NASIL ÖZEL DEDEKTİF OLUNUR?

Özel Dedektif olabilmek için öncelikle ciddi bir dedektiflik eğitiminden geçmek gerekmektedir. Bu eğitimde dedektiflik mesleğine dair araştırma ve takip yöntemlerinin öğretilmesinin yanı sıra kişiye dedektif vasfı verebilecek kişisel gelişim uygulamaları da verilmektedir. Böylece kursiyer dedektif vasfı taşır hale gelmekte ve dedektiflik mesleğini çok daha iyi yapabilecek bir karaktere bürünmektedir. Nasıl özel dedektif olunur? sorusu çerçevesinde hareket eden eğitmenler vermiş oldukları kişisel eğitim konularında özellikle kursiyerlere beden dili eğitimi vermektedirler. Bu eğitimin amacı ise gelen müşterinin Masum mu yoksa suçlu mu olduğunu tespit edebilmek ve takip altında olan kişi veya kişilerin aynı şekilde masum mu yoksa suçlu mu olduklarını tespit edebilmektir.

Dedektiflik mesleği insan ilişkilerine ve sosyalleşmeye dayalı bir meslek olduğu için bu noktada insanın özünde yalan söylemek olduğunu unutmayan dedektifler, nasıl özel dedektif olunur sorusu başlığında aslında kişilerin yalan söyleyip söylemediğinin nasıl anlaşıldığının eğitimi vermektedirler. Böylece kişilerin sözlerinden çok beden dillerine bakarak hareket eden özel dedektifler çok daha doğru bir patikada ilerleyerek doğru sonuçlara ulaşmaktanırlar.

Beden dili okuma konusunda dedektiflerin nasıl özel dedektif olunur sorusu altında almış oldukları eğitimin en başında dedektifin kendi tavrı gelmektedir. Dedektifler beden dili okuması yapacağı kişilere karşı takınacakları tavra çok dikkat etmelidirler. Kimi zaman muhattabına göre samimi bir konuşma gerçekleştirmek kimi zamansa muhatabına göre çok daha resmi bir konuşma gerçekleştirmek zorundadır. Konuşma esnasında kendi beden tavırları da ağzından çıkan kelimelere uygun olmalıdır ki karşı tarafın yalan söylemesini engelleyebilmelidir. Bu noktada ister samimi bir konuşma gerçekleştirmiş olsun isterse de resmi bir konuşma gerçekleştirmiş olsun muhakkak nezaket kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.

Özel Dedektif nasıl olunur beden dili okuması esnasında ise en önem vermesi gereken husus dikkatini karşı tarafa yoğunlaştırmasıdır. Karşı tarafın hareketlerine dikkat ile baktığında her bir ayrıntıyı hafızasına yerleştirebilmeli, gerektiği noktada küçük notlar alarak daha sonrasında tekrar üzerinde durmak için detaylar yakalamalıdır. Özel Dedektif nasıl olunur sorusu altında almış olduğu beden dili eğitiminde kimi zaman bir değil birden fazla kişiyle muhatap olmak zorundadır. Bu noktada ise ciddi bir şekilde koordine olabilmeli ve bütün kişilerin beden dillerini aynı anda okuyabilmelidir. Aksi takdirde kaçırmış olduğu bir detay konunun çok daha farklı bir yol haritası çizmesine neden olacaktır. Bu da kimi zaman istenilen delillerin toplanamamasına kimi zamansa elde edilen verilerin yanlış beyan içermesine neden olacaktır.

Dedektif olmak için alınan beden dili eğitimi sonrasında nasıl özel dedektif olunur eğitimi başlığı altında verilen tüm bu bilgiler dedektif adaylarının hem uygulamalı sınavları esnasında hem yazılı sınavları esnasında hem de staj dönemi esnasında sürekli olarak sınanmakta ve denetlenmektedir. Beden dili okuma sınavının bütün bu aşamaları başarı ile geçtikleri takdirde başarı dereceleri eğitim belgelerine yansıtılacak ve buna bağlı olarak da kişilerin fiziki takip alanında uzman olup olmadıkları dedektiflik belgelerinde beyan edilecektir.

ÖZEL DEDEKTİF OLMA

Özel Dedektif ülkedeki kolluk güçleri ile dirsek çalışması yapan ve yapmış olduğu bu dirsek çalışması sonrasında elde ettiği verileri müşterisine dosyalayan kişidir. Bu noktada özel dedektif olma eğitimine tabi tutulan kişiler ülkedeki kolluk güçlerinin neler olduğunu, kolluk güçlerinde görev alan kişilerin makamlarının ve görev yetkilerinin neler olduğunu, bu makamlardaki kişilerle nasıl bir dirsek teması ile çalışıldığını, çalışma sonrasında elde edilen bilgilerin nasıl raporlanması gerektiğini öğrenmektedirler. Almış oldukları bu eğitimde ülkedeki genel kolluk güçlerinin, özel kolluk güçlerinin ve genel kolluk yetkisi ile donatılmış kişilerin kimler olduğunu öğrenmekte ve böylece gelen konu başlığını ülkedeki bütün araştırma alanlarında incelemektedirler.

Genel kolluk yetkisine sahip olan jandarma ve polis ile nasıl çalışacaklarını öğrenen özel dedektif olma eğitimine tabi tutulan kursiyerler polisin bünyesinde bulunan idari, siyasi, adli, trafik ve çevik kuvvet birimi ile nasıl irtibata geçmesi gerektiğini, geçerken hangi yasal belgeleri kullanması gerektiğini ve bu belgeleri sunarken nasıl bir raporlama yapması gerektiğini öğrenirler. Örneğin özel dedektif olma eğitiminde olan bir kursiyer polisin siyasi birimlerinde yer alan görevlilerle ancak bir siyasetçiyi takip altına almak zorunda kaldığında irtibata geçebilir. Bu noktada siyasetçiyi takip altına almak zorunda kalındığı konu başlığını polislik birimine bildirmek zorundadır. Konu başlığına çıkan izin ile takibini devam ettirebilir ya da takibi başlamadan bitirmek zorunda kalabilir.

Almış oldukları özel dedektif olma eğitimi esnasında özel kolluk güçleri ve bu güçlerin hangi isimler altında hizmet verdiklerini de öğrenen kursiyerler belediye zabıtası, köy korucuları ve köy bekçileri, sahil güvenlik örgütü, Gümrük ve Tekel zabıtası, limanlar zabıtası, Hudut ve sahiller sağlık zabıtası gibi birimler ile de irtibata geçmelerini gerektiren senaryoların neler olduğunu öğrenmektedirler. Bu noktada kişi takibi yapan birisi kaçak yollarla Yunanistan’a gitmek üzere olan takip altındaki kişiyi Hudut ve sahiller sağlık zabıtasına bildirerek kişinin ülke sınırları dışına çıkmasını engelleyebilir. Takip altında almış olduğu kurumun mal kaçırıp kaçırmadığını tespit ederken Gümrük ve Tekel zabıtası ile birlikte hareket ederek öğrenebilir.

Özel Dedektif adayları özel dedektif olma eğitimi esnasında hangi suç başlığı altında hangi kolluk güçleri ile irtibata geçmeleri gerektiğini öğrenirken yine aynı şekilde bu irtibat esnasında kolluk güçlerine hangi evrak ve belgeleri de teslim etmek zorunda olduklarını öğrenmektedirler. Kayıp şahıs araştırması için polislik biriminin kayıp şubesine başvuruda bulunmak zorunda öğrenen kursiyerler kendilerine gelen kayıp şahıs isim ve soy ismini,  bu başvuruda kimin bulunduğunu belirtmekle birlikte muhakkak şubeye bildirmek zorundadır. Aksi takdirde yasadışı takip işlemi yürütmekten dolayı dedektif ya da dedektif ofislerine cezai işlem uygulanır ve para veya hapis cezası ile yaptırma maruz bırakılır.

ÖZEL DEDEKTİF NASIL OLUNUR?

Özel Dedektif olabilmek için belli başlı karakter özelliklerine sahip olmak gerekmektedir. Bu noktada özel dedektif nasıl olunur diye kendisine soran bir kişinin bu soruya kişilik özellikleri ile cevap verebilmesi gerekmektedir. Örneği merak ve araştırma duygusuna hakim olamayan, aradığını bulmada gözüne uyku girmeyen kişiler dedektif olma adayı olarak göze çarpan kişilerdir. Bu kişiler genellikle evde aradıklarını bulamadıkları takdirde kayıp olan eşyayı bulana kadar evin altını üstüne getirirler ya da uyumazlar. Aynı şekilde unutmuş olduğu bir ismi hatırlayana kadar birçok kişiye soru sorarlar ya da isim akıllarına gelene kadar araştırma yaparlar. Özel Dedektif nasıl olunur sorusuna cevaben karşımıza çıkan bu karakter özelliği dedektiflik mesleğinin temeli olan araştırma ve bulma hizmetine en yatkın karakterdir.

Özel Dedektif olabilmek için sahip olunması gereken bir diğer karakter özelliği ise kuvvetli bir hafızaya sahip olmaktır. İncelenecek olan konu her zaman anında raporlama özelliğine sahip olmayabilir. Böyle bir durumda özel dedektif nasıl olunur sorusunun yanıtı olan güçlü hafızalı dedektif olay örgüsünü ya da durumu hafızasına kaydetmek zorundadır. Bu yüzden de geniş bir hafızaya sahip olmalıdır. Örneğin araştırma esnasında karşısına çıkan bir plaka, bir adres, bir telefon numarası anında kayıt altına alınamayabilir. Ancak büyük önem taşıyan bu bilgi dedektifin hafızasına yerleştiğinde ise olay kısa süre içerisinde hızlı bir çözüme kavuşabilir.

Özel Dedektif vasıflarını incelerken özel Dedektif nasıl olunur sorusunu sorduğumuz makalede dedektif karakterinin muhakkak teknik bilgi kullanabilme bilgi ve becerisine sahip olması gerektiğini belirtmeliyiz. Teknoloji çağının yaşandığı günümüzde dedektiflik araştırma yöntemleri arasında en çok sanal ve bilişim takibi gelmektedir. Bu da meslekle uğraşan kişilerin teknoloji bilgi ve becerisine sahip olmasını gerektirmektedir. Bir Dedektif gerektiği yerde hackerlık yapabilmeli ve ihtiyacı olan somut verilere ulaşabilmelidir. Ya da bir dedektif gerektiği yerde sosyal medya uzmanı olabilmeli ve takip altına aldığı kişi veya kurumları sosyal medya hesaplarını baştan sona inceleye bilmelidir. Günümüzün dedektiflik mesleğinde sanal ve bilişim dünyasına hakim olma kabiliyetine sahip olmayan hiçbir dedektif özel dedektif nasıl olunur sorusunun yanıtı olarak iş yapamaz ve kaliteli bir hizmet sunamaz.

Özel Dedektif olarak meslekte yer almak isteyen dedektiflik adaylarını özel dedektif nasıl olunur sorusuna karakter olarak vermeleri gereken bir başka yanıt da gizliliktir. Örneğin dedektif olmak isteyen birisi eve girip çıkarken kimsenin ruhu duymuyorsa iyi bir dedektif potansiyeline sahip demektir. Daha kötü bir örnek verecek olursak öğrencilik yıllarında başarılı bir kopyacı olan ve kopya çekerken aslan yakalanmayan kişiler aslında iyi birer dedektif adayıdır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün bu özellikler dedektiflik eğitimine katılmak isteyen bir kursiyer de bulunması gereken özellikler olmakla birlikte bu özellikler sayesinde adaylar diğer meslektaşlarına göre mesleği bir sıfır önde başlamaktadırlar.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER