ÖZEL DEDEKTİF BÜROLARI

Özel Dedektifler sunmuş oldukları hizmetleri verebilmek adına ve bir adres beyanında bulunabilmek için özel dedektif büroları açmak zorundadırlar. Açmış oldukları bu bürolar ile sunmuş oldukları hizmetin resmi bir kuruluşunun olduğunu gösteren dedektifler, böylece sundukları hizmetin yetkilerini çok daha rahat kullanabilmektedirler.Açılan bu özel dedektif büroları yetkileri ise hem mesleğin etik kuralları çerçevesinde hem de yasal kuralları çerçevesinde belirlenmektedir. Sahip oldukları bu yetkiler kimi zaman herkesin uygulayabileceği insani yetkilerken kimi zamansa sadece dedektiflik mesleğine ait yetkilidir.

Örneğin özel dedektif büroları ve bu bürolarda çalışan dedektifler herkesin yakalama yapabileceği şartlarda suçlu yakalaması yapabilirler. Kapkaç anında, hırsızlık anında nasıl ki bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları suçu işleyen kişinin yakalanmasını sağlayabilirler aynı şekilde özel dedektif büroları ile çalışan dedektifler de olay anında suçlunun yakalanmasını sağlayabilirler. Ancak herkesin yapabileceği yakalama şartları dışarısında olan terör örgütü elemanı tespit etme ve yakalama, katil zanlısı tespit etme ve yakalama, kaçakçılık suçlusu ya da organize suçlar çetesi tespit etme ve yakalama gibi yetkilere ise sahip değillerdir. Böyle bir durumda özel dedektiflik büroları inceleme altına almış oldukları konunun sonunun buraya doğru çıktığını fark ettiklerinde genel kolluk güçlerine bildirimde bulunmak zorundadırlar. Yapmış oldukları bu bildirimde ellerindeki delillerin bir nüshasını muhakkak emniyet güçlerine vermek durumundadırlar. Aynı şekilde emniyet güçlerinin emri ile kimi zaman ellerindeki verileri imha etmek ve konu takibini bırakmak durumundadırlar.

Özel dedektiflik büroları yetki ve sınırları arasına girmeyen bir diğer özellik ise zor kullanma yetkisidir. Hiç bir özel dedektif ya da dedektiflik bürosu çalışanı zor kullanarak kişi alıkoyamaz, zor kullanarak sorgulama yapamaz ya da zor kullanılarak delil veya belge toplayamaz. Zor kullanma yetkisinin ihlal edildiği durumlar tespit edildiğinde ise ülkenin genel kolluk güçlerinin yetkilerini sorumsuzca kullanma veya kötüye kullanma suçlarından özel dedektiflik büroları hakkında soruşturma başlatılır. Başlatılan bu soruşturmanın sonu ise dedektiflik bürosunun kapatılmasına ve büroda çalışanların belgelerinin alınmasına kadar gitmektedir.

Dedektiflik bürolarında görev yapan dedektifler silah kullanma yetkisine sahip olmakla birlikte bu silahı kullanma yetkileri ise sınırlıdır. Özel dedektiflik büroları silah kullanma yetkisine sahipken bu silahı sadece ve sadece kendilerine karşı yapılan bir tehdit durumunda can güvenliğini koruma adına kullanabilirler. Aksi takdirde takip esnasında zorla bilgi elde etmek ya da zorla veri toplamak için silah kullanamaz ve ateşleyemezler. Özel dedektif Büroları taşımış oldukları bu silahı muhakkak ruhsatlandırmak zorundadırlar. Ruhsatsız silah kullandıkları tespit edildiği anda ise haklarında soruşturma başlatılır ve bir daha asla silah kullanma yetkisine sahip olamayabilirler. Sahip oldukları silah taşıma yetkisi ise belli modeller içermekle birlikte belli bir sayı sınırına sahiptir. Hiçbir dedektiflik bürosu gereğinden fazla sayıda silah sahibi olamaz ya da askeriyede kullanılacak silah teşhis atına sahip olamaz.

ÖZEL DEDEKTİF BÜROSU

Dedektiflik hizmetleri veren özel dedektif bürosu bu hizmetlerin yanında özel güvenlik ve yakın koruma hizmetinide verebilmektedir. Vermiş olduğu bu hizmet ile hem dedektiflik denetimine tabi tutulan büro hem de özel güvenlik personeli bulundurma denetimine tabi tutulmaktadır. Her iki denetim noktasında da farklı özellikleri taşıması gereken özel dedektif bürosu bünyesinde bulundurmuş olduğu özel güvenlik ve yakın koruma hizmeti için aşağıda bahsedilen konu başlıkları noktasında denetimden geçmeyi başarması gerekmektedir. Aksi takdirde denetimden geçemeyen büro sunmuş olduğu özel güvenlik ve yakın koruma hizmetini kaldırmak zorunda olabilir. Özel dedektif bürosu ile sunulan özel yakın koruma ve güvenlik hizmetinin tabi olduğu denetim konuları ise şu şekildedir:

Öncelikle özel dedektif bürosu ile çalışan personelin İçişleri Bakanlığınca tespit edilen sayıda istihdam edilip edilmediği araştırılır. İstihdam edilen personel sayısı az ise yetersiz personel bulundurmaktan dolayı büro uyarı alır.

Denetleme konu başlığı arasında yer alan bir diğer konu ise görevlendirilen güvenlik personelinin asli kadro ve görevlerinde çalıştırılıp çalıştırılmalıdır. Örneğin özel dedektif bürosu ile çalışan bir özel güvenlik personeli koruma görevi yapmak yerine ofis personeli olarak çalıştırılıyorsa büro bu noktada ciddi bir ikaz alır. Ya da bu personel koruma ve güvenlik amacıyla değil de tehdit ve şantaj amacıyla kullanılıyorsa bu sefer özel dedektif bürosu cezayı işleme tabi tutulur.

Sunulan hizmette denetlenen bir diğer önemli nokta ise özel güvenlik personeline ait silah, teçhizat, vasıta ve aletlerin öngörülen nitelikte ve incelikte olup olmadığıdır. Bu noktada personel sayısınca silah bulunmalı ve bu silahlar ruhsat içermelidir. Ayrıca silahların özellikleri bakanlıklar tarafından tanımlanan özelliklere uygun olmak zorundadır. Aksi takdirde personele verilen bu silahlar denetim esnasında toplanır ve bu durum rapor haline dönüştürülerek özel dedektif bürosu hakkında kırmızı çizgi oluşturulur.

Aynı şekilde dedektifin gerekli olan belge ve dokümanlarının olup olmadığı incelenir ve çalıştırılan personelin mesleğin gereklerine uygun olup olmadığı incelenir. Herhangi bir eksiğin ortaya çıkmasında ise personelin işten çıkartılması talep edilir ya da personelin evrakları arasında eksik olan rapor özel dedektif bürosu yüzünden olan bir eksiklikse büro hakkında işlem başlatılır. Buna en çok rastlanılan örnek çalıştırılan personelin sigorta kayıtlarının olmamasıdır.

Özel Dedektif bürosu özel güvenlik ve yakın Koruma hizmeti verirken personelini eğitip eğitmediği ya da eğitimli personel alıp almadığı noktasında da denetlenir. Bu denetim esnasında verilen eğitimin içeriği incelenir, eğitimi alan personelin başarı dereceleri incelenir, gerektiği noktada sınav sonuçları ve uygulama sonuçları istenerek personelin yeterlilik derecesi ölçülür.

Bütün bu denetimler yapıldıktan sonra ise tespit edilen eksikliklerin en kısa zamanda özel Dedektif bürosu tarafından giderilmesi talep edilir ve büroya tanınan süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi durumunda cezai işlem uygulanır.

ÖZEL DEDEKTİF BÜRO HİZMETLERİ

Özel dedektifler sunmuş oldukları hizmetleri bir ofis çatısı altında birleştirerek özel dedektif büro hizmetleri olarak müşterilerine sunmaktadırlar. Sunmuş oldukları bu hizmetler kapsamında bürolarında bir ya da birden fazla ofis personeli bulundurmakla birlikte aynı zamanda alanında uzman dedektifler ve adli takip personelleri de bulundurmaktadır. Ele alınacak konunun hem ofis ayağının hem de saha ayağının aynı anda işlemesini sağlayarak konunun bir an önce dosyaya dönüşmesini sağlamaktadırlar.

Yapmış oldukları bu çalışma ile özel dedektif büro hizmetleri sunan dedektifler işin büro hizmetleri kısmında sözleşme ve fatura işlemini yürütmektedirler. Konu başlığına bakan dedektifin ve alanında uzman avukatın hazırlamış olduğu içerik metnini sözleşmeye yerleştiren ofis personeli gerekli olan bütün hukuksal damga, pul ve mühürleri ise adli takip personeli ile sözleşmeye eklemektedir. Böylece hazırlanan sözleşme yapılan bir toplantı ile hem hizmeti veren taraf tarafından hem de hizmeti alan taraf tarafından incelenir ve sözleşmede var olan eksiklikler çıkartılır. Çıkarılan bu eksiklikleri not alan ofis personeli sözleşmeyi yeniden düzenlemek için tekrar bir çalışma başlatır ve en kısa zamanda sözleşmenin son halini yeniden hizmeti alan ve veren tarafa sunar.

Özel Dedektif büro hizmetleri noktasında yapılan bu çalışma sonrasında hazırlanan sözleşmenin içeriğinden memnun kalan her iki taraf da sözleşmenin altına ıslak imzasını atar. Bu noktada 2 adet sözleşme hazırlayan ofis personeli her iki tarafında ıslak imzasının bulunduğu bu sözleşmelerin birer nüshasını taraflara verir. Dedektif tarafında kalan sözleşmeyi ise ofis arşivinde tutarak dava dosyası kapanana kadar sözleşmenin elde tutulmasını sağlar.

Dava dosyası kapanmaya yaklaşırken özel dedektif büro hizmetleri başlığı altında hizmet veren ofis personeli sözleşmenin son kez gözden geçirilmesini sağlayarak sunulan hizmetlerin faturalandırma ayağına geçer. Bu noktada dedektiflerin yürütmüş olduğu çalışmalarda yapılan her bir gider ve harcamayı faturaya işleyen personel yapılan dedektiflik hizmetlerindeki giderlerin ve dedektiflik faaliyeti ücretlendirmelerinin her birisini tıpkı bir market fişinde belirtir gibi belirterek faturaya işler. İş bitiminde ise fatura ve sözleşme ile birlikte tekrar müşterinin karşısına çıkan özel dedektif büro hizmetleri görevlisi müşteri tarafından sözleşme ve faturanın incelenmesini sağlar ve ödemenin alımını gerçekleştirir. Ödeme alımını gerçekleştirdikten sonra ise müşterinin istekleri doğrultusunda elde edilen verilerin geri dönüşü olmayacak şekilde imha edilmesine sağlar ve bu noktada gerek görüldüğü takdirde konuyla ilgilenen dedektif ve adli takip personelinden yardım ve destek alır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün bu hizmetler özel dedektif büro hizmetleri arasında yer almakta birlikte bu hizmetlerle görevli olan ekip personeli ise ofiste çalışan ve ekibe dahil edilen bireydir. Gelen her bir hizmette bütün prosedürü yeniden uygulayan personel sunmuş olduğu görevlerden herhangi birisinde bir eksiklik yaptığı takdirde dedektiflik hizmeti vermek adına ciddi bir açığın ortaya çıkmasına neden olur.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER