DEDEKTİFLİK NEDİR ?

‘Dedektiflik nedir?’ sorusu günümüzde en çok merak edilen ve arama motorlarında en çok aranan sorulardandır. Dedektiflik; profesyonel, eğitimli, tecrübeli ve tecrübelerinden deneyim kazanmış dedektiflerin yaptıkları işin genel adıdır. Dedektiflik işi yapan kişiler; genellikle yaşadıkları ve hala yaşamakta oldukları sıkıntıların çözülmesi veya mahkemelik bir durum olması halinde delil toplanması amacıyla başvurdukları dedektiflerden aldıkları hizmetlerdir. Dedektiflik hizmetleri verilirken genellikle müşterilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hizmetler verilmektedir. Dedektiflik; kişilerin hak ve hürriyetlerini koruyarak, doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerdendir. Dedektiflik hizmetleri verilirken müşterinin her türlü hak ve hürriyetinin korunması amacıyla, dedektiflik hizmeti almak isteyen müşteriler ve dedektiflik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında sözleşme düzenlenmektedir.

‘Dedektiflik nedir?’ diye sorulduğundan kişilerin haklarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde korumak amacıyla yapılan sözleşmeleri örnek verebiliriz. Çünkü dedektiflik alanında çalışan kişilerin temel amacı; dedektiflik hizmeti alan kişilerin gizliliklerinin ve haklarının, güvenli ve sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamaktır. Dedektiflik hizmeti vermek isteyen kişiler bir takım dedektiflik eğitiminden geçerek, dedektif olmaktadırlar. Aynı zamanda dedektiflik eğitimiyle birlikte dedektiflik yapmak isteyen kişilerin bazı önemli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bu özellikleri ve eğitimi ile birlikte faaliyet gösteren kişiler, dedektiflik alanında profesyonel, eğitimli ve tecrübeli olarak hizmet verebilmektedirler. Dedektiflik yapmak isteyen kişiler, dedektiflik alanında kendini geliştirebilen, her konuda bilgiye hakim, teknolojiyi iyi derecede takip edebilen ve kullanabilme özelliklerine sahip olmalıdır. Çünkü dedektiflik hizmeti verirken her türden olayla karşılaşabilme durumu söz konusudur. Bu nedenle dedektiflik hizmeti veren kişilerin bu özelliklere sahip olması ve kendisine alışkanlık edinmesi halinde olayları çözmede daha pratik çözümler sunabilir ve olayları daha kolay çözebilir.

‘Dedektiflik nedir?’ diye sorulması halinde olaylar karşısında profesyonel çözümler sunabilen kişilerin yaptıkları işlerde denebilir. Dedektiflik işi yapan kişiler ayrıca iyi sır tutabilme yetisine sahip olmalılardır. Bunun nedeni ise dedektiflik alanında hizmet almak isteyen kişilerin, olayların çözümü sırasında en mahrem ve en hassas sırlarını paylaşmalarından kaynaklanan, gizlilik ilkesi gereğince bu sırların üçüncü şahıslarla paylaşılmaması gerekliliğidir. ‘Dedektiflik nedir?’ sorusuna aynı zamanda müşterilerinin hak ve hürriyetlerini gözeterek; hukuki, yasal ve ahlaki kurallara uygun bir şekilde verilen hizmetlerin tam adı da diyebiliriz. Dedektiflik hizmetleri resmi ve yasal olarak verilmekte olan hizmetlerdir. Bu nedenle yapılan her işlem, resmi ve yasal yöntemlerle yapılmaktadır. Dedektiflik hizmeti veren kişilerin yaşadığı ülkenin ahlaki değerlerine önem vermesi ve bu ahlaki değerler göz önünde bulundurularak hizmetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Dedektiflik nedir?sorusu çok sorulmakta ve merak edilmekte olan bir soru olarak, kişiler arasında da popüler olan bir meslek bir grubu haline gelmektedir. Bu nedenle kişiler bu meslek nasıl yapılır, nasıl dedektiflik alanında çalışılır, dedektiflik eğitimi nasıl verilir gibi sorularıda sormaktadırlar ?

DEDEKTİFLİK NASIL YAPILIR ?

‘Dedektiflik nedir?’ diye sorulduğunda aklımıza farklı hizmetler olası durumlardandır. Çünkü dedektiflik hizmeti veren kişi veya kuruluşlar, günümüzde gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Dedektiflik alanında çalışan kişi veya kuruluşlar, kişilerin yaşadığı veya yaşamakta olduğu sıkıntılı olayların çözümlenmesi, su yüzüne çıkması amacıyla çalışmaktadırlar. Ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan bu meslek grubu sayesinde, birçok alanda çözülemeyen olaylar çözülmektedir. Dedektiflik alanında çalışan kişilere, başvuran kişiler genelde tanık yetersizliğinden, delil yetersizliğinden dolayı çözülemeyen davaların tekrardan araştırılması yada kişilerin şüpheli durumların yaşanması nedeniyle şüphelerinin doğruluğunun tespit edilmesi isteği üzerine başvurmaktadırlar. Dedektif alanında çalışan kişiler, birçok alanda kişilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini gözeterek hizmet vermektedirler.

‘Dedektiflik nedir?’ dendiğinde aklımıza verilen hizmetlerde, kişilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda verilen hizmetlerde denebilmektedir. Dedektiflik hizmeti veren kişiler, kişilere destek hizmeti vermekle yükümlü kişilerdir. Kişilerin dedektiflik hizmeti almaları üzerine başvurmaları halinde, ihtiyaçları doğrultusunda bir hizmet seçilmekte ve seçilen hizmetler doğrultusunda destek hizmeti verilmektedir. Hizmet verilmeden önce, dedektiflik hizmeti almak isteyen kişi ev dedektiflik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar arasında bir mutabakat şeklinde sözleşme düzenlenmektedir. Bu sözleşmelerde verilen hizmetin niteliği, hizmetin süresi, hizmet süresince harcanması beklenen harcamalar ve en önemlisi gizlilik ilkesi bulunmaktadır. Bu sözleşmelerde, dedektiflik hizmeti alan kişilere uygun olmayan bir maddenin olması halinde çıkartabilir veya yeniden düzenlenebilmektedir. Dedektiflik hizmeti alan kişilere ayrıca gizlilik ilkeleri, paylaştıkları her türlü bilginin gizli kalacağına ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağına dair bir söz niteliği taşımaktadır.

‘Dedektiflik nedir?’ diye sorulduğunda bir başka verebileceğimiz cevap; gizlilik ilkeleridir. Gizlilik ilkesi gereğince; kişilerin hak ve hürriyetleri gözetilerek hizmetler verilmektedir. Dedektiflik hizmeti sırasında sözleşmenin yapılmasından sonra kişilerden araştırmaların başlatılabilmesi için; bazı bilgi ve detaylar istenmektedir. Bu bilgi ve detaylar eksiksiz ve tam olarak verilmelidir. Herhangi bir bilgi eksikliği olması halinde, hem araştırmaların seyri yavaşlayabilir hemde araştırmalar sonuç vermeyebilir. Gerekli bilgi ve belgelerin, detay atlanmaksızın verilmesi halinde, araştırmalar detaylı bir şekilde araştırılmakta ve sonuçlanmaktadır. Araştırmaların sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler rapor halinde dosyalanarak kişilere gönderilmektedir. Bu hazırlanan dosyaları, kişiler mahkemelerde delil niteliğinde kullanabilmektedirler. Aynı zamanda araştırmanın bitiminde ödenmesi gereken ücret, fatura yoluyla dedektiflik hizmeti alan kişilere gönderilmektedir. Bu faturalarda ayrıca, hizmet sırasında yapılan harcamaların detayları da bildirilmektedir. Dedektiflik hizmeti veren kişilerin temel amacı; kişilerin hak ve hürriyetlerini göz önünde bulundurularak, haklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlayarak, kişilere profesyonel anlamda en iyi hizmeti sağlamaktır. Aynı zamanda dedektiflik hizmeti veren kişiler yaşadığı ülkenin yasal, hukuki ve ahlaki kurallarını gözeterek hizmetlerini sunmalıdır. Bu nedenle verilen hizmetlerin son derece düzenli ve güvenli bir şekilde verilmesi hem dedektiflik hizmeti alan kişi açısından hemde dedektiflik hizmeti veren kişi ve kuruluşlar açısından büyük önem taşımaktadır.             

DEDEKTİFLİK HİZMETLERİ NELERDİR?

‘Dedektiflik nedir?’ diye sorulan sorulara dedektiflik hizmetleri adı altında verilen hizmetlerde denebilir. Dedektiflik hizmetleri birçok alanda faaliyetlerini sürdürmektedirler. Dedektiflik hizmetleri; eş takibi, öğrenci takibi, adres tespiti, borçlu bulma, boşanma davalarında delil toplama, velayet davalarında delil toplama, fiziki ve bilişim dolandırıcılığı, marka sahteciliğin araştırılması, personel araştırma, evlilik öncesi şahıs araştırma, itibar yönetimi, kayıp şahıs, veri kurtarma, hukuki danışmanlık alanında müşterilerine birçok destek hizmeti sağlamaktadırlar. Dedektiflik hizmetleri altında verilen bu hizmetler sayesinde, çözülmesini yada araştırılmasını istediğiniz her konu bir hizmet başlığı altında incelenmektedir. Dedektiflik hizmetleri ile kişiler, yaşadığı sıkıntılarda kendilerine destek veren kişi veya kuruluşlarla bir an önce sorunu çözebilmektedir.

Dedektiflik nedir sorusunu hizmetler noktasında inceleyecek olursak eğer öncelikle sunulan hizmetler dedektiflik mesleğinin araştırma ve teknik takip hizmetlerini kapsamaktadır.Bu noktada dedektifler fiziki takip, sanal takip ve teknik takip ile konu başlığını bir bütün olarak ele almakta ve bir an önce raporlanarak dosya haline dönüşmesini sağlamaktadırlar.Kullanmış oldukları bu dedektiflik nedir sorusuna cevap niteliğindeki yöntemleri ile video, görünt belge ve verileri somutlaştırarak dedektifliğin bir araştırma ve bulma hizmetinden başka bir şey olmadığını ortaya koymaktadır.

Yukarıda bahsi geçen bütün bu araştırma konuları ve araştırma yöntemleri dedektiflik nedir tanımını içini doldururken bu tanımı yapabilmek için mesleğin etik kurallarında ve yasal kurallarından da bahsetmek gerekmektedir. Bu tanımı tamamlamak için mesleğin etik kurallarının başında gelen gizlilik ilkesi yapılan bütün hizmetlerin gizlilik içerisinde yürütülmesini gerektirmektedir. Ayrı zamanda verilen hizmetlerde dürüst t,davranılmasını gerektirmekte ve hazırlanan somut verilen yapan beyan içermemesini gerektirmektedir.

Dedektiflik nedir sorusunda verilen hizmetlerin yasallık içermesi mesleğin yasal olarak tanımlanmasında en önemli maddedir. Örneğin gelen boşanma davası konu başlığını inceleyebilmek için gelen tarafların muhakkak boşanma sürecinde olması gerekmektedir. Ayrıca gelen kayıp takibi işlemleri için kayıp ihbarında öncelikle polise başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdir de dedektiflik nedir sorusunun yasal olmayan tabirleri içerisinde olunacaktır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hizmetler etik kurallar ve yasal kuralar sorunun genel olarak cevabını oluşturmakla birlikte bu zaman kadar dedektiflik nedir sorusuna verilen bütün cevaplar içerisinde yer almaktadırlar. Böylece dedektiflik nedir tanımının her anlamadaki karşılığı müşterilerinin ve meraklılarının karşısına çıkarken kendi tanımını kendisi yapan bir hizmet olarak toplumdaki yerini almaktadır.

Dedektif nedir tanımı ile her ne kadar anayasa kitabı içerisinde yer almasa da insanların akıllarında yer alan bu meslek her geçen gün sunmuş olduğu hizmetler ile popülerliğini artırmaktadır. Durum böyle olunca kendisini daha fazla ifade etmek zorunda kalan meslek dedektifler tarafından sürekli olarak anlatılmakta ve ülkedeki görevlerinin neler olduğu belirtilmektedir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER