DEDEKTİFLİK ÜCRETLERİ

Dedektiflik ücretleri, kişilerin almış oldukları dedektiflik hizmetlerinin bitiminde ödedikleri ücretlerdir. Dedektiflik alanında çalışmak isteyen kişi sayısının çokluğu gibi dedektiflik hizmeti almak isteyen kişilerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Dedektiflik hizmeti, kişilerin ihtiyacı olması halinde, dedektiflerinden destek almak için başvurdukları hizmetlerdir. Dedektiflik hizmeti, kişilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklılık göstermektedir. Dedektiflik alanında çalışan kişiler, verdikleri hizmetin niteliği, süresi ve masrafları karşılığında dedektiflik ücretleri almaktadırlar. Dedektiflik ücretleri hizmetlere ve hizmetlerin özelliklerine göre farklılık gösterdiği için sabit bir ücret söylenememektedir. Bunun yerine; dedektiflik hizmeti alan kişilere, ortalama bir fiyat söylenmektedir.

Ortalama fiyatlar verilerek dedektiflik hizmeti alan kişilere tahmini bir rakam verilmektedir. Dedektiflik ücretleri, verilen hizmetin niteliğine göre büyük oranda değişiklik gösterdiği için net bir fiyat verilememektedir. Dedektifler, birçok alanda destek  hizmeti sağladıkları için, her hizmete farklı içerikler ve farklı süreler belirlenebilmektedir. Dedektiflik ücretleri belirlenirken, dedektiflik hizmeti sırasında yapılabilecek masraflar göz önünde bulundurularak bir ortalama ücret verilmektedir. Aksi halde, yaşanan bazı risk ve risk içeren durumların varlığı yada başka nedenlerden dolayı araştırma süresinin uzaması halinde masraflarda arttığı için ücretler kesin bir şekilde verilmemektedir. Dedektif ücretleri ile ilgili bir başka tanım yapmak istersek; dedektiflik hizmeti süresince aldığımız hizmetin raporlanıp dosya halinde verilmesi sonucu ödenen ücretlerde denebilir. Dedektiflik hizmetleri veren kişiler, dedektiflik hizmetlerinin bitiminde hizmet alan kişilere; topladıkları her türlü bilgi ve belgeyi, delil niteliği taşıyan her detayı rapor halinde dosyalayarak müşterilerine göndermektedirler. Dedektiflik hizmetleri resmi ve yasal olarak hizmet vermekte olan kişi ve kuruluşlardır. Bu nedenle kişilere dedektiflik hizmetleri verilirken sözleşme ve fatura kullanımı gerçekleştirilmektedir. Sözleşme, dedektiflik hizmeti alan ve dedektiflik hizmeti veren kişiler arasında karşılıklı olarak yapılmaktadır.

Sözleşmelerin içeriğinde gizlilik ilkesi, yapılan işin niteliği, iş için belirlenen süre, yapılabilecek masraflar bulunmaktadır. Aynı zamanda müşterilere fatura kesimi yapılarak harcanan masraflar ve ödenmesi gereken ücretlerden haberdar olmaları sağlanır. Bu sayede dedektiflik hizmeti alan kişilerin, ödemesi gereken dedektiflik ücretleri hakkında bilgi sahibi olmakta ve ödediği ücretlerin içeriğini öğrenmektedirler. Dedektiflik alanında çalışan kişilerin sosyal yaşantısına dikkat etmesi gerekliliği ve geniş bir çevreye sahip olması gerekliliği ile birlikte gibi durumlar nedeniyle de dedektiflik ücretleri farklılık göstermektedir. Dedektiflik hizmeti alan kişilerin en iyi dedektiflik hizmetini alabilmeleri için, hem fiziki hemde teknik takiplerin yapılması, yurt dışı takiplerinin yanı sıra gerekli olması halinde yurt dışı takiplerinin yapılması gibi durumlar dedektiflik ücretlerini büyük oranda etkilemektedir. Dedektiflik hizmeti veren kişi veya kuruluşlarının temel amaçları; en makul ücreti vererek en iyi ve profesyonel hizmetin verilmesini sağlamaktır. Bu nedenle dedektiflik ücretleri belirlenirken, her müşterinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak kaidesi göz önünde tutularak, en uygun ücret verilmeye çalışılmaktadır.

DEDEKTİFLİK ÜCRETLERİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR?

Dedektiflik ücretleri, kişi ve kuruluşların vermekte olduğu dedektiflik hizmetlerini alan kişilerin, aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri ücretlerdir. Dedektiflik hizmetleri ile birlikte kişiler, yaşadıkları ve yaşamakta oldukları sıkıntıların çözülmesi amacıyla, dedektiflik ekiplerinden destek almak için başvururlar. Bu amaçlarla başvurdukları dedektiflik hizmetleri tarafından, kendi ihtiyacına uygun hizmeti seçerek kapsamlı bir araştırma yapılması istenmektedir. Dedektiflik alanında çalışan kişi ve kuruluşlar, kişilere en güvenli ve en uygun hizmeti vermek amacıyla çıktıkları bu yolda kişilerin istedikleri hizmetleri karşılamaları karşılığında, belli bir ücret almaktadırlar. Dedektiflik ücretleri olarak kişilere sabit bir ücret verilmemektedir. Bunun nedeni verilen hizmetlerin niteliği, süresi gibi durumların olaylara göre değişiklik göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Dedektiflik ücretleri belirlenirken bazı olası nedenlerden dolayı sabit bir ücret verilemediği için, dedektiflik hizmeti alan kişilere ortalama bir ücret verilmektedir. Dedektiflik hizmetleri verilirken kişilerden alınan bilgi içerikli dokümanlara göre araştırmalar başlatılmakta ve ona göre bir hizmet süresi belirlenmektedir. Bazı durumlarda kişiler verdikleri bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılabileceği düşüncesiyle eksik bilgi vermeleri halinde, araştırmalar tam yapılamakta ve belirlenen araştırma süreleri uzamaktadır. Belirlene  araştırma süresi uzaması halinde yapılacak masraflarda arttığı için dedektif ücretleri de artabilmektedir. Aynı zamanda yurt dışında yapılan araştırmalarda masrafların artmasına neden olmakta ve böylece dedektif ücretleri artmaktadır. Dedektiflik alanında çalışan kişi ve kuruluşlar, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da gerekmesi halinde faaliyet gösterebilmektedir. Ticari konularda hizmet almak isteyen kişilerin genellikle çözülmesini istedikleri konular yurt dışı bağlantılı konular olmaktadır. Bu nedenle olayın çözülmesi için gerekmesi halinde yurt dışında da ayrı bir araştırma başlatılmaktadır.

Dedektiflik alanında çalışan dedektifler, yurt dışında bir araştırma yapılması gereksinimi halinde yurt dışına giderek, orada ayrıntılı bir araştırma başlatmaktadırlar. Bu nedenle yurt dışına giden dedektiflerin konaklaması, araştırma süresince yaşamını sürdürmesi gibi nedenlerle ek masraflar çıkabilmektedir. Dedektif ücretleri masrafların artması ile birlikte artmaktadır. Dedektiflik hizmetin yararlanan kişilerin, dedektiflik hizmeti almak istediği olayla ilgili bir sıkıntın çıkması, risk barındıran olayların bulunması halinde dedektifler birçok sıkıntıyla karşılaşmak zorunda kalabilmektedir. Birçok sorunla baş başa kalan dedektifler sorunların çözümü için uğraşmakta oldukları için, belirlenen süreler ve masraflar artabilmektedir. Bu ve bu gibi nedenlerin çokluğu nedeniyle dedektiflik ücretleri sabit bir ücret olarak belirlenememektedir. Genel olarak dedektiflik hizmetleri alınırken; dedektiflik hizmeti alan kişilerin eksik bilgisi vermesi ile araştırmaların süresinin uzaması , yurt dışı araştırmaları gerekliliği halinde dedektiflik hizmetlerinin masraflarının artması ve belirlenen sürenin uzaması, dedektiflik hizmetleri altında verilen hizmetlerin çeşitliliği ve araştırmalar sırasında hem teknik takip hemde sosyal takip yaparak araştırmaların yapılması gibi nedenlerle masrafların artması dedektiflik ücretleri ile ilgili en belirleyici unsurlardır. Dedektiflik hizmetleri veren kişi ve kuruluşlar müşterilerine verebileceği en uygun ücreti sunmak ve en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadırlar.

DEDEKTİFLİK ÜCRETLERİ NEDEN SABİT ÜCRET DEĞİLDİR ?

Dedektif ücretleri belirlenirken öncelikle verilen hizmetin niteliği, hizmetin süresi, hizmet sırasında yapılabilecek ve yapılması düşünülen harcamalar göz önüne alınarak belirlenmektedir. Genel olarak sorulmakta olan sorulardan biri olan dedektiflik ücretleri ne kadardır, sabit bir ücret var mıdır gibi sorulardır? Dedektiflik ücretleri belirlenirken sabit bir ücret belirlenemediği için dedektiflik hizmeti alan kişilere ortalama bir ücret verilmektedir. Dedektiflik hizmeti sırasında hizmet almak isteyen kişilere sabit bir ücret belirlenememesinin nedeni; dedektiflik hizmeti altında verilen hizmetlerin çeşitliliği ve bu hizmetler sırasında genellikle oluşan zorluklardan kaynaklanmaktadır. Örneğin; eş takibi alan bir kişi ile boşanma davasında delil toplama hizmetlerine başvuran kişilerin amacı hemen hemen aynıdır. Fakat verilen hizmet sırasında oluşabilecek riskler yada ekstra durumlar nedeniyle dedektiflik ücretleri farklılık göstermektedir.

Dedektiflik ücretleri, hizmetlerdeki ek durumlara farklılık göstermektedir. Eş takibi alan bir kişi, genellikle aldatılma şüphesi yaşaması sebebiyle dedektiflik hizmeti almak istemektedirler. Eş takibi sırasında karşı tarafın verilen bilgileri doğrultusunda hem teknik hemde sanal takibi yapılmaktadır. Karşı taraf ile ilgili şüphelerin doğru çıkması halinde, dedektiflik hizmeti alan kişilere mahkemelerde delil niteliğinde kullanabilmeleri için rapor halinde hazırlanan dosyalar verilmektedir. Aynı şekilde boşanma davası için delil toplama hizmeti almak isteyen bir kişi aldatıldığı için boşanmak isteyebilir. Bu aldatılmanın kanıtlanması için eş takibinde olduğu gibi araştırmalar yapılarak bir dosya hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra bazı zamanlarda karşı taraf evlilik birliğinin bozulmaması için bunu inkar edebilmekte ve anlaşmak yerine zorluk çıkarmaktadır. Aynı zamanda, mal paylaşımı yapmayı ve nafaka vermeyi reddetmekte ve mal kaçırmaya başvurmaktadırlar.

Boşanma davalarında delil toplama hizmetinden bu gibi durumlarla sık karşılaşılmasından dolayı mal kaçıran ve nafaka vermeyi reddeden kişilerin adres tespiti yapılması gerekmektedir. Görüldüğü birbirine çok yakın amaç içeren iki hizmet sırasında farklı zorluklarla karşılaşıldığı için, iki hizmetin aynı sabit ücrette olması imkansızdır. Dedektiflik ücretleri bu gibi nedenlerden dolayı sabit bir ücret olarak uygulanamamaktadır. Aynı zamanda dedektiflik alanında çalışan kişi ve kuruluşlar, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da hizmet vermektedirler. Herhangi bir dedektiflik hizmeti verilirken yurtiçi araştırmalarının yanı sıra yurt dışı araştırmalarının  yapılması gerektiğinde, yurt dışına araştırma yapılması için dedektifler gönderilmektedir. Yurt dışına gönderilen dedektiflerin, hizmet süresince konaklama süresi, orada bulunduğu sürece gerçekleşen harcamalar nedeniyle masraflar artmaktadır. Dedektiflik ücretleri bu gibi durumların çokluğu ve bu durumlardan kaynaklanan hizmet sürelerinin uzaması, hizmet sırasında harcamaların çokluğu nedenlerle sabit olarak belirlenememektedir. Aynı zamanda dedektiflik hizmeti veren kişilerin maddi durumu yetersiz ama hassas konulardan biri olan kayıp şahıs gibi bir durumla başvurmaları halinde, dedektiflik hizmetleri o kişilere yardım etmekte ve gerekli görülmesi halinde maddi ve manevi yardımda bulunmaktadırlar. Dedektiflik ücretleri konusunda dedektiflik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, müşterilerine her anlamda yardımcı olmakta ve en uygun ücreti sunmak amacıyla çalışmaktadırlar.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER