DEDEKTİFLİK PRENSİPLERİ

Dedektiflik prensipleri konusunda birçok firmanın kendine özgü yaptırımları bulunmaktadır. Dedektiflik üzerinde durulması gereken bir konu olduğu için yapılan bu iş süresince disiplinli ve kurallara uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Her dedektiflik firması kendi için çeşitli kurallar ile bu disiplini sağlamaktadır. Fakat ortak olarak uygulanan kurallar vardır. Dedektiflik prensipleri olarak gizlilik konusu en önemli noktalardan bir tanesidir. Bu konu hakkında gereken hassasiyet özenli bir şekilde gösterilmelidir. Firmaya başvuran insanların ortak özelliği bir konudan mağdur olmaları veya bu duruma düşürecek bir olay olduğudur. Bu konuda dedektiflik prensipleri karşılıklı gizlilik ve güven için önemli maddeler arasında yer almaktadır. Karşılıklı gizlilik ve güven sağlanması bu sektörde önemli bir konudur. Çünkü bazı durumlarda konu mahremiyet olduğundan çalışma sırasında firmanın dedektiflik prensiplerine bağlı olması gerekmektedir. Bu prensipler sektörün daha düzenli ve insanların birbirlerine güvenli bir şekilde yaşamaları için belirlenmiştir. Her firma kendi içinde çeşitli prensipler benimsemişlerdir. Bu prensiplere bağlı olarak yaşamak firma geleceği açısından çok önemli bir konudur.

Dedektiflik prensipleri olarak bir ikinci konu ise çalışma süresinde yapılan bilgi alışverişinin farklı bir kişiye fark edilmemesidir. Özellikle kişisel bilgiler doğrultusunda dedektiflik prensiplerine bağlı olarak hizmet veren firma çalışanları, bu bilgileri üst düzeyde korumaları gerekmektedir. Bu konunun sağlamlığı için dedektiflik prensipleri konusunda iş başında karşılıklı sözleşme yapılır. Bu sözleşmenin amacı, firma ve muhatap müşteri arasında dedektiflik prensipleri olarak belirlenen maddelere bağlı olunacağını belirtmektir. Her firma mutlaka iş başında sözleşme yapmak zorundadır. Bu konuya özellikle dikkat etmeniz gerekmektedir. Çalışma yaptıracağınız firmayı iyi tanımanız gerekmektedir. Çünkü sizin en özel sorunlarınız hakkında çalışma yapılacağından bu bilgilerin güvenliğini nasıl sağladıklarını ve dedektiflik prensipleri konusunda nasıl yaptırımlarının olduğunu mutlaka öğrenin. Öncelikle firmanın yapılacak iş ile ilgili yetki belgesi veya çalışma belgesi olup olmadığını bir kontrol edin.

Dedektiflik prensipleri konusunda müşterimizin bilgilerini kendi bilgilerimiz gibi koruyarak işlem sağlıyoruz. Çalışma öncesinde ve sonrasında elde ettiğimiz bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz. Bu konu en önemli dedektiflik prensipleri arasında yer almaktadır. Firma olarak bu konuya yürekten bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bir diğer konu ise müşteri bilgileri konusudur. Çalışma sonunda elde ettiğimiz bilgileri müşterimize teslim ettikten sonra dedektiflik prensipleri gereği belirli bir süre saklarız ve sonrasında imha ederek delil ve kanıtları yok ederiz. Bu konu hakkında iş bitiminden itibaren hiç kimseye aynı şekilde çalışmadan bahsetmeyeceğimizi biliriz. Müşterimizin bilgilerini dedektiflik prensipleri doğrultusunda inceleyerek çalışmanın seyrini değiştirebilecek her ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Firmamız dedektiflik prensipleri konusunda diğer firmalardan oldukça farklı bir şekilde ilerlemektedir. Müşterinin güvenliği ve bilgilerinin saklanması dedektiflik prensipleri başlığının en önemli konusu olmaktadır. Bu konunun önemini bilerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

DEDEKTİFLİK PRENSİPLERİ MADDELERİ

Dedektiflik prensipleri maddelerini sıralayacak olursak bu maddelerin başını gizlilik ilkesi çekmektedir. Dedektiflik prensipleri maddeleri noktasında ilk sıraya yerleşen gizlilik araştırma yapılan konuyu, araştırma alanını, araştırma yöntemlerini, araştırmaya talep eden kişiyi ve araştırmada görevli personelleri ve araştırma hizmeti veren firmayı kapsamaktadır. Bu madde doğrultusunda hizmet veren dedektif karda yürüyüp izini belli etmemeli ve firma gizliliğini koruyabilmelidir. Ayrıca hizmeti talep en kişinin ek yakını bile kişinin bir dedektiflik hizmeti aldığını bilmemelidir. Aksi takdirde iki kişinin bildiği sır sır değildir sözünden yola çıkarak araştırma konusunun gizliliği ortadan kalkar ve sunulan hizmet ve deliller sorgulama gerektirir.

Dedektiflik prensipleri arasında yer alan bir diğer maddede dürüstlük ilkesidir. Gizlilikten sonra dedektiflik prensipleri maddeleri noktasında ikinci sıraya yerleşen dürüstlük ilkesi de yine hem hizmeti veren dedektiflik firmasını hem dedektifi hem müşteriyi hem konu başlığını kapsamaktadır. Bu noktada hizmeti verecek olan firma sunmuş olduğu hizmetin kapsamı noktasında dürüst davranmalı ve yalan beyanda bulunmamalıdır. Ayrıca gelen müşteriden konu başlığının yasallık içerip içermediği noktasında yalan beyanda bulunmamalıdır. Aksi takdirde yapılan araştırmalar sonucunda gelen konu başlığının yasallık içermediği ortaya çıkarsa müşteri yalan beyanda bulunmaktan dolayı soruşturma geçirebilir. Dedektiflik prensipleri maddeleri arasında olan dürüstlük ilkesi mahkeyeme karşıda uygulanmalı ve davanın seyrinin doğru ilerlemesini değiştirmesine neden olacak hiçbir delil veya beyan mahkemeye sunulmamalıdır. Aksi takdirde durumun ispatı noktasında dedektiflik firması kapatılır ve meslekten men cezası alır.

Özel dedektiflerin uymaları gereken bir diğer dedektiflik prensipleri maddeleri arasında yer alan ilke ise somut delil toplamaktır. Somut delil özelliği taşımayan hiç bir belge ve veri mahkemeye sunulamaz. Bu yüzden ispatı yapılabilen deliller toplanması en önemli görevler arasında yer almaktadır. Örneğin eşin aldattığı sadece kıyafetteki saç telinden ispatlanamaz. Bu noktada aldatma anına dair görüntü ve videolar mahkemeye delil olarak sunulmalıdır.

Özel dedektiflerin uymaları gereken bir diğer dedektiflik prensipleri maddeleri arasında yer alan ilke ise tarafsızlık ilkesidir. Bu nokta da dedektifler kendilerine müşteri olarak gelen kişilerin konu başlıkları haklı çıkartacak şekilde delil toplamak yerine konuyu ışık tutacak en doğru delilleri toplamakla mükelleftir. Bu durum kimi zaman iddia edilen konunun tam tersi bir sonuç çıkartsa bile dedektif objektifliği ortaya koymak ve şeffaf bir dosya oluşturmak zorundadır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz tüm bu maddeler dedektiflik prensipleri maddeleri arasında yer almakla birlikte bununla birlikte daha bir çok madde yine prensiplerin arasında karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada müşteriye karşı nezaketli olma, takip altında olan kişinin özel hayatını ihlal etmeme, elde edilen bilgilerin saklı tutulmasına özen gösterme, bilgileri teşhir ve çıkar amaçlı kullanmama, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmama gibi daha bir çok maddeyi sıralayabiliriz.

DEDEKTİFLİK PRENSİPLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Dedektiflik prensipleri her meslekte olduğu dedektiflik mesleğinde de bulunmaktadır. Dedektiflik çalışmalarında uyulması gereken ve uygulanması gereken kurallardan olan bu prensipler iyi ve kaliteli bir dedektiflik mesleği ortaya çıkması için gerekli olan dedektiflik gerekçeleridir. Öncelikle dedektifler gerçekleştirecekleri çalışmaların tamamen yasal olduğundan emin olmalıdırlar. Kötü amaç ve art niyet içeren hiçbir dedektiflik çalışması gerçekleştirmemeli ve asla bu talebe hizmet etmemelidir. Bunun yanı sıra dedektifler çalışmalarında ve araştırmalarında objektif bir bakış açısına sahip olmalıdırlar. İki tarafa da objektif bir bakış açısı ile yaklaşan dedektifler çalışmalarında her zaman en doğru ve en iyi sonucu elde edeceklerdir. Dedektiflik prensipleri içerisinden en önemli olanlarından birisi ise gerçekleştirilen çalışmaların gizlilik içinde yürütülmesidir. Dedektiflik çalışmalarında en önemli unsurlardan olan gizlilik bir çalışmanın doğru şekilde sonuçlanabilmesi için son derece önem taşımaktadır. Yapılan çalışmalarda edinilen bilgilerin ve çalışmaların sonuçlarının asla bir üçüncü kişi tarafından bilinmemesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda üçüncü şahıslar kulaktan kulağa dediğimiz tabir ile bu bilgileri yayabilir ve araştırmanın güvenliği riske girebilir. Bu sebepten dolayı dedektifler gerçekleştirdiği çalışmalarında gizliliği korumalı ve dışarı bilgi sızmasını engellemelidir.

Dedektiflik alanında çalışma gösteren dedektifler dedektiflik prensipleri için en önemli konulardan birisi olan gizliliği sağlamasının yanı sıra aynı zamanda hizmeti talep eden kişide bu bilgilerin gizliliğini sağlamalıdır. Dedektiflik çalışmalarında bir diğer hususta dedektifin tarafsız olmasıdır. Çalışmalarını tarafsız bir şekilde yürüten dedektifler gerçek bir dedektifin yapması gerekeni yapmaktadır. Bunun yanı sıra kişiler arasında çıkacak kavgalarda da bir taraf tutmamalıdır. Dedektiflik prensipleri bir dedektiflik çalışmasında büyük önem taşımakta ve son derece dikkat edilmesi gereken unsurları içermektedir. İyi bir dedektiflik çalışmasının ortaya çıkabilmesi için yapılan çalışmalarda bu prensiplerin gerektirdiği dikkate ve unsurlara çok dikkat edilmelidir. Gerçek dedektif bu prensiplerin dışına asla çıkmamalı ve gerçekleştirdiği araştırmalarda hiçbir şekilde yasalara karşı gelmemelidir.

Dedektiflik prensipleri alanında en önemli konulardan biriside dedektiflerin yasalara uygun ve doğru bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmesidir. Profesyonel ve alanında uzman özel dedektiflik büromuzdan alacağınız hizmetlerde bu unsurların korunduğuna ve bütün çalışmaların dedektiflik prensipleri kapsamında gerçekleştirdiğimize inanabilirsiniz. Ülkemizde uzun yıllardan beri hizmet veren dedektiflik büromuz siz müşterilerimiz için gerçekleştirdiği çalışmalarda tamamen yasal ve dedektiflik meslek ahlakına uygun şekilde hizmet vermektedir. Gerçek bir dedektiflik hizmeti almak istiyor ve dedektiflik hizmetinin sonunda alabileceğiniz en doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız dedektiflik büromuz ile birlikte çalışma gerçekleştirerek dedektiflik prensipleri ve yasal kurallar çerçevesinde sizin için en doğru olan şekilde dedektiflik kapsamında verdiğimiz hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Verdiğimiz hizmetler hakkında detaylı bilgi almak için dedektiflik büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER