DEDEKTİFLİK İÇİN KANUN MADDELERİ

Dedektiflik için kanun maddeleri dedektiflik mesleğinin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve belirli kanunlara bağlı bir şekilde yönetilmesini sağlayan kanun maddeleridir. Ülkemizde hali hazırda bir kanun maddesi bulunmamakta ve herhangi bir yasa da bulunmamaktadır. Ülkemizde geçmiş yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanun maddesi tasarısı oluşturulmuş ve dönemin Cumhurbaşkanına sunulmuştur. Fakat dönemin Cumhurbaşkanı bu kanun maddesi tasarısında bazı bazı maddelerin değiştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermiştir. Ö dönemden bu yana dedektiflik için kanun maddeleri konusunda herhangi bir gelişme olmamıştır. Fakat dedektiflik için kanun maddeleri tasarısı hala mevcuttur. Dedektiflik için kanun maddelerinin önemi ise dedektiflik mesleğinin daha doğru ve daha düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan bir durumdur. Bu kanun maddeleri yürürlüğe girdiğinde dedektiflik hizmeti veren kurumlar ve özel dedektiflik büroları gerçekleştirdikleri çalışmalarda çok büyük başarılar ve doğru sonuçlar elde edecektir. Pekiyi bu dedektiflik için kanun maddeleri neden bu kadar önemlidir?

Dedektiflik için kanun maddeleri en iyi şekilde dedektiflik hizmetinin sunulabilmesi için gerekli olan bir kanun tasarısıdır. Bu kanun tasarısı kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmalar bütün suç olaylarında ve kişilerin yaşadığı özel sorunlarda çok daha hızlı ve çok daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Dedektiflik için kanun maddeleri yürürlüğe girdiğinde dedektifler ve dedektiflik büroları şuan ki durumundan çok daha fazla yetki ve çalışma özgürlüğüne sahip olacağı için gerçekleştireceği çalışmalarda doğru orantıda hızlanacak ve birçok suç olayı çözülecektir. Dedektiflik için kanun maddeleri dedektiflik hizmeti verilen her ülkede olması gereken kanunlardan oluşmaktadır. Dedektiflik çalışmalarının başarılı olması ve en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kanun maddeleri birçok Avrupa ülkesinde ve diğer ülkelerde var olan bir sistemdir. Bu sayede bu ülkelerde dedektiflik hizmetleri profesyonel ve sistemli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Dedektiflik için kanun maddeleri oluşturulması için eski tarihten günümüze kadar dedektiflik hizmeti veren birçok firma ve dedektiflik işletmesi ülkemizde bir dedektiflik kanun maddesi oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Günümüze kadar yapılan bu çalışmalar herhangi bir sonuç getirmese de özel dedektiflik büroları ve dedektiflik firmaları bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Dedektiflik için kanun maddeleri çok önemli bir konu olduğu ve dedektiflikte verilen hizmetlerin kalitesini arttıracağı için dedektiflik şirketleri bu konuda hakkında çok fazla çalışmaktadır. Bu konu kapsamında yıllardır çalışmalarını sürdüren özel dedektiflik büromuz siz müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için bu kanun maddelerinin oluşturulması ve yürürlüğe girmesi için mücadele vermektedir. Sizlere verdiğimiz hizmetlerde en iyi sonuçlara ulaşılabilmesi adına çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

DEDEKTİFLİK İÇİN KANUN MADDELERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Dedektiflik için kanun maddeleri dedektiflik hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi için gerekli olan bir kanun maddesi topluluğudur. Bu kanun maddeleri yürürlükte oldukları ülkelerde dedektiflik kapsamında büyük bir başarı elde edilmesini sağlamıştır. Birçok ülkede yürürlükte olan bu kanun maddeleri maalesef ülkemizde henüz var olan bir sistem değildir. Günümüzde birçok dedektiflik bürosu ve birçok dedektiflik işletmesi bir kanun maddesi tasarısı oluşturulması ve yürürlüğe girmesi için birçok çalışma göstermektedir. Dedektiflik kapsamında verilen hizmetlerde başarılı bir şekilde hizmet verilmesi için oluşturulan bu kanun maddeleri ülkemizde de yürürlüğe girdiğinde dedektiflik çalışmalarında büyük bir fayda sağlayacaktır. Dedektiflik çalışmalarında gerçekleştirilen araştırmalar ülkemizde çok kısıtlı yetkiler ve çok kısıtlı araştırma alanlarında gerçekleştirilmektedir. Dedektiflik için kanun maddeleri bulunan ülkelerde polis ve asker gibi departmanlarda hizmet verilen bir sektördür. Bu sayede birçok yetki ve izne sahip olan dedektifler bir çok suç olaylarında başarılı olarak hizmet vermektedirler.

Dedektiflik için kanun maddeleri oluşturulduğunda dedektiflik üç gruba ayrılmaktadır. Bu üç grup farklı konularda alanlarında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalardır. Bu üç grup tıbbi dedektifler, adli dedektifler ve polis dedektiflerden oluşmaktadır. Adli dedektifler hukuksal alanda yaşanan sorunlar ve kişilerin bu hukuksal alanda oluşan sorunlarla nasıl mücadele edeceğini bilmediği durumlarda başvurduğu bir dedektiflik hizmetidir. Tıbbi dedektifler ise krimonoloji, kriminal alanda uzman olmuş kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler kriminal alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile delil ve bulgu toplamaktadırlar. Polis dedektifler ise gerçekleştirdiği çalışmalarda suç olaylarının tümünde inceleme yaparlar. Bu incelemelerde olan olayların nasıl gerçekleştiğini ve nasıl sonuçlandığını araştıran polis dedektifler en yoğun ve en çok çalışan dedektiflik birimidir. Polis dedektifler olayların sonuçlarında suçların kimin işlediğini ve suçlunun kim olduğunu bulabilmektedir. Dedektiflik için kanun maddeleri dedektiflik mesleğine bir sistemi düzen getirmekte ve bu sayede çözülmesi gereken olayların çok daha kolay bir şekilde çözülmesini sağlamaktadır.

Dedektiflik için kanun maddeleri bir toplumda başarılı bir dedektiflik hizmeti verilebilmesi ve dedektiflik kapsamında yapılan çalışmalarla olayların çözülebilmesi için gerekli olan kanun tasarısıdır. Bu yas tasarısı oluşturulduğunda ülkemizde dedektiflik çok daha hızlı gelişme gösterecek ve çok daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. Dedektiflik kapsamında hizmet veren özel dedektiflik büromuz siz müşterilerimize uzun yıllardır bu kapsamda hizmet vermektedir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan siz müşterilerimizin en iyi şekilde yararlanabilmesi için birçok alanda faaliyet göstermekte ve olayların çözülmesini sağlamaktayız. Eğer iyi bir dedektiflik hizmeti arıyorsanız sizlerde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerden faydalanabilir ve en iyi şekilde sorununuzun çözülmesini sağlayabilirsiniz.

DEDEKTİFLİK İÇİN KANUN MADDELERİNİN FAYDALARI

Dedektiflik için kanun maddeleri dedektiflik hizmetinin daha başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Birçok ülkede var olan dedektiflik için kanun maddeleri ülkede verilen dedektiflik hizmetinde bir sistem oturmasını sağlamış ve hizmet verilen alanlarda büyük bir başarı elde edilmesini sağlamıştır. Ülke huzurunun ve ülkenin suç olaylarından korunmasında büyük faydası olan dedektiflik mesleği birçok ülkede devlet tarafından tanınmış ve başarılı bir şekilde hizmet verilen bir meslektir. Ülkemizde henüz bulunmayan ve uzun yıllar önce yürürlüğe girmesi için çalışmaların başlatıldığı dedektiflik için kanun maddeleri çok uzun yıllardır dedektiflik sektörünün gündemindedir. Çok eski tarihlerden bu yana hakkında konuşulan dedektiflik için kanun maddeleri günümüzde yürürlükte olan bir sistem değildir. Fakat yürürlükte böyle bir kanunun olmaması dedektiflik mesleğinin gerçekleştirilemeyecek olduğu anlamına gelmediği gibi ülkemizde profesyonel olarak dedektiflik büroları tarafından verilen bir hizmettir. Fakat Türkiye’de bir dedektiflik için kanun maddeleri bulunduğu takdirde dedektiflik mesleği çok daha hızlı ve çok daha büyük bir gelişme gösterecektir.

Özel dedektiflik büroları ve özel dedektiflik kuruluşları bu kanun maddelerinin oluşturulması için uzun yıllardır çalışma gerçekleştirmektedir. Fakat bu çalışmalar henüz bir dedektiflik için kanun maddeleri oluşturulmasın ve yürürlüğe girmesini sağlamamıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yıllardır bu kanun maddeleri için çabalayan özel dedektiflik kuruluşları dedektifliğin ülkemizde yasal ve kanuni olarak tanınması için çalışmaktadır. İyi bir dedektiflik hizmeti için gerekli olan dedektiflik için kanun maddeleri ülkemizde de tanımlandığı takdirde kişilere verilen hizmetlerin kalitesi ve dedektifliğin gelişmesi büyük bir şekilde artacaktır. Özel dedektiflik büromuz siz müşterilerimize birçok alanda hizmet vermektedir. Aynı şekilde dedektiflik için kanun maddeleri oluşturulması için büyük bir çalışma ve projeler gerçekleştirmektedir. Dedektiflik için kanun maddelerinin oluşturulmasının öneminin ve faydalarının farkında olan özel dedektiflik büromuz dedektiflik için kanun maddeleri oluşturulması için ülkemizde en çok çalışma gösteren dedektiflik bürolarından birisidir.

Dedektiflik için kanun maddeleri bütün dedektiflik hizmeti verilen alanlarda daha iyi hizmet sunulması ve daha başarılı bir şekilde çalışma gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan bir kural sistemidir. Hukuksal danışmanlık, marka sahteciliği araştırması, personel araştırması, veri kurtarma, özel yakın koruma ve güvenlik, velayet davaları için delil toplama, kayıp şahıs araştırması, böcek arama ve gizli kamera tespiti . eş takibi, öğrenci takibi, boşanma davaları için delil toplama, evlilik öncesi araştırması, kurumsal denetim ve firma analizi, teknik sanal takip, borçlu tespiti, adres tespiti, fiziki ve bilişim dolandırıcılığı kapsamında birçok hizmet gerçekleştiren özel dedektiflik büromuz dedektiflik için kanun maddeleri oluşturulduğunda bu hizmet alanlarında çok daha başarılı işler gerçekleştirecektir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER