizlemek zorundadır. Bu zorunluluk hem yapacağı mesleği ve konu başlığına zarar gelmemesi için hem de kendisine ve sevdiklerine zarar gelmemesi için dikkat etmesi gereken bir kuraldır. Örneğin silah taşıma yetkisine sahip kişi takibinde, dedektif mesleki varlığını ele verdiği anda fiziki görünüm olarak da takip altına almış olduğu kişinin zihin haritasında yerleşir. Böylece takip altında olan kişi ile rolleri değişerek bu sefer kendisi takip altında kalır ve takip eden ise silah taşıma yetkisine sahip olan kişinin ta kendisi olur. Böyle bir durumda özel dedektif zorunlulukları arasında yer alan gizliliğini ele veren dedektif adresini de açık etmiş olur, şahsi kimliğini de açık etmiş olur ve özel hayatına dair bilgileri de açık etmiş olur. Tüm bunların alenen ortada olması ise silah taşıma yetkisine sahip olan kişinin atış yapacağı hedefi çok net görmesine neden olur. Özel Dedektif zorunlulukları arasında en temel zorunluluğu yani gizliliği yerine getirmeyen dedektif maalesef kimi zaman bu kural ihlalinin bedelini çok ağır ödemek zorunda kalabilir.

Gizlilik zorunluluğunun dışında kişinin can güvenliğini tehdit edebilecek ve bu yüzden de çok dikkatli olması gereken bir diğer özel dedektif zorunluluğu ise dürüstlük ilkesidir. Dedektif mesleğini uygularken dürüst davranmadığı takdirde haksızlık yaptık yaptığı kişi veya kurumlar yasal olmayan yolları kullanarak mesleği icra eden kişiye darp uygulayabilir, şiddet gösterebilir daha da kötüsü kişiyi canından ya da sevdiklerinden edebilir. Böyle bir ihtimal karşısında özel dedektif zorunlulukları ile hareket etmeyen bir dedektif yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Ayrıca dürüstlük ilkesiyle hareket etmediği takdirde maruz kalacağı en hafif ceza devletin uygulamış olduğu yasal ceza vardır. Bu noktada yapacağı hata alanının büyüklüğüne göre kimi zaman kısa süre uzaklaştırma cezası kimi zaman para cezası kimi zaman hapis cezası kimi zamansa meslekten men edilmeye kadar varan cezalar alabilir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün bu zorunlulukları ucu özel dedektif zorunlulukları noktasında uygulanması gereken hayati önem taşıyan zorunluluklara dayanmaktadır. Bu yüzden bir dedektif bahsi geçen bütün bu zorunlulukları uygulamak zorunda veya uygulanmasını sağlamak zorundadır. Aksi takdirde yukarıda bahsettiğimiz sonlardan birisi kaçınılmaz olarak karşısına çıkacaktır.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER