Evlilik Öncesi Şahıs Araştırması

EVLİLİK ÖNCESİ ŞAHIS ARAŞTIRMASI

Evlilik insanların hayatlarının en önemli evrelerinden birisidir. Bu sebeple evlenme kararının alınması zaman olarak çok uzun ve karışık bir dönemdir. Evlenmek istediğiniz kişiyi çok iyi tanımanız gerekmektedir. Sizin kişiliğinize uygun birisi olup olmadığını öğrenmeniz geleceğiniz açısından önemli olacaktır. Eğer evliliğinizin uzun sürmesini ve evlendikten sonra gereksiz yere sorunlar yaşamak ve boşanmak istemiyorsanız, evleneceğiniz kişiyi çok iyi bir şekilde tanımanız gerekmektedir. Bunun içinde evlilik öncesi şahıs araştırması yapılması için özel dedektiflik büromuza başvurmanız gerekmektedir.

Günümüzde evlendikten kısa bir zaman sonra boşanma durumunun olmasının sebebi şiddetli geçimsizsizlik ve aldatma olaylarından kaynaklanmaktadır. Bu durumun olmasının asıl sebebi eşlerin birbirlerini iyice tanımadan böyle bir karar alma aşamasına gitmeleridir. Bu anlamda size en büyük yardımcı olacak özel dedektiflik hizmeti sayesinde evlilik öncesi şahıs araştırması yaparak evleneceğiniz kişiyi tarafasız bir şekilde değerlendirilmesi sonucu tanıyabilirsiniz.

Ülkemizde son yıllarda özel dedektiflik hizmetleri çok sistemli ve kaliteli bir biçimde ilerlemektedir. Dedektiflik hizmetlerinde faaliyet gösteren özel dedektif personelimiz, profesyonel bir şekilde çalışmalarını yaparak işlerini güvenli şekilde icra ediyorlar. Bu hizmetleri sürekli takip eden dedektiflerimiz alanlarında uzman akademik bilgiye ve tecbüreye sahip profesyonel çalışanlarımızdır. Evlilik önce şahıs araştırması belirli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar ilk önce sizinle toplantı yaparak araştırılmasını istediğiniz kişi hakkında yeterli bilgileri elde ederek çalışma için gerekli ipuçlarının toplanması olacaktır. Sonrasında elde edilen bilgiler doğrultusunda hedef kişi birçok yöntem ile araştırılır. Çalışma herhangi bir olumlu yada olumsuz sonuç alana kadar devam etmektedir. Sonuç ile ilgili olarak size bu kişinin tüm faaliyetleri rapor edilir. Elde edilen bilgiler dosya haline getirilerek somut deliliniz olması için size teslim edilir.

Elde ettiğiniz somut deliller karşısında eş adayına söyleyeceğiniz herhangi bir olumsuz hareketinde size karşı savunma yapamayacaktır. Çünkü sizin için yaptığımız araştırma sonucunda bu kişi hakkında ne varsa belge olarak size verilecektir. Elde ettiğiniz belgeleri size bir rapor halinde verdiğimizden saat saat veya gün gün bu kişinin neler yaptığını bileceksiniz. Evlilik öncesi şahıs araştırması yapmanın en önemli yanı, evleneceğiniz kişi ile sosyal ve ekonomik olarak uyumlu olup olmadığınızı ve bu bilgiler ışığında huzurlu bir evlilik sürecine girebileceğinizi öğreneceksiniz. Şüphe mahkumiyettir sözünden esinlenerek, aklınızda oluşabilecek herhangi bir şüphe duygusuna mahal vermemek için detaylı bir şekilde araştırma ve takip işlemi yaparak, elde ettiğimiz bilgileri size yorumlayabiliyoruz. Özel dedektif firması olarak temel prensiplerimiz arasında yer alan disiplin kuralı sayesinde müşteri ayırmadan olayı tüm derinliğiyle araştırıyoruz. Yaptığımız araştırmaların kalitesi sebebiyle firmamıza başvurular son dönemde oldukça artmış bulunmaktadır. Özellikle evlilik öncesi şahıs araştırması konusunda son dönemlerde oldukça yoğun talep alıyoruz. Tüm başvurulara gereken özeni göstererek müşterimizin sorularına cevap olacak çalışmalar yapıyoruz.

Evlilik öncesi şahıs araştırması için özel dedektiflik bürosu ile irtibata geçtiğiniz an itibariyle sizin için gerekli işlemleri yaparak çalışmanıza başlanacaktır. Yapılacak araştırma işlemi için özel dedektif personeli bir takım halinde çalışarak daha sağlıklı sonuçlar elde etmenize oldukça kolaylık sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar sonunda elde edilen bilgiler konusunda sizi şirketimize davet ediyoruz. Yaptığımız çalışmayı anlatarak özel dedektif personelinin sizin için hangi bilgileri topladığını ayrıntılarıyla konuşuyoruz. Başvuruda bulunduğunuz evlilik öncesi şahıs araştırması hizmeti sayesinde tüm gerçekler gün yüzüne çıkacaktır. Eş adayı hakkında hiç bilmediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evlilik Öncesi Şahıs Araştırması

EVLİLİK ÖNCESİ ŞAHIS ARAŞTIRMASI NEDİR?

Evlilik öncesi şahıs araştırması evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmanızı sağlar. Özel dedektiflik faaliyetleri arasında yer alan bu araştırma konusu özel dedektifler tarafından gizlilik ilkesine bağlı kalınarak gerçekleştirir. Yapılan tüm diğer faaliyetlerde olduğu gibi evlilik öncesi şahıs araştırması kapsamında da birçok farklı özel dedektiflik araştırmalarından ve yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Evlenmeyi düşündüğünüz kişi ile ilgili birtakım şüpheleriniz varsa bu kişinin geçmişte ve günümüzde yapmış olduğu bir takım usulsüz davranışları olduğunu düşünüyorsanız kişinin aile hayatını sizin tahmin ettiğiniz gibi olmadığını veya bu kişinin herhangi bir kötü alışkanlığı olup olmadığını düşünüyorsanız bu konu ile ilgili bir takım araştırmalar yapılmasına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yapılacak olan bu araştırma sonucunda evlenmek üzere olduğunuz yani aile birliği kurmak üzere olduğunuz kişinin tanıdığınız kişi olup olmadığını herhangi bir kötü alışkanlığı olup olmadığını sizden gizlemiş olduğu bir sabıka kaydının bulunup bulunmadığını aile birliği içerisinde nasıl olduğunu ailesi ile ilgili bilmediğiniz herhangi bir gerçek olup olmadığını öğrenmeniz mümkündür. Evlilik öncesi şahıs araştırması için gerekli olan nedenlerden bir tanesi de evlenmek üzere olduğunuz kişinin sizi aldattığından şüpheleniyor olabilirsiniz. Bu kişinin aslında hayatında başka birinin olduğunu sizinle sadece aile baskısı nedeniyle evlenmek üzere olduğu gibi bir düşünceye sahipseniz şüpheleriniz den kurtulmak ve düşüncelerinizin netleşmesini sağlayabilmek açısından yapılacak olan bu araştırmaya ihtiyacınız vardır. Yapılacak olan araştırma sonucunda özel dedektifler tarafından sizlere somut deliller eşliğinde geri dönüleceği için, eğer ki olumsuz yönde herhangi bir sonuç elde edilirse elinizdeki somut deliller sayesinde bu kişiyle evlenmek zorunda kalmaz ve hatta geçerli bir takım nedenleri de öne sürerek kendisinden ayrılabilirsiniz. Tabii ki bu sadece olumsuz bir takım sonuçlara ulaşılacağı anlamına gelmez evlilik öncesi şahıs araştırması geçmişten günümüze ülkemizde yapılmakta olan bir araştırma türüdür. Geçmişte aileler çocuklarının evlenecekleri kişileri mahallelerinden semtlerinden çevrelerinden araştırarak haklarında bilgi edinirlerdi. Günümüzde ise özel dedektifler tarafından yapılmakta olan profesyonel bir araştırma sayesinde kişiler çocuklarının evlenmek üzere oldukları şahısların güvenilir olup olmadığı herhangi bir suça iştirak edip etmediği nasıl bir çevreleri olduğu ailelerinin nasıl olduğu nasıl bir ortamda yetiştikleri gibi birçok bilgiye ayrıntılı olarak ulaşmakta ve sağlıklı kararlar verilebilmektedir.

Eğer evlilik öncesi sonrası araştırması yaptırmak istiyorsanız yapılacak olan bu araştırma sayesinde evlenmek üzere olduğumuz kişi ile ilgili yeterli sayılabilecek bir takım bilgilere özel dedektifler sayesinde ulaşmanız gerekecektir. Özel dedektifler tarafından konu ile ilgili belgeleri ve bilgileri elde etmek için gerekli olan araştırmaları yapacak ve yapmış oldukları araştırmalar sonucunda da sizlerin evlilikle ilgili adımı atmadan önce çok daha sağlıklı kararlar vermenizi sağlayacaktır. Çok büyük pişmanlıklara adım atmak yerine sağlam ve doğru karar verebilmek için evlilik öncesi şahıs araştırması yaptırıp, elde edilen sonuçlar doğrultusunda karar vererek aile birliğini kurmanız daha doğru olacaktır….

Evlilik Öncesi Şahıs Araştırması

ÖZEL DEDEKTİF VE EVLİLİK ÖNCESİ ŞAHIS ARAŞTIRMASI

Evlilik öncesi şahıs araştırması konusunda her konuda olduğu gibi bu alanda eğitim almış birçok araştırma konusunda başarılı olmuş profesyonel özel dedektifler faaliyet göstermektedir. Özel Dedektifler bu alanda faaliyet göstermeye başladığından beri birçok kişi güvenle ve karşısındaki kişiden emin olarak evlilik kararı almıştır. Özel dedektifin bu konudaki önemi nedir? diye düşünürseniz. Yapılacak olan araştırmalar birçok araştırma konusu gibi gizlilik ilkesine bağlı kalınarak insan hak ve özgürlüklerine müdahalede bulunmadan kişilerin kişilik haklarına zarar verilmeden gerçekleştirilmesi gereken araştırmalardır. Eğer nişanlınız hakkında evlilik öncesi şahıs araştırması yapılmasını istiyorsanız; bu konuda özel dedektifler ile çalışmamız halinde yapılacak olan çalışma kesinlikle yasalara uygun olarak hukuk kuralları dahilinde gerçekleşecektir. Bu nedenle de yapılacak olan araştırma esnasında hukuki açıdan sorun teşkil edecek herhangi bir durum ile karşı karşıya kalmanız söz konusu değildir.

Özel dedektifler tüm faaliyetlerinde olduğu gibi bu konuda da yasaları ve kanunları tanımaktadır. Gerçekleştirmekte oldukları araştırmanın gerek müşterileri açısından gerekse karşı taraf açısından herhangi bir sorun teşkil etmemesi konusunda titizlik içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirir ve bu yönde araştırmalarını yaparlar. Özel dedektifler tarafından gerçekleştirilen evlilik öncesi şahıs araştırması kişilerin kendi imkanları dahilinde bulmakta zorlanacakları birçok bilgiye ulaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca evlilik öncesi şahıs araştırması kapsamında da özel dedektifler teknik takip sanal takip ve fiziki takip gibi birçok farklı özel dedektiflik faaliyetlerinden yararlanırlar. Yararlanılan bu faaliyetler sayesinde özellikle günümüz şartlarına en uygun olan sanal takip çalışması sayesinde hakkında evlilik öncesi şahıs araştırması yapılan nişanlınız ile ilgili birçok anlık ve günlük olarak güncel bilgiye ulaşmanız mümkündür.

Örneğin kişinin gün içerisinde nerede olduğu nerelere gittiği size beyan etmiş olduğu gibi iş yerinde olup olmadığı kimlerle konuştuğu kimlerle görüştüğü ne sıklıkta nerelerde bulunduğu, anlık olarak konum bilgisi gibi birçok bilgiye erişebilir ve bunları öğrenebilirsiniz. Bu nedenle evlilik öncesi şahıs araştırması kapsamında yapılan diğer bir takip çalışması olan teknik takip ise, kişinin günlük haftalık olarak nerelerde bulunduğu nerelere gittiği kimlerle görüştü hangi eylemleri gerçekleştirdiğinin görsel olarak sizlere belgelenmesine yarayan oldukça kapsamlı profesyonel olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır. Özel dedektifler hayatımızın her alanında hayatı daha belirgin yaşamamız için daha kolay bir şekilde yaşamamız için bize fayda sağladıkları ve yardımcı oldukları gibi evlilik öncesi şahıs araştırması ile birlikte de bize büyük oranda fayda sağlamakta ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bu nedenle yapılacak olan bu araştırma ile evlenmek üzere olduğunuz kişi hakkında birçok gerçeği öğrenebilir çok daha doğru kararlar alabilirsiniz. Atacağımız her adım özel dedektifler sayesinde çok daha güvenli çok daha net ve çok daha belirgin bir hale gelir…

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Evlilik öncesi şahıs araştırması ile ilgili araştırma yapan kişilerin yani özel dedektiflerin bu konu ile ilgili oldukça hassas ve titiz davranmaları dikkatli olmaları gerekmektedir. Bunun nedeni ise yapacakları araştırma sonucunda elde edilecek olan bilgiler ve belgeler doğrultusunda evlenmeyi düşünen kişilerin hayatlarını doğrudan etkilemekte olacakları ve bu anlamda olumsuz yönde yanlış herhangi bir belgeyle ya da bilgi ile kişileri olumsuz yönde etkilemekten kaçınmalıdır. Bu konuda faaliyet gösteren özel dedektifler özellikle kişilerle ilgili elde etmiş oldukları tüm bilgileri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek gerçekliğinden emin oldukları belgeleri sizlere sunmaktadır. Eğer evlilik öncesi şahıs araştırması yaptırmayı düşünüyorsanız evlenmeyi düşündüğünüz nişanlınız ile ilgili birtakım şüpheleriniz mevcut ise gidermek için öncelikle alanında profesyonel eğitimli bilinçli olarak faaliyet gösteren öncesinde de birçok araştırma konusunda başarılı sonuçlar elde etmiş özel dedektifler ile çalışmanız gerekecektir. Özel dedektif her konuda eğitimli ve bilgili olması gerektiği gibi yasaları ve kanunları tanınması gereken bu doğrultuda size yönlendirmeler yapmakla zorunlu olan kişidir. Özel dedektiflik demek yalnızca bir takım belgeleri elde edip kişilere sunmak demek değildir. Aynı zamanda da elde edilen belgeler ve bilgiler doğrultusunda kişileri bilgilendirmeyi bu doğrultuda yönlendirmeler yapmayı gerektirir. Yönlendirme yapılması gereken konular hukuki anlamda da bilgili olmayı gerektireceği için hukuk kuralları ile ilgili bilgisi olan eğitimi olan yasal olarak faaliyet gösteren bir özel dedektif ile çalışmanız gerekli olacaktır. Evlilik öncesi şahıs araştırması konusunda dikkat etmeniz gereken elde edilen belgelerin tamamıyla gerçek olduğu ve doğru olduğudur. Aynı şekilde bu alanda faaliyet gösteren kişiler de bu konuda dikkatli ve oldukça hassas çalışmalar yapmak zorundadır. Yapılacak olan çalışmalar tamamen profesyonel anlamda gerçekleşeceği için bu konuda bilinçsizce faaliyet gösteren bir kişinin sizi asla faydası olmayacaktır. Eğer bu konuda bir araştırma yapılmasını istiyorsanız konunun evlilik öncesi şahıs araştırması gibi özel bir konu olmuş olmasını göz ardı ederek sanki bir dava konusuymuş gibi üzerinde hassaslık ile çalışabilecek olan sabit bir adresi bulunan izin belgeleri ve faaliyet belgeleri eşliğinde hizmet verecek olan bir kişi ile çalışmanız sizin faydanıza olacaktır. Evlilik öncesi şahıs araştırması da birçok özel dedektiflik araştırmaları gibi kiminle çalıştığınıza dikkat etmeniz gereken oldukça kapsamlı olarak yapılması gereken bir çalışmadır. Bu konuda profesyonel bir özel dedektif ile çalışmaya dikkat etmeniz gerekmektedir diyoruz çünkü yanlış bir kişi ile çalışarak istemediğiniz bazı sonuçlar ile karşılaşabilir ve geleceğinizi etkileyen bir konuda yanlış bir takım kararlar alabilirsiniz

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER