DEDEKTİF FİYATLARI

Dedektif fiyatları, dedektiflik hizmeti almak isteyen kişilerin, hizmet vermesi için tuttukları dedektiflere belirlenen fiyatlardır. Günümüzde gün geçtikçe yaygınlaşmakta olan dedektif mesleği ile birlikte kişiler dedektif fiyatları ne kadar merakına girmektedirler. Dedektif, kişilere yaşadığı sorunlar ile ilgili destek sağlamak amacıyla hizmet veren ve verdiği hizmetleri profesyonel bir şekilde sonuçlandıran kişilerdir. Dedektiflerin verdikleri hizmetler ve yaptıkları çalışmalar için dedektif fiyatları belirlenmektedir. Dedektifler verdikleri hizmetin çeşitliliğine ve zorluk derecesine göre belli bir ücret almaktadırlar. Bu ücretler dedektif fiyatları adı altında verilmektedir. Kişilerin aldığı hizmetin niteliği, süresi, harcamaları genel olarak bu fiyatları büyük oranda etkilemektedir.

Dedektif uzmanlarından hizmet almak isteyen kişiler, hizmetlerin çeşitliliğin yanı sıra dedektif olarak çalışan kişinin profesyonelliği konusu da ayrıca dedektif fiyatları ile ilgili büyük önem taşımaktadır. Dedektif mesleği alanında çalışan kişilerin iyi bir yaşantıya sahip olması, çevresinin geniş olması gerekmektedir. Bunu nedenle bu gibi durumlarda dedektif fiyatları ile ilgilidir. Dedektif fiyatlarında ortalama bir fiyat verilse bile net bir sabit fiyat verilmemektedir. Sabit bir fiyat verilmemesinin  nedeni; dedektif in yapacağı işlerin niteliğinin farklılığı, her çalışmada değişebilen çalışma süreleri, çalışma süresince harcanan efordan kaynaklanmaktadır. Dedektif olarak bir kişi bu nedenlerden dolayı her alana uyum sağlayabilecek, bilgi sahibi kişiler olmalıdır. Dedektif uzmanları gerektiğinde yurtiçinin yanı sıra yurtdışında hizmet vermektedir.

Dedek fiyatları belirlenirken dedektifin yurtiçi mi yurtdışı mı hizmet verdiği oldukça önemlidir. Çünkü ayrıca yurtdışında araştırma yapması gereken bir durumla karşılaşması muhtemeledir. Bu gibi durumların olması halinde dedektifin bir süreliğine yurtdışına yerleşmesi ve yaşamını idame ettirmesi gerekebilmektedir. Böyle durumlar ekstra harcamaların yapıldığı durumlardır. Dedektif fiyatları kapsamında dedektif, yurtdışında yaşadığı sürece konaklama yapması gerekliliği, yaşamını idame ettirebilme ve ekstra oluşabilecek masraflarla karşılaşmaktadır. Bu gibi durumların olabileceği düşüncesi ile dedektif fiyatları belirlenirken sabit bir fiyat yerine ortalama bir fiyat verilmektedir. Dedektif fiyatları müşterilere verilirken, müşterinin her konudan haberdar olması, harcamaları bilmesi için işe başlamadan önce sözleşme ve faturalar düzenlemektedir. Bu sözleşme ve fatura kullanımının amacı dedektif hizmeti veren ve alan kişinin haklarını güvenli ve sağlıklı bir şekilde korunması amacıyla düzenlenmektedir. Aynı zamanda maddi durumu yetersiz bir kişi kayıp şahıs bulma gibi hassas bir konuda destek hizmeti almak isterse; o kişiye destek hizmeti ücretsiz bir şekilde verilmekte ve gerekli görülürse kişiye manevi yardımların yanı sıra maddi yardımlarda bulunulmaktadır. Dedektif hizmetleri veren kişilerin dedektif fiyatları ilgili  temel amacı; en makul fiyatı vererek en iyi hizmeti almanızı sağlamaktır. Bu nedenle dedektif olarak çalışan uzmanlar, verilen hizmetler sırasında sabır ve sebat içerisinde, en kısa ve en hızlı yoldan çalışmalarını sonuçlandırmayı ve çalışmalarda büyük başarılar elde ederek müşterilerinin taleplerinin yerine getirilmesini hedeflemektedirler.

DEDEKTİF FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Dedektif fiyatları, genel olarak dedektifin özelliklerine, yaptığın işin niteliğine ve yapılan işin sınırlarına göre belirlenmektedir. Bir dedektif uzmanı verdiği hizmet karşısında, hizmet alan kişilere belli bir fiyat vermektedir. Bu dedektif fiyatları belirlenirken kesin bir fiyat söz konusu olmadığından müşterilere ortalama bir fiyat verilmektedir. Bunun nedeni ise dedektifin iş sırasında verdiği hizmet için harcadığı efor veya performans diyebiliriz. Dedektiflik hizmeti veren bir dedektif birçok özelliğe sahip olmalıdır. Dedektifin birçok özelliğe sahip olması ve bu özelliklerini işlerinde profesyonel bir şekilde kullanabilmesi, çalışmaların daha sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesine büyük katkı sağlamaktadır. Dedektifin yaptığı işin profesyonelliği, başarıları, çözüm süreleri ve güvenirliği ile dedektif fiyatları belirlenmektedir. Dedektifin özelliklerinin yanı sıra eğitimindeki başarısı da hizmetlerin verilmesi sırasında dikkat çekmektedir. Çünkü hem eğitimindeki başarı hemde son derece iyi özelliklere sahip olan bir dedektif, işlerini daha tecrübeli ve profesyonel şeklinde gerçekleştirebilir. Aynı zamanda dedektifin yaşam şartlarının iyi, çevresinin geniş olması gerekmektedir. Dedektif fiyatları, dedektifin özellikleri ve yaşam şekli ile de belirlenmektedir.  

Dedektif fiyatları belirlenirken dedektifin özelliklerinin yanı sıra yaptığı işin niteliği de belirleyici bir unsur olmaktadır. Dedektiflik hizmeti süresince alınan her hizmet farklılık göstermektedir. Hizmetlerin içerdiği farklılıklar ve süreler sayesinde dedektifler bir süre planlaması içine girerler ama net bir süreden bahsedemezler. Bunun nedeni verilen hizmet sırasındaki risk veya risk unsuru taşıyan durumların olması halinde yaşanabilecek zorluklar ve bu zorlukları aşma aşamasında sürelerin uzamasıdır. Bu gibi durumların çokluğu nedeniyle de dedektif olarak hizmet veren kişilerin zorluklarla baş edebilen, pes etmeyen kişiler olması büyük önem taşımaktadır. Dedektif ne kadar iyi olursa çalışma sırasında yaşanan sıkıntılar o kadar çabuk aşılmaktadır. Bu nedenle dedektif fiyatları belirlenirken dedektifin barındırdığı özelliklerin hizmet üzerindeki etkisi oldukça önemli sayılmaktadır. Dedektif ayrıca araştırmakta olduğu konu ile ilgili tam bilgiye sahip olmalıdır. Buda müşterilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ancak mümkün olmaktadır. O yüzden müşterilerin dedektif uzmanlarına tam olarak eksiksiz bilgi vermesi ve her detaya önem vererek anlatmalarını gerekmelidir.

Dedektif fiyatları belirlenirken araştırma süresinin kısa olması, araştırmanın daha çabuk bitmesi halinde fiyatta ona göre belirlenmektedir. Bu nedenle müşterilerin, dedektiflere verdikleri her detay oldukça önemlidir. Aynı zamanda dedektiflerin araştırma sürelerini uzatan bir diğer unsurda yurt dışında araştırma yapılması gereksinimidir. Dedektif uzmanları yurt içi hizmetin yanında gerekli olması halinde yurt dışında da hizmet vermektedirler. Dedektif hizmeti alan müşterinin, yaşadığı durumun yurt dışıyla bağlantısı olması halinde dedektifler yurt dışında da araştırma başlatmaktadır. Dedektiflerin yurt dışında bulunduğu süredeki konaklaması, yaşamını sürdürmesi gibi durumlar nedeniyle de dedektif fiyatları farklılık gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışında araştırma başlatılması halinde, araştırmanın süresinin uzaması gerekliliğinden dolayı dedektif fiyatları etkilenmektedir.  

DEDEKTİF FİYATLARI HİZMETLERE GÖRE NEDEN FARKLILIK GÖSTERİR?

Dedektif fiyatları, kişilerin yaşadığı veya yaşamakta olduğu sıkıntıların giderilmesi, çözüm bulunması amacıyla hizmet almak için dedektif uzmanlarına başvurması sonucu ödenen fiyatlardır. Dedektifler kişilerin sorunlarını çözmek ve her alanda yardımcı olabilmek için farklı hizmet çeşitleri sunmaktadırlar. Bu hizmet çeşitleri belirlenirken, kişilerin ihtiyaç duyabileceği ve talep edebileceği hizmetler göz önüne alınarak belirlenmektedir. Dedektif hizmeti birer destek hizmeti olarak verilmekte olup, kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmektedir. Her hizmet sırasında genel bir yola başvurulsa bile yapılan işlemler çoğunlukla müşteriye ve olaylara göre değişiklik göstermektedir. Müşteriye ve olaylara göre değişik gösterdiği için hizmet çeşitleri, işlemlerinin farklılığı nedeniyle dedektif fiyatları da farklılık göstermektedir.

Dedektif fiyatları işlemlerin farklılığından dolayı tam belirlenemediği için dedektif hizmeti almak isteyen kişilere sabi bir fiyat vermek yerine ortalama bir fiyat verilmektedir. Dedektif olarak çalışan kişilerin verdikleri hizmetler çoğu zaman benzerlik gösterse bile çözülmesi gereken olayların içeriğin farklılığı, hizmet sürecinde geçen süre, hizmet sırasında oluşabilecek risk ve risk unsuru taşıyan durumlar nedeniyle dedektif fiyatları farklılık göstermektedir. Birçok kişi tarafından merak edilmekte olan dedektif fiyatları hizmetlerin sonucuyla kesin belirlenmiş olur. Dedektif hizmeti almak isteyen kişiler, genel olarak ailevi veya ticari konularda yardım almak istemektedirler. Ticari konularda destek hizmeti almak isteyen kişiler, çoğunlukla yurt dışı ile bağlantılar yapmaktadırlar. Bu nedenle yurt dışı araştırmalarının yapılması gerekebilmektedir. Müşterilerin ihtiyacının olması halinde, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da araştırmalar başlatılmaktadır. Yurt dışında ki araştırmalar süresince dedektifin konaklaması, yaşam faaliyetlerinin sürdürebilmesi için gerekli şartların yerine getirilmesi için harcama gereksinimi duyulmaktadır. Bu harcamalar ve ayrıca yurt dışında araştırma yapılması, araştırmanın beklenen sürede bitmesini engellediği için ekstra masraflarda çıkmaktadır.

Dedektif fiyatları, uzayan süreler ve harcanan ekstra harcamalar nedeniyle artabilmektedir. Dedektif uzmanlarından hizmet alınırken, hizmetlerin içeriği de etkili olabilmektedir. Örnek verirsek; velayet davası için delil toplama amacıyla başvuran bir kişi, çocuğunun velayet davasında karşılıklı anlaşmazlıkların olması veya sıkıntılı bir boşanma sürecinden geçmesinden dolayı dedektiflerden destek almak istemektedirler. Bu amaçla dedektiflerden hizmet almak isteyen kişilerden, karşı taraf hakkında bazı bilgi ve belgeler istenmektedir. Bu bilgi ve belgelerle kişinin telefonları, iş yerindeki hareketleri, evin içindeki hareketleri gibi durumları mercek altına alınmaktadır. Bu sayede karşı tarafın çocuğa karşı davranışları, yaşam standartları, çocuğun eğitimine verdiği önemi gibi birçok detay araştırılmaktadır. Araştırmanın bitiminde edinilen delillerin mahkemeye sunulması ile dava kişi lehine sonuçlanmaktadır. Velayet davaları bu şekilde sonuçlandığında bazı durumlarda, karşı tarafın çocuğu kaçırdığı görülmektedir. Bu gibi bir durumun olması halinde ekstra olarak adres tespitinden yararlanılması gerekmektedir. Adres tespiti ile çocuğun kaçırıldığı yer bulunmaktadır. Böyle durumların sıklığı ve sürenin uzaması ve ekstra durumların ortaya çıkmasından dolayı dedektif fiyatları her hizmete göre farklılık göstermektedir.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER