DEDEKTİF BÜROSU

Dedektif bürosu, profesyonel, eğitimli, tecrübeli ve tecrübelerinden deneyim kazanmış dedektif veya dedektif ekipleri ile birlikte hizmet vermek amacıyla kurulan bürolardır. Dedektif bürosu çalışanlarının alanlarında en iyi deneyime sahip, profesyonel çalışmayı amaçlamış ve çalışmalarında da bu profesyonelliği gösterebilmiş kişiler olması gerekmektedir. Dedektif mesleği yapan kişiler genellikle dedektif bürosu ile birlikte çalışmaktadırlar. Bu bürolar resmi ve yasal olarak hizmet vermesi zorunlu bürolardır. Resmi ve yasal hizmet vermeyen bürolar genellikle sahtecilik ve dolandırıcılık yapmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedirler. Dedektif bürosu çalışanlarının temel amacı; en makul fiyat ile birlikte müşterilerine en iyi hizmeti sunmaktır.

Dedektif bürosu müşterilerine en iyi hizmet vermek amacıyla çıktığı bu yolda, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmak kaydıyla hizmetlerini vermektedirler. Dedektif ve dedektif ekipleri ile çalışmak isteyen kişiler genel olarak destek hizmeti almak ve sıkıntıda olduğu durumun su yüzüne çıkarılması amacıyla bu bürolara başvurmaktadırlar. Günlük hayatta çoğu kişi birçok sıkıntılı durumlarla karşılaşabilmekte ve bu sıkıntılı durumlar yüzünden birçok yaptırımla veya zorluklarla baş etmek zorunda kalabilmektedir. Kişilerin başına gelen veya gelebilecek sıkıntılara örnek verirsek; kişilerin üstüne atılan iftiralar, yalan beyanlar, delil yetersizliğinden dolayı suçlanan kişiler, dolandırıcılık çeteleri tarafından dolandırılan kişiler, eşinin aldattığı şüphesi yaşayanlar gibi  daha birçok örnek verebilirler. Dedektif bürosu çalışanlarından destek hizmeti almak isteyen kişiler, yaşadığı sorunlarına çözüm bulunması veya bazı şüpheli durumların doğruluğunun kanıtlanması amacıyla daha çok bu bürolara başvurmaktadırlar.

Dedektif bürosu çalışanlarından destek hizmet almak isteyen kişilerin sıkıntılarına çözüm bulmak ve çare üretmek için her alanda bilgi ve tecrübeye sahip olması gereklidir. Bunun gerekliliği hizmetlerin daha faydalı ve daha güvenirlik bir şekilde sonuçlanmasını sağlamaktır. Dedektif veya dedektif ekipleri ile çalışan bir kişi, dedektiflerin profesyonelliği sayesinde daha kısa ve daha hızlı bir şekilde en net bilgiye ulaşabilirler. Bu nedenle dedektif bürosu çalışanı olmak isteyen bir dedektif; her alanda kendini geliştirmiş, teknoloji konusunda bilgili, çalışmalarında akılcı ve pratik çözümler sunabilen, çalışmalarını sabır ve sebat içinde gerçekleştirebilen bir birey olmalıdır. En önemlisi de yaşadığı ülkenin hukuki ve ahlaki kuralları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmelidir. Özellikle yaşadığı ülkenin ahlaki değerlerine saygı duyma ve ahlaki değerlerinin göz önünde tutarak çalışma konusunda dedektif en iyisi olabilmelidir. Bunun nedeni size bizim ülkemizde ahlaki değerlere, örf ve adetlere büyük önem verilmesinden kaynaklanmaktadır. Dedektif bürosu çalışanlarından destek hizmeti almak bir kişi, dedektiflerin ülkemizin ahlaki değerlerine, örf ve adetlerine uyup uyulmadığı konusuna dikkat ederek hizmet almaktadırlar. Müşteri kaybetmek istemeyen bir dedektif bürosu, bürosunda çalışmak üzere bir dedektif almak istediğinde bu özelliklere daha çok dikkat etmektedir.  Bu nedenle dedektif bürosu çalışanı olarak hizmet vermek isteyen dedektifler bu özelliklere ve ahlaki değerlere önem vermelidir.

DEDEKTİF BÜROSU NE İŞ YAPAR?

Dedektif bürosu, dedektif ve dedektif ekipleri ile birlikte kişilerin, yaşadığı sıkıntılı durumların giderilmesi, kanıtlanamayan olayların kanıtlanması, şüphe uyandıran durumların doğrulanması amacıyla hizmet veren bürodur. Dedektif bürosu çalışanları; kişilerin hak ve hürriyetlerini koruyarak, doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde resmi ve yasal olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadırlar. Dedektif ve dedektif ekiplerinden hizmet almak isteyen kişiler, genellikle yeterli delil bulunamamasından dolayı kaybedilen davaların sıklığı, davalarda verilen yalan beyanlar, tanık yetersizliği gibi durumlarla çok karşılaşmaları üzerine daha çok başvurmaktadırlar. Bir diğer çok başvuran kesim ise; eşinin aldattığından şüphelenen kişiler, çocuklarının kimlerle arkadaşlık ettiğini merak eden veliler, personelinin yada evlenmek üzere olduğu kişinin nasıl biri olduğunu merak eden kişilerdir.  

Dedektif bürosu çalışanları kişilerin merak ettiği konuları ve çözemediği için zorda kaldığı konuları çözmede kişilere hizmetleri ile birlikte yardımcı olmaktadır. Dedektif bürosu çalışanları hizmetlerini verirken resmi ve yasal yöntemleri izlemek kaydıyla çalışmalarını gerçekleştirebilmektedir. Bu nedenle yapılan bütün çalışmalarında resmi ve yasal olarak faaliyet verebilmek için müşterilerin sözleşme ve fatura hizmeti vermektedir. Sözleşmeleri yaparken hem kendi hemde müşterinin haklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde korunmasını amaç edinerek düzenlemektedir. Sözleşmeler hazırlanırken dedektiflik hizmeti alan müşteri ve dedektiflik hizmeti veren dedektif karşılıklı bir mutabakat şeklinde hazırlamaktadırlar. Ayrıca bu sözleşmelerde hizmet almak isteyen kişiye uymayan bir madde olması halinde çıkartılabilmektedir veya yeniden düzenlenebilmektedir. Her anlamda dedektiflik hizmeti almak isteyen müşterilerinin haklarını korumak isteyen dedektif bürosu, kişilerin istek ve taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedir.

Dedektif bürosu çalışanları sözleşme düzenlerken, kişilere verilecek hizmetin niteliği, araştırmanın bitmesi beklenen süre, araştırma sırasında harcanması beklenen harcamalar gibi bilgileri de müşterileri ile paylaşmaktadır. Dedektif bürosu çalışanları sözleşme düzenlemenin yanı sıra destek hizmeti verdikleri müşterilerine fatura keserek, yapılan her işlemin harcamalarını net bir şekilde görebilmelerini sağlamaktadırlar. Ayrıca bu faturalarda müşterilerin ödemesi gereken dedektif ücreti de belirtilmektedir. Fatura kesiminden sonra, kesilen faturalar müşteriler tarafından daha net görebilsinler diye müşterilere gönderilmektedir. Dedektif bürosu çalışanları destek hizmeti almak isteyen müşterilerinden araştırmaların başlatılabilmesi için bazı önemli bilgi ve belgelerin verilmesini istemektedirler. Bu önemli bilgiler bazen müşterilerin en mahrem ve en hassas sırlarını da içerebilmektedir. Bu nedenle dedektif bürosu çalışanları, verilen hizmetlerinde sözleşmelerde belirtilen gizlilik ilkesine önem vermekte ve müşteriler tarafından verilen önemli bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasına dikkat etmektedirler. Dedektif bürosu çalışanları müşterilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda kapsamlı bir araştırma başlatmaktadırlar. Araştırmaları sırasında her türlü detaya önem vererek araştırmalarını sürdürmekte ve delil niteliğindeki her bilgiyi belgelendirmektedirler. Dedektif bürosu çalışanlarının araştırmalarını bitirmeleri halinde müşterilerinin mahkemelerde kullanabileceği rapor halinde bir dosya hazırlamaktadırlar. Bu sayede müşteriler hem başarılı hemde güvenilir biz hizmet almış olmaktadırlar.

DEDEKTİF BÜROSUNUN VERDİĞİ HİZMETLER

Dedektif bürosu çalışanları ile birlikte alanında birçok dedektiflik hizmeti vermektedirler. Bu dedektiflik hizmetleri verilirken, dedektiflik hizmeti almak isteyen kişilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Dedektiflik hizmeti almak isteyen kişilere, birçok alanda hizmet veren dedektif bürosu çalışanları profesyonel, eğitimli ve eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Dedektif bürosu; eş takibi, öğrenci takibi, adres tespiti, borçlu bulma, boşanma davalarında ve velayet davalarında delil toplama, itibar yönetimi, kayıp şahıs, böcek arama ve gizli kamera bulma, personel araştırma, evlilik öncesi şahıs araştırma, marka sahteciliğinin araştırılması, fiziki ve bilişim dolandırıcılığı, veri kurtarma, hukuki danışmanlık gibi birçok alanda sizlere destek amaçlı hizmetler vermektedir.

Dedektif bürosu çalışanları hukuki danışmanlık hizmeti vererek hem resmi ve yasal yollarla çalıştıklarını göstermekte hemde müşterilerin ihtiyaç duymanız halinde mahkemelerde kişilere danışmanlık hizmeti vermektedirler. Birçok hizmetin alınma amacı; dedektif hizmeti almak isteyen kişilerin, eşlerine yada çalıştırdıkları kişilere duyulan şüphelerinden kaynaklanmaktadır. Eş takibi almak isteyen kişiler genellikle çiftlerden birinin aldattığı şüphesi üzerine dedektif bürosu çalışanlarına başvurmaktadırlar. Aynı zamanda öğrenci veya çocuk takibi almak isteyen bir kişi, çocuğun kimlerle görüştüğünü, arkadaşlık ettiği, kötü madde satıcıları ile bir irtibat halinde olup olmadığı konusundaki merakı veya şüphesi için başvurmaktadırlar. Genel olarak çoğu kişinin şüpheleri doğru çıkmakta alınan hizmet sayesinde kanıtlanabilmektedir. Dedektif bürosu çalışanları eş takibi sırasında karşı tarafın aldattığının kanıtlanması halinde kişilere elde edilen belgeleri, boşanma davalarında delil niteliğinde kullanabilmektedir. Boşanma davalarında delil toplama hizmeti de genellikle kişilerin aldatıldığını öğrenmesi üzerine dava açması yada karşı tarafında mal paylaşımı ve nafaka sırasında sorun çıkarması nedeniyle alınan hizmetlerdendir.

Dedektif bürosu çalışanları, boşanma davaları sırasında karşı tarafın çıkardığı sorunları çözmek ve mahkemenin dedektif hizmeti alan kişinin aleyhine sonuçlanması amacı doğrultusunda en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Genel olarak boşanma davaları başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Ayrıca boşanma davasından sonra, kişilerin çocukları olması halinde, velayet davaları görülmektedir. Velayet davaları sırasında kişiler anlaşmazlığa düşebilmektedirler. Bu nedenle çocuğun velayetinin kendinde kalması gerektiğini, kendisinin daha iyi bakabileceğini düşünen kişiler dedektif bürosu çalışanlarına başvurmaktadırlar. Dedektif bürosu çalışanları tarafından velayet davalarında delil toplama hizmeti verilirken karşı tarafın çocuğa karşı davranışları, eğitimine verdiği önem, yaşam standartları göz önünde tutularak gerekli deliller toplanmaktadır. Aynı zamanda velayet davaları sırasında karşı taraf çocuğun kendine verilmemesi üzerine, çocuğu kaçırma gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. Böyle bir durumun olması halinde kişiler, dedektif bürosu çalışanlarına başvurduğunda, çocuğu bulmak için adres tespiti hizmetinden yararlanılmaktadır. Ayrıca adres tespiti hizmetini dedektif hizmeti veren kişiler, borçlu bulma hizmeti sırasında kullanmaktadırlar. Kişilerin borçlarını alamaması ve verecek kişinin ortadan kaybolması üzerine verilen bir hizmettir. Dedektif bürosu çalışanları örnek verdiğimiz ve benzeri hizmetlerin müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun bir şekilde sunmaktadır.

     HİZMETLERİMİZ

     İSTANBUL HİZMET BÖLGELERİMİZ

     HİZMET VERİLEN İLLER

     HİZMET VERİLEN ÜLKELER

     MERAK EDİLENLER