DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ

Dedektiflik eğitimi, kişilerin dedektif olmak amacıyla birtakım zorlu süreçlerden geçmesi olayıdır. Dedektiflik son zamanlarda merak edilmekte olan bir alandır. Dedektiflik yapabilmek için dedektif olmak isteyen kişi sayısı eskiye nazaran daha da çoğalmıştır. Dedektiflik ülkemizde yirmi yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürmektedir. Dedektiflik yapmak isteyen kişilerin, ilk olarak dedektiflik eğitimi almaları gerekmektedir. Peki bu dedektiflik eğitimi nasıl alınır? Dedektiflik eğitimi almak isteyen kişilerin öncelikle üniversitelerin ilgili dört yıllık bölümlerinden mezun olarak lisans eğitimlerini bitirmeleri istenmektedir. Dedektiflik için sadece üniversiteden mezun olmak yetmemektedir. Aynı zamanda dedektiflik alanında çalışabilmek için gerekli bir takım izin ve sertifikaların alınması da gereklidir.

Dedektiflik eğitimi almak isteyen bir kişi, eğitimi tamamlamasının yanı sıra dedektiflik yapabilmek için gerekli izin ve sertifikaları alması halinde dedektiflik faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin, gerekli izin ve sertifikaları olmaması halinde resmi ve yasal olarak hizmet verememektedirler. Dedektiflik; ülkemizde yasa ve kanunlarda belirtilmesi amacıyla 1994 yılında gönderilmiş ve zamanın cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Ardından resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderilen yasa yayınlanmamıştır. Bu nedenle dedektiflik, ülkemizde kanunlarda henüz geçememekle birlikte,resmi ve yasal olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu nedenle resmi ve yasal olarak faaliyet gösterebilmek için kişilerin, gerekli izin ve sertifikalarını kesinlikle almaları gerekmektedir. Dedektiflik eğitimi, üniversiteden mezun olmanın yanı sıra gerekli izinlerin alınması için bir takım daha kapsamlı eğitimlerle devam etmektedir. Dernek ve federasyonlar tarafından verilen sertifikalarının alınması gerekmektedir.  Dedektiflik alanında ekstra özel derslerde alınabilmektedir. Dedektiflik alanında çalışmak isteyen kişiler, eğitimlerin sonucundan başarılı olması halinde gerekli izin ve sertifikaları alabilmektedirler.

Dedektiflik eğitimi, kişilerin eğitimi başarılı bir sonuçla bitirmeleri halinde tamamen bitmiş demektir. Aksi halde dedektiflik alanında resmi ve yasal olarak faaliyet gösterememektedirler. Günümüzde her alanda olabileceği gibi, dedektiflik alanında da sahteciliğe başvuran kişi sayısı oldukça fazladır. Dedektiflik eğitimi tam bitmemiş yada başarılı bir şekilde bitiremediği için gerekli izin ve sertifikalarını alamayan kişiler, dedektiflik hizmeti verdiğini iddia etmektedirler Dedektiflik eğitimi yarım kalan bu kişiler, kısa yoldan para kazanmak amacıyla insanları kandırma yoluna başvurmaktadırlar. Dedektiflik hizmeti vermek isteyen bir kişiler, resmi ve yasal olarak hizmet vermesi gereken kişilerdir. Dedektiflik eğitimi bitmeyen bu kişilerden aldığınız hizmetler, ilk olarak resmi ve yasal yöntemler kullanarak yapılmamaktadır. Bu nedenle bu kişiler, her türlü hile ve yalana başvurmaktadırlar. Bu kötü niyetli kişiler, insanlara dedektiflik hizmeti verdiğini söyleyerek,sırlarını öğrenmekte ve bu sırları kişilerin aleyhine kullanmaktadır. Dedektiflik hizmeti verdiğini iddia eden bu kişiler, kandırdıkları insanları tehdit etmekte, ekstra paralar talep etmektedirler. Bu nedenle dedektiflik hizmeti almak istediğiniz dedektiflik eğitimi tamamlanmış, resmi ve yasal yöntemler kullanarak hizmet veren kişilere başvurmak gerekmektedir.

NASIL DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ ALINIR?

Dedektiflik eğitimi, kişilerin dedektif olma amacıyla başlayan serüveninin ilk aşaması olarak tanımlanabilir. Dedektif olmak isteyen kişiler, dedektiflik eğitimi alarak dedektif olabilmektedirler. Dedektif olmak isteyen bir kişi karakteristik özelliklerin yanı sıra bir takım eğitimlerle dedektif olabilmektedir. Dedektif olmak isteyen biri kişi her türlü donanıma, bilgiye sahip olmalıdır ki, yerine getirmesi gereken bir görev tam anlamıyla, profesyonel bir şekilde yerine getirebilsin. Dedektiflik eğitimi ile kişiler, dedektiflik alanında çalışabilmek için dedektif olmaktadırlar. Dedektiflik yapmak isteyen kişiler, dedektiflik yapabilmek için ilk aşama olan lisans kısmını bitirmeleri gereklidir. Lisans kısmını bitirmeleri için üniversitelerin ilgili dört yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Üniversiteden mezun olmanın yanı sıra mezuniyet sonrası bir takım dedektiflik eğitimleri gerekliliği vardır.

Dedektiflik eğitimi ile kişiler, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra, dedektiflik yapabilmek için gerekli izinlerinin ve sertifikaları almak için çaba harcarlar. Bu çabalardan kastımız, ayrıca almaları gereken eğitimlerdir. Dedektiflik yapmak isteyen kişilerin, mezuniyet sonrası aldığı eğitimlerde büyük oranda başarı göstermeleri gerekmektedir. Başarı gösteren kişiler, genel olarak gerekli izinlerinin tamamlamaktadırlar. Aynı zamanda dedektiflik yapmak isteyen kişilerin,  dernek ve federasyonlardan sertifika alması gerekmektedir. Dedektiflik alanında yapılan seminerlere katılarak da, dedektiflik hakkında hem daha çok bilgi sahibi olmakta hemde lazım olabilecek bazı sertifikaları alabilmektedirler. Dedektiflik alanında hizmet vermek isteyen kişiler için, gerekli izinlerin ve sertifikaların alınması oldukça önemlidir. Çünkü bu gerekli izin ve sertifikalarla, resmi ve yasal olarak hizmet verilebilir. Dedektiflik eğitimi alan bir kişinin, eğitimini başarılı bir şekilde tamamlanması halinde, hem izin hemde sertifikalarını tamamlayabildiği için resmi ve yasal olarak faaliyet gösterebilirler.

Dedektiflik eğitimi, kişilerin resmi ve yasal olarak faaliyetlerini göstermeleri amacını gütmesiyle birlikte, kişilerin daha profesyonel bir dedektiflik hizmeti vermelerini sağlamaktadır. Dedektiflik eğitimi sadece akademik anlamda değil, kişinin kendini geliştirmesi anlamında da büyük önem taşımaktadır. Dedektiflik hizmetinde çalışmak isteyen kişilerin, kendini geliştirmesi de önemlidir. Çünkü dedektiflik alanında çalışmak isteyen bir kişinin, akademik eğitiminin yanı sıra karakteristik özellikleri de bu işi yapabilmek için büyük bir yere sahiptir. Dedektiflik eğitimi, kişilerin akademik anlamda gördüğü eğitimdir. Oysaki; kişinin karakteristik özelliklerinin çoğu doğuştan gelen özelliklerdir. Kişilerde aranan özelliklerin bazıları kişinin karakteri olmasının yanı sıra bazı özelliklerde sonradan öğrenilebilmektedir. Kişinin kendini geliştirmesi, teknolojiyi takip etmesi, teknolojik aletleri kullanabilmesi gibi konular sonradan elde edilebilecek konulardır. Dedektiflik eğitimi sırasında kişi gerekli olan bazı özellikleri yapabilir ve kendini bu alanlarda geliştirebilir. Aksi halde, kişi dedektiflik alanında faaliyet göstermede zorluk çekmesinin yanı sıra olayların çözümünde ve araştırılmasında pasif kalabilmektedir. Bu nedenle; bu gibi bir durumla karşılaşılması halinde, kişinin dedektiflik hayatının başlamadan bittiği yada dedektiflik faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiremediği için iş alamadığı görülmektedir.

DEDEKTİFLİK EĞİTİMİ HİZMET VERMEK İÇİN YETERLİ MİDİR?

Dedektiflik eğitimi, dedektiflik alanında çalışmak isteyen kişiler için akademik olan kısımdır. Dedektiflik alanında çalışmak isteyen her kişinin dedektiflik eğitimi alması zorunludur. Aksi halde dedektiflik eğitimi almadığı için dedektiflik yapamaz. Bu nedenle kişilerin dedektiflik alanında faaliyet gösterebilmeleri için dedektiflik eğitimi ilk ve en büyük şartlardan biridir. Peki bu dedektiflik eğitimi, dedektiflik yapabilmek için yeterli midir? Dedektiflik eğitimi, kişilerin dedektiflik yapabilmesi için yeterli değildir. Resmi olarak yeterli gibi gözükebilir ama profesyonel olarak dedektiflik yapmak isteyen bir kişi için yeterli değildir. Dedektiflik alanında çalışmak isteyen kişilerin, eğitimlerinin yanı sıra bir takım önemli özelliklere sahip olması gereklidir.Bu önemli özelliklere sahip olması halinde ancak profesyonel, eğitimli dedektif olarak dedektiflik hizmeti verebilir.

Dedektiflik eğitimi profesyonel bir dedektiflik yapabilmek için yeterli değildir. Bu nedenle dedektiflik yapmak isteyen kişilerin, öncelikle kişilerin dedektiflik için gerekli özelliklere sahip olup olmadıklarını kontrol etmeleri ve buna göre hareket etmeleri gerekmektedir. Dedektiflik alanında çalışmak isteyen biri zeki olmalıdır. Zeki olan bir kişi, karşılşacağı her türlü olaylardaki sorunlarla baş edebilir, pratik çözümler sunabilir, olaylara farklı bir bakış açısıyla bakabilir ve bu sayede olayları daha net görebildiği için daha profesyonel olarak hizmet verebilir. Aynı zamanda dedektiflik yapmak isteyen bir kişinin, yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin mükemmel olması gerekliliği nedeniyle, kişilerin olaylar karşısında ani bir tepki vermesi gerektiğinde yada beklenmedik bir olayla karşılaştığında oluşabilecek sorunları yani acil durumları yönetebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Dedektiflik eğitimi almak isteyen kişilerin dedektiflik yapabilmek için, gereken özellikleri öncelikle kendinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Dedektiflik eğitimi alan bir kişi, akademik anlamda çok iyi bir dedektif olabilir ama gerekli önemli özelliklerin olması halinde profesyonel olarak dedektiflik yapabilmektedirler. Dedektiflik alanında çalışan kişilerin kendilerini her alanda geliştirebilen, gelişen teknoloji takip edebilen ve her teknolojik aleti kullanabilen, sır tutma yetisine sahip kişiler olması büyük öneme sahiptir. Çünkü genel olarak dedektiflik yapmak isteyen bir kişi, hizmetleri sırasında her türlü teknolojik aletten yararlanması gereken durumlarla karşılaşabilmektedir. Dedektiflik hizmetleri sırasında kişiler, gerekli araştırmaların yapılması için kendilerine ait önemli sırlardan bahsetmek zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle dedektiflik yapan kişilerin, kişilerin paylaştıkları bilgilerin üçüncü şahıslara geçmesini engellemeli ve kendisi de iyi bir sır tutabilme yetisine sahip olabilmelidir. Dedektiflik alanında çalışmak isteyen bir kişi, yaşadığı ülkenin hukuki, yasal ve ahlaki kurallarını iyi bilmeli ve yaşadığı ülke olan her olaydan haberdar olabilmelidir. İleride olabilecek riskleri önceden görebilmeli ve ileriye yönelik planlar yaparak çalışmalarını sürdürmelidir. Bahsettiğimiz bu özellikler ve bunlar gibi özelliklerle beraber, dedektiflik eğitimi alan bir kişi son derece profesyonel, eğitimli ve tecrübeli bir şekilde dedektiflik alanında çalışabilmektedir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER